Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

akroekonomický produkt a důchod. Základní makroekonomické identity Domácí produkt je tok zboží a služeb vyrobených na území země za určité období je součet produkce (P.Q) statků vyrobených v daném roce zahrnuje statky okamžité spotřeby i statky dlouhodobé spotřeby, pouze nově vyrobené statky (ceny starých aut ne ale služby autobazarů ano) Růst DP: zvyšování množství vyráběných statků zlepšování kvality Čistý domácí produkt=hrubý domácí produkt- opotřebení Nominální a reálný produkt nominální - zjistíme když vyjádříme produkci v běžných cenách (běžného roku) - vyrobené množsví každého statku vynásobíme jeho cenou a poté sečteme tyto násobky za všechny statky - nominální růst produktu: růst produkce i cen x reálný: pouze růst produkce reálný - je očištěn od inflace - vyjádříme ho ve stálých cenách; v cenách minulého období abychom nezahrnuli inflaci reálný < nominálnírůst cen Přidaná hodnota metoda přidané hodnoty do DP započítáme na každém stupni výroby pouze hodnotu přidanou zpracováním =přidanou hodnotu ( z příjmů firem odečteme co firmy vydají na nákupy) přidaná hodnota firmy = příjem firmy – nákup mezistatků od příjmů firem odečteme jejich nákupymezistatků (meziproduktů) – surovin, materiálů, které firmy používají při své výrobě součet přidané hodnoty všech firem za dané období je domácí produkt domácí produkt = součet přidaných hodnot firem Ekonomika je rozdělena na čtyři sektory firmy– čistý dlužník, půjčuje si od domácností domácnosti– čistým věritelem Rozdělení hrubého domácího produktu mzdy nájemné úroky odpisy zisky firem (dividendy, nerozdělený zisk) Výdaje na spotřebu na investice (firem do fix kapitálu a do zásob, domácností do bytové výstavby) agregátní výdaje - celkový tok spotřebních a investičních výdajů, kterému říkáme agregátní výdaje - celková peněžní suma vydána na nákupy statků v daném roce = HDP výdajová metoda- sečteme-li spotřební výdaje domácností a investiční výdaje firme a domácností, dostaneme agregátní výdaje a a tedy také domácí produkt C + I = HDP (C – výdaje na spotřebu, I - výdaje na investice) Úspory z HDP - úspory jsou nespotřebovaná část domácího produktu – jsou to úspory z HDP úspory = investice = nespotřebovaná část domácího produktu úspory firem jsou odpisy a nerozdělené zisky úspory domácností zjistíme, když od důchodů odečteme výdaje na spotřebu S = HDP – C; I = HDP – C; S = I veřejný sektor (stát a obce) Peněžní toky mezi veřejným sektorem a oběma soukromými sektory: daně (- příjem) přímé: ze zisků, z mezd, nájmů, úroků nepřímé: DPH, spotřební výdaje na zboží a služby – nákupy od soukromých sektorů výdaje na transfery obyvatelstva Rozdělení HDP nepřímé daně daně ze zisků firem daně z osobních důchodů transfery domácnostem disponibilní důchody domácnosti odpisy nerozdělené zisky firem Výdaje na spotřebu na investice veřejné výdaje na zboží a služby Disponibilní důch

Témata, do kterých materiál patří