Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

papírové peníze – s rozvojem bankovnictví, byly směnitelné za zlato - odpoutání od zlatacentrální bankovky jako zákonné platidlo - důvěra je založena na důvěře v zákon a státní moc - šeky a platební karty – platební služby peněžní zůstatky: - součet všech peněžních zůstatků = peněžní agregát oběživo – mince a bankovky bankovní vklady – šek, platební karta termínované vklady likvidita aktiva: (lze rychle a bez nákladů proměnit v peníze (= prostředek směny)) oběživo zůstatky na BÚ zůstatky na termínovaných účtech CP pozemky a fyzický kapitál lidský kapitál míra výnosu aktiva – závisí na míře rizika aktiva a na míře jeho likvidity (čím likvidnější tím nižší výnos) Bankovní systém a tvorba peněz bankovní soustava centrální banka komerční banky – soukromé instituce, finanční zprostředkovatelé vznik bank s částečnými rezervami účetní rovaha CB aktiva: nakoupené vládní dluhopisy diskontní půjčky (pro kb) pasiva: bankovky v oběhu rezervy komerčních bank účetní rozvaha KB: aktiva: rezervy půjčky dluhopisy pasiva: vklady diskontní půjčky multiplikační tvorba vkladů – peněžní multiplikátor 1 / rD, je tím vyšší čím nižší je míra bank rezerv Poptávka po penězích, nabídka peněz transakční motiv- důvod pro držbu peněžních zůstatků, důchod nárazově x výdaje průběžné transakční zůstatky – slouží pro zabezpečování běžných nákupů opatrnostní motiv – špatně předvídatelné výdaje opatrnostní zůstatky spekulační motiv– spekulace s cp spekulační zůstatky - zvýšení cen nutí domácnosti a firmy k tomu, aby zvýšily své peněžní zůstatky - růstreálných peněžních zůstatkůzjistíme, když růstnominálních peněžních zůstatkůdělíte indexem růstu cen Poptávané peněžní zůstatky - které chtějí dom a firmy držet při určitém důchodu a úrokové míře - funkce poptávky – závislost poptávaných peněž zůstatků na úrokové míře (při daném důchodu) - křivka má klesající průběh, protože při nižší úrokové míře chtějí lidé držet více peněžních zůstatků - tržní poptávka po peněžních zůstatcích – součtem všech individuálních poptávek Úroková sazba na trhu peněz - výše peněžních zůstatků které chce dom či firma držet závisí na jejich důchodu a úrokové míře - při vyšší úrokové míře chtějí domácnosti a firmy držet méně peněžních zůstatků a dávají přednost méně likvidním aktivům (např dluhopisům) - domácnost či firma porovnávají dva druhy nákladů: obětovaný úrokový výnos spojený s držbou likvidnějšího aktvia a transakční náklady spojené s držbou méně likvidního aktiva (náklady na přeměnu v peníze) dokud je obětovaný úrokový výnos nižší než tyto transakční náklady, dá přenost likvidnějšímu aktivu pokud obětovaný úrokový výnos převyšuje transakční náklady, dává přednost méně likvidnímu aktivu Nástroje a cíle měnové politiky centrální banka může změnit peněžní zásobu operace na volném trhu - nákup vládních dluhopisů peněžní zásoby diskontní půjčky – snížení diskontní sazby peněžní zásoby (půjčky povinnou míru bankovních rezerv – snížení peněžní multiplikátorpeněžní zásoba rovnováha trhu peněz nerovnováha na trhu peněz – lidé a firmy chtějí ve svém souhrnu držet více nebo méně peněz rovnováhy se dosahuje pohybem úrokové míry, ta musí dosáhnout takové úrovně, při níž jsou domácnosti a firmy spokojeny s tím co drží trh peněz a trh zapůjčitelných fondů jsou navzájem propo

Témata, do kterých materiál patří