Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

peněžní iluze – přičinou toho, že růst cen vede k růstu produkce a zaměstnanosti

kolektivní dohody

- při poklesu cenové hladiny dochází ke snížení výroby a zaměstnanosti také kvůli kolektivním dohodám

- překážkou pro pokles nominálních mezd a tím i cem – krátkodobé mzdové a cenové strnulosti směrem dolů (při poklesu poptávky dochází k pomalému poklesu cen a mezd)

přirozená zaměstnanost – na tu se trh práce vrací po vyprchání iluzí a po prolomení mzdových strnulostí

potenciální produkt – produkt který se vyrábí při přirozené nezaměstnanosti

- změny P mohou vychýlit HDP pouze krátkodobě, ASL je dána potenciálním produktem

šoky ze strany nabídky

nákladové šoky – když náhle vzrosout některé náklady, zvýšení mezd nepodložení růstem produktivity práce

 • příčinou jsou odobry, pokud vrostou mzdy v národohosp významném odvětví vyvolá to vlnu růstu nákladů v celé ekonomice

 • na zvýšení nákladů firmy reagují zvýšením cen což vyvolá snižování produkce a propouštění, vzniká nedobrovolná nezaměstnanost a po určité době nominální zmdy zase klesnou a reálný HDP se vrátí

 • nepříznivý mzdový šok má za následek pokles reálného HDP a zároveň růst cenové hladiny

ropný šok – zvýšení cen ropy

Pojetí ekonomického růstu

hospodářský růst – je růst potenciálního HDP

- zvýšení poptávky dokáže vyvolat pouze expanzi a krátkodobě zvýšit HDP nad potenciál

Zdroje růstu

impulzy k hospodářskému růstu – na straně nabídky výrobních faktorů

 • doposud nevyužívané přírodní zdroje, akumulace kapitálu, zapojení do mezinár dělby práce

 • akumulace kapitálu – výroba kapitálových statků, investice do výzkumu a vzdělání

 • nové technologie – nepřídvídatelnost směrů techn pokroku – věcí soukromého podnikání

 • velikost trhu – specializace - prostor pro směnu na základě komparativních výhod

 • společenský systém – soukromé vlastnictví, svobodné podnikání, svobodný obchod a tržní konkurence

Bariéry růstu, překonání nerozvinutosti

Přírodní zdroje

- ekologové prosazují trvale udržitelný růst – nevyčerpat přírodní zdroje

- neobnovitelné přírodní zdroje jsou chráněny cenovým systémem (když dochází k vyčerpání ložisek stávají se vzácnými růst cen na trzích hledání nových nalezišť, substituce)

Akumulace kapitálu

- technický pokrok vyžaduje investice

 • hospodářský růst je nastartován a nesen akumulací kapitálu do staveb, strojů, komunikací, s tím jak roste nasycenost ekonomiky tímto kapitálem, přírůstek kapitálu vyvolává stále nižší přírůstky produktu

 • akumulace kaptiálu je pak více směrována do vzdělání a výzkumu

Nové technologie

 • vlády nevědí, které technologie jsou perspektivnější a v jakých oblastech se vyplácí je zavádět

Velikost trhu

 • výhoda americké ekonomiky tkvěla ve velikosti trhu

 • nutné zapojit se do mezinárodního obchodu

Témata, do kterých materiál patří