Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

a spotřebaklesne i poptávaný reálný HDP když se sníží P lidé se zbavují přebytečných peněžních zůstatků (nekupují dluhopisy), zvyšuje cenu aktiv a úrokovou míru která zvyšuje investice a spotřebu, roste poptávaný reálný HDP posun po křivce AD - když se změní cenová hladina při dané nominální peněžní zásobě posun křivky AD - když se mění nominální peněžní zásoba zvýšení nominální peněžní zásoby snižuje úrokovou míru a zvyšuje investice a spotřebu a tedy i reálný HDP, který lidé a firmy chtějí nakupovat zvýšení nominální peněžní zásoby posouvá křivku AD doprava (snížení doleva) Poptávkové šoky ke změnám AD dochází, když CB změní nominální peněžní zásobu poptávkový šok krátkodobě: zvýšil reálný HDP a zaměstnanost dlouhodobě: trvalým pozůstatkem je vyšší cenová hladina – ekonomika se navrací na svůj původní potenciál při vyšší cenové hladině pokles agregátní poptávky – dlouhodobě sníží P, ale po určitou dobu je hospodářský pokles a nezam CB zvýší nominální peněžní zásobuto sníží úrokovou mírurůst investic a spotřeby (roste AD) růst AD se projeví v růstu cen i nominálních mezd (peněžní iluze – výroba a zaměstnanost roste)HDP se zvyšuje nad potenciální produkt peněžní iluze zmizízaměstnanost klesá zpátky napřirozenou míruvrací se i HDP pozůstatkem je vyšší P která zůstává jako důsledek vyššího množství peněz v ekonomice Agregátní nabídka ukazuje vztah mezi cenovou hladinou a reálným HDP který firmy chtějí vyrábět tržní nabídka – když se zvýší cena jednoho statku mohou firmy přetáhnout výr faktory a zvýšit výrobu jiného při zvýšení cenové hladiny jsou firmy ochotny zvyšovat svou produkci (vidí, že roste jejich vlastní cena) peněžní iluze – přičinou toho, že růst cen vede k růstu produkce a zaměstnanosti kolektivní dohody - při poklesu cenové hladiny dochází ke snížení výroby a zaměstnanosti také kvůli kolektivním dohodám - překážkou pro pokles nominálních mezd a tím i cem – krátkodobé mzdové a cenové strnulosti směrem dolů (při poklesu poptávky dochází k pomalému poklesu cen a mezd) přirozená zaměstnanost – na tu se trh práce vrací po vyprchání iluzí a po prolomení mzdových strnulostí potenciální produkt – produkt který se vyrábí při přirozené nezaměstnanosti - změny P mohou vychýlit HDP pouze krátkodobě, ASL je dána potenciálním produktem šoky ze strany nabídky nákladové šoky– když náhle vzrosout některé náklady, zvýšení mezd nepodložení růstem produktivity práce příčinou jsou odobry, pokud vrostou mzdy v národohosp významném odvětví vyvolá to vlnu růstu nákladů v celé ekonomice na zvýšení nákladů firmy reagují zvýšením cen což vyvolá snižování produkce a propouštění, vzniká nedobrovolná nezaměstnanost a po určité době nominální zmdy zase klesnou a reálný HDP se vrátí nepříznivý mzdový šok má za následek pokles reálného HDP a zároveň růst cenové hladiny ropný šok– zvýšení cen ropy Pojetí ekonomického růstu hospodářský růst – je růst potenciálního HDP - zvýšení poptávky dokáže vyvolat pouze expanzi a krátkodobě zvýšit HDP nad potenciál Zdroje růstu impulzy k hospodářskému růstu – na straně nabídky výrobních faktorů doposud nevyužívané přírodní zdroje, akumulace kapitálu, zapojení do mezinár dělby práce akumulace kapitálu – výroba kapitálových statků, investice do výzkumu a vzdělání nové technologie – nepřídvídatelnost směrů techn pokroku – věcí soukromého podnikání velikost trhu – specializace - prostor pro směnu na základě komparativních výhod společenský systém – soukromé vlastnictví, svobodné podnikání, svobodný obchod a tržní konkurence Bariéry růstu, překonání nerozvinutosti Přírodní zdroje - ekologové prosazujítrvale udržitelný růst– nevyčerpat přírodní zdroje - neobnovitelné přírodní zdroje jsou chráněny cenovým systémem (když dochází k vyčerpání ložisek stávají se vzácnýmirůst cen na trzíchhledání nových nalezišť, substituce) Akumulace kapitálu - technický pokrok vyžaduje investice hospodářský růst je nastartován a nesen akumulací kapitálu do staveb, strojů, komunikací, s tím jak roste nasycenost ekonomiky tímto kapitálem, přírůstek kapitálu vyvolává stále n

Témata, do kterých materiál patří