Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ižší přírůstky produktu akumulace kaptiálu je pak více směrována do vzdělání a výzkumu Nové technologie vlády nevědí, které technologie jsou perspektivnější a v jakých oblastech se vyplácí je zavádět Velikost trhu výhoda americké ekonomiky tkvěla ve velikosti trhu nutné zapojit se do mezinárodního obchodu Společenský systém problém zahraniční rozvojové pomoci je v tom, že přichází do rokou vlád než domácích podnikatelů k hospod růstu jsou nezbytné společenské instituce – zejména soukromé vlastnictví bludný krh chudob není způsoben neschopností akumulovat kapitál ale nerespektováním soukromého vlastnictví, podnikání, obchodu a konkurence Charakteristika hospodářského cyklu a jeho fází tržní ekonomika podléhá ekonomickým výkyvům strukturální výkyvy – některá odvětví se smršťují jiná expandují cyklické výkyvy- všeobecný pokles a poté zase všeobecný růst výroby a zaměstnanosti ve všech odvětvích - cyklické výkyvy = hospodářské cykly fáze: expanze– růst reálného HDP se zrychluje, roste nad HDP* recese– růst se zpomaluje, pokles pod HDP*, dlouhotrvající pokles -deprese Příčiny mechanismy cyklu monetární teorie: příčina ve změnách peněžní zásoby které uštědřují ekonomice poptávkové „šoky“ (Wicksell) reálné teorie: příčinami jsou investiční vlny nebo inovační vlny investiční vlny – vlny optimismu a pesimismu vyvolávají změny agregátní poptávku a tím i změny HDP inovační vlny – nepříznívý nabídkový šok - expanze a rece jsou výkyvy reálného HDP kolem HDP* které jsou vyvolávány změnami agregátní poptávky – poptávkovými „šoky“ - zvýšení agregátní poptávky vede krátkodobě k růstu HDP nad potenciál, protože působí peněžní iluze - CB zvýší peněžní zásobu a úroková míra poklesnefirmy začnou více investovatrůst agregátní poptávky která však naráží na potenciální produktdochází k růstu cenové hladinyto zvýší úrokovou míruzvýšením cenové hladiny pociťují firmy a lidé nedostatek reálných peněžních zůstaktůprodávají dluhopisysnížení ceny a zvýšní úrokové míryúroková míra se vrací zpět na původní úroveň - firmy pokládaly nižší úrokovou míru za signál zlevnění kapitálu, za jev dlouhodobý, proto více investovali - hospodářské cykly jsou v podstatě investiční cykly – jejich příčinou mohou být poptávkové „šoky“ vyvolávané změnou pěněžní zásoby CB – to vyvolává dočasné změny úrokové míry - v období expanze firmy uskutečňují „špatné investice“ Příčina: - potenciální produkt roste – banka se sanží zvyšovat peněžní zásobu stejným tempem - růst peněžní zásoby může předbíhat nebo zaostávat za růstem HDP* což je příčinou vzniku hospodářských cyklů Finanční krize - investiční cykly bývají umocněny chováním investorů a spekulantů na trzích aktiv pokles úrokové míry zvyšuje cenu aktiv –úroková míra klesá rostou investice, příjmy firmy a domácnostílidé očekávají další růst a tak nakupujíproto ceny skutečně rostouekonomika dosáhne vrucholu a expanze se láme v recesiprotože všichni prodávají a nikdo nenakupuje ceny klesajífinanční krize prohlubuje hospodářskou recesi – když ceny aktiv prudce klesají vede to k velkému růstu úrokové míry což snižuje investice a spotřebu, teprve když už se neočekává další pokles lidé zase nekupují a tím zvyšují ceny aktiv a úrokovou míru  ceny aktiv klesají úrokové míry  úrokové míry levný úvěr Bankovní panika - bankovnictví je křehké odvětví protože stojí a padá s důvěrou vkladatelů, podlehnou-li vkladatelé panice, že by mohli přijít o své vklady, začnerun na banky – hromadné vybírání vkladů, ale banky mají pouze částečné rezervy centrální banka může zachránit mnoho bank před krachem když poskytne diskontní půjčky „věřitel v poslední instatnci“ recese a deprese působí i jako ozdravný proces – slabé a nevýkoné firmy krachují zatímco silné a efektivní zůstávají Formy a funkce peněz naturální směna - vyvolává vysokétransakční náklady(= náklady směny) - stává se brzdou speicalizace a dělby práce - vyžaduje oboustrannou shodu potřeb peněžní směna – peníze každý přijímá protože ví, že je každý přijímá, fungují jako prostředek smeněny formy: plátěné šátky drahé kovy – dlouhodobá vzácnost, jsou homogenní a jejich hodnotu lze určit zvážením

Témata, do kterých materiál patří