Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

závisí také na růstu reálného HDP doma a v zahraničí růst reálného HDP zvyšuje náš dovozzhoršuje naši bilanci zboží a služeb růst zahraničního reálného HDP zvyšuje náš vývozzlepšuje naši bilanci Formy, příčiny a důsledky vnější ekonomické nerovnováhy - růst investic zvyšuje úrokovou míru, což vyvolává přebytek na finančním účtu platební bilance - v důsledku toho domácí měna apreciuje, což vyvolává schodek bilance zboží a služeb růst investic zlepšuje finanční účet a zhoršuje bilanci zboží a služeb růst úspor zhoršuje finanční účet a zlepšuje bilanci zboží a služeb ( rkaptiál odplývá do zahraničí za vyšší r) v zemi která dováží kapitál (je příjemcem zahr investic) vzniká shodek bilance zboží a služeb v zemi, která vyváží kapitál (investuje v zahr) vzniká přebytek bilance zboží a služeb - příčinoushodkubilance zboží a služeb je předevšímdovoz kapitálu, který zaplňuje mezeru mezivyššími investicemianižšími úsporami– nebýt dovozu kapitálu musela by země snížit investice na úroveň domácích úspor a nemohla by využít některé investiční příležitosti, které v zemi existují a na které jsou zahr investoři ochotni půjčovat Mechanismy obnovení vnější rovnováhy cenový mechanismus - při fixních měnových kursech důchodový - při fixních měnových kursech kursový vyrovnání celkové platební bilance - v podmínkách fixních kůrsů – je podmíněno kursovými intervencemi cb a změnou domácí peněžní zásoby – v podmínkách pohyblivých kursů umožňují kursové pohyby automaticky vrovnání platební bilance vládní regulace vnější rovnováhy Protekcionismus, jeho cíle a nástroje Protekcionismus – ochranářství – omezení zahraniční konkurence vůči domácí výrobě nástroje: cla – specifická daň zvyšující cenu dovážených statků mimocelní bariéry – množstevní kvóty, technické překážky cíle: uržení národní tradice udržení odvětví ekologickým aspoektům při ochraně zemědělství specializace na odvětví nedospělé odvětví odvětví procházející úpadkem Kursové systémy a kursové intervence kursové intervence – měnové kursy jsou regulovány CB nákup nebo prodej zahraniční měn centrální bankou za domácí měnu Režim stabilního kurzu – depreciace vyvolává inflaci měnový kurz je volně pohyblivý kurzové fluktuační pásmo– CB vyhlásí horní a dolní limit v němž kurz plave režim kurzovného pásma– kurz měny je vázán na určitýkoš zahraničních měn zavěšení měny– CB nedovolí aby se kur měny vůči např dolaru odchýlil od určité hodnoty Formy a cíle mezinárodní ekonomické integrace funkcionální integrace – konkurence výrobců ale i hospodářských politik a systémů institucionální inetgrace – výsledek politiky nadnárodních autorit - stupně sjednocení: společný trh (rozšíření celní unie – volný pohyb, daňový systém) hospodářská unie (převedení pravomocí) měnová unie - předpokladem je stejná ekonomická úroveň sjednocujíích se zemí sblížení a stabilizace národních ekonomik – nízká inflace, nízké nominální úrokové sazby, nízké deficity veřejných rozpočtů, stabilní měnové kursy vzdát se svých pravomocí f

Témata, do kterých materiál patří