Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Společenský systém

  • problém zahraniční rozvojové pomoci je v tom, že přichází do rokou vlád než domácích podnikatelů

  • k hospod růstu jsou nezbytné společenské instituce – zejména soukromé vlastnictví

  • bludný krh chudob není způsoben neschopností akumulovat kapitál ale nerespektováním soukromého vlastnictví, podnikání, obchodu a konkurence

Charakteristika hospodářského cyklu a jeho fází

  • tržní ekonomika podléhá ekonomickým výkyvům

strukturální výkyvy – některá odvětví se smršťují jiná expandují

cyklické výkyvy - všeobecný pokles a poté zase všeobecný růst výroby a zaměstnanosti ve všech odvětvích

- cyklické výkyvy = hospodářské cykly

fáze:

expanze – růst reálného HDP se zrychluje, roste nad HDP*

recese – růst se zpomaluje, pokles pod HDP*, dlouhotrvající pokles - deprese

Příčiny mechanismy cyklu

monetární teorie: příčina ve změnách peněžní zásoby které uštědřují ekonomice poptávkové „šoky“ (Wicksell)

reálné teorie: příčinami jsou investiční vlny nebo inovační vlny

investiční vlny – vlny optimismu a pesimismu vyvolávají změny agregátní poptávku a tím i změny HDP

inovační vlny – nepříznívý nabídkový šok

- expanze a rece jsou výkyvy reálného HDP kolem HDP* které jsou vyvolávány změnami agregátní poptávky – poptávkovými „šoky“

- zvýšení agregátní poptávky vede krátkodobě k růstu HDP nad potenciál, protože působí peněžní iluze

- CB zvýší peněžní zásobu a úroková míra poklesne firmy začnou více investovat růst agregátní poptávky která však naráží na potenciální produkt dochází k růstu cenové hladiny to zvýší úrokovou míru zvýšením cenové hladiny pociťují firmy a lidé nedostatek reálných peněžních zůstaktů prodávají dluhopisy snížení ceny a zvýšní úrokové míry úroková míra se vrací zpět na původní úroveň

- firmy pokládaly nižší úrokovou míru za signál zlevnění kapitálu, za jev dlouhodobý, proto více investovali

- hospodářské cykly jsou v podstatě investiční cykly – jejich příčinou mohou být poptávkové „šoky“ vyvolávané změnou pěněžní zásoby CB – to vyvolává dočasné změny úrokové míry - v období expanze firmy uskutečňují „špatné investice“

Příčina:

- potenciální produkt roste – banka se sanží zvyšovat peněžní zásobu stejným tempem

- růst peněžní zásoby může předbíhat nebo zaostávat za růstem HDP* což je příčinou vzniku hospodářských cyklů

Finanční krize

- investiční cykly bývají umocněny chováním investorů a spekulantů na trzích aktiv

  • pokles úrokové míry zvyšuje cenu aktiv –úroková míra klesá  rostou investice, příjmy firmy a domácností lidé očekávají další růst a tak nakupujíproto ceny skutečně rostou ekonomika dosáhne vrucholu a expanze se láme v recesi protože všichni prodávají a nikdo nenakupuje ceny klesají finanční krize

  • prohlubuje hospodářskou recesi – když ceny aktiv prudce klesají vede to k velkému růstu úrokové míry což snižuje investice a spotřebu, teprve když už se neočekává další pokles lidé zase nekupují a tím zvyšují ceny aktiv a úrokovou míru

Témata, do kterých materiál patří