Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Domácí produkt

 • je tok zboží a služeb vyrobených na území země za určité období

 • je součet produkce (P.Q) statků vyrobených v daném roce

 • zahrnuje statky okamžité spotřeby i statky dlouhodobé spotřeby, pouze nově vyrobené statky (ceny starých aut ne ale služby autobazarů ano)

Růst DP:

 • zvyšování množství vyráběných statků

 • zlepšování kvality

Čistý domácí produkt = hrubý domácí produkt - opotřebení

Nominální a reálný produkt

nominální

- zjistíme když vyjádříme produkci v běžných cenách (běžného roku)

- vyrobené množsví každého statku vynásobíme jeho cenou a poté sečteme tyto násobky za všechny statky

- nominální růst produktu: růst produkce i cen x reálný: pouze růst produkce

reálný

- je očištěn od inflace

- vyjádříme ho ve stálých cenách; v cenách minulého období abychom nezahrnuli inflaci

reálný < nominální růst cen

Přidaná hodnota

metoda přidané hodnoty

 • do DP započítáme na každém stupni výroby pouze hodnotu přidanou zpracováním = přidanou hodnotu

( z příjmů firem odečteme co firmy vydají na nákupy)

přidaná hodnota firmy = příjem firmy – nákup mezistatků

 • od příjmů firem odečteme jejich nákupy mezistatků (meziproduktů) – surovin, materiálů, které firmy používají při své výrobě

 • součet přidané hodnoty všech firem za dané období je domácí produkt

domácí produkt = součet přidaných hodnot firem

Ekonomika je rozdělena na čtyři sektory

 • firmy – čistý dlužník, půjčuje si od domácností

 • domácnosti – čistým věritelem

Rozdělení hrubého domácího produktu

 • mzdy

 • nájemné

 • úroky

 • odpisy

 • zisky firem (dividendy, nerozdělený zisk)

Výdaje

 • na spotřebu

 • na investice (firem do fix kapitálu a do zásob, domácností do bytové výstavby)

agregátní výdaje

- celkový tok spotřebních a investičních výdajů, kterému říkáme agregátní výdaje

- celková peněžní suma vydána na nákupy statků v daném roce = HDP

výdajová metoda - sečteme-li spotřební výdaje domácností a investiční výdaje firme a domácností, dostaneme agregátní výdaje a a tedy také domácí produkt

C + I = HDP (C – výdaje na spotřebu, I - výdaje na investice)

Úspory z HDP

- úspory jsou nespotřebovaná část domácího produktu – jsou to úspory z HDP

 • úspory = investice = nespotřebovaná část domácího produktu

 • úspory firem jsou odpisy a nerozdělené zisky

 • úspory domácností zjistíme, když od důchodů odečteme výdaje na spotřebu

S = HDP – C; I = HDP – C; S = I

 • veřejný sektor (stát a obce)

Peněžní toky mezi veřejným sektorem a oběma soukromými sektory:

 • daně (- příjem)

 • přímé: ze zisků, z mezd, nájmů, úroků

 • nepřímé: DPH, spotřební

  • výdaje na zboží a služby – nákupy od soukromých sektorů

  • výdaje na transfery obyvatelstva

Rozdělení HDP

 • nepřímé daně

 • daně ze zisků firem

 • daně z osobních důchodů

 • transfery domácnostem

 • disponibilní důchody

 • domácnosti

 • odpisy

 • nerozdělené zisky firem

Témata, do kterých materiál patří