Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Čistý export

čistý vývoz (Ex – Im) – zahraničně obchodní bilance

Vývoz - příliv poptávky ze zahraničních trhů  zvyšuje agregátní výdaje a tím i náš nominální HDP

Dovoz - odliv poptávky z českého trhu snižuje agregátní výdaje a tím i nominální HDP

změny peněžní zásoby mají vliv na nominální HDP

změna nominálního HDP – změnou reálného HDP nebo změnou cen

Agregátní poptávka

Tržní poptávka – vztah mezi cenou a poptávaným množstvím pouze určitého statku

Agregátní poptávka – týká se všech statků dohromady (domácího produktu)

 • ukazuje vztah mezi cenovou hladinou a reálným HDP který domácnosti a firmy chtějí nakupovat

 • cenovou hladinu měříme cenovým indexem (indexem růstu cen)

 • zde nepůsobí ani substituční ani důchodový efekt (zvýšením P se zvýší jak ceny všech statků tak i důchod)

 • k poklesu poptávaného domácího produktu může dojít kvůli zvýšení úrokové míry

efekt reálných peněžních zůstatků – když se zvýší cenová hladina, lidé a firmy vidí že se zvýšili jejich reální peněžní zůstatky aby je udrželi v původní výši prodávají dluhopisy sníží se tržní cena dluhopisů a zvýší se úroková míra klesnou investice a spotřeba klesne i poptávaný reálný HDP

 • když se sníží P lidé se zbavují přebytečných peněžních zůstatků (nekupují dluhopisy), zvyšuje cenu aktiv a úrokovou míru která zvyšuje investice a spotřebu, roste poptávaný reálný HDP

posun po křivce AD

- když se změní cenová hladina při dané nominální peněžní zásobě

posun křivky AD

- když se mění nominální peněžní zásoba

 • zvýšení nominální peněžní zásoby snižuje úrokovou míru a zvyšuje investice a spotřebu a tedy i reálný HDP, který lidé a firmy chtějí nakupovat

 • zvýšení nominální peněžní zásoby posouvá křivku AD doprava (snížení doleva)

Poptávkové šoky

 • ke změnám AD dochází, když CB změní nominální peněžní zásobu

poptávkový šok

 • krátkodobě: zvýšil reálný HDP a zaměstnanost

 • dlouhodobě: trvalým pozůstatkem je vyšší cenová hladina – ekonomika se navrací na svůj původní potenciál při vyšší cenové hladině

 • pokles agregátní poptávky – dlouhodobě sníží P, ale po určitou dobu je hospodářský pokles a nezam

 1. CB zvýší nominální peněžní zásobu to sníží úrokovou míru růst investic a spotřeby (roste AD)

 2. růst AD se projeví v růstu cen i nominálních mezd (peněžní iluze – výroba a zaměstnanost roste) HDP se zvyšuje nad potenciální produkt

 3. peněžní iluze zmizí zaměstnanost klesá zpátky na přirozenou míruvrací se i HDP

 4. pozůstatkem je vyšší P která zůstává jako důsledek vyššího množství peněz v ekonomice

Agregátní nabídka

 • ukazuje vztah mezi cenovou hladinou a reálným HDP který firmy chtějí vyrábět

 • tržní nabídka – když se zvýší cena jednoho statku mohou firmy přetáhnout výr faktory a zvýšit výrobu jiného

 • při zvýšení cenové hladiny jsou firmy ochotny zvyšovat svou produkci (vidí, že roste jejich vlastní cena)

Témata, do kterých materiál patří