Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Výdaje

 • na spotřebu

 • na investice

 • veřejné výdaje na zboží a služby

Disponibilní důchod domácnosti = důchody– daně – transfery = spořeba + úspory

- daně snižují agregátní výdaje na spotřebu a na investice (snižují důchody domácností a nerozd zisky firem)

- transfery zvyšují výdaje na spotřebu

- veřejné výdaje na zboží a služby zvyšují agregátní výdaje (další složka agregátních výdajů)

C + I + G = HDP

 • zahraniční obchod

- vývoz vyšuje nominální HDP

- dovoz snižuje

Vývoz - příliv poptávky ze zahraničních trhů na český trh, zvyšuje agregátní výdaje na našem trhu a tím zvyšuje náš nominální HDP.

Dovoz - odliv poptávky z českého trhu na zahraniční trhy, snižuje agregátní výdaje a tím i nominální HDP

čistý vývoz (Ex – Im) – zahraničně obchodní bilance

C + I + G + (Ex – Im) = HDP

Spotřební funkce (C)

- velikost spotřeby závisí

 • na velikosti disponibilního důchodu domácností

 • na úrokové míře

- s růstem disponibilního důchodu spotřební výdaje rostou, ale pomalejším tempem než důchod

- hypotéza životního cyklu (Midigliani) – během života se spotřeba člověka mění méně než jeho důchod

 • v mládí si půjčuje (spotřeba > důchod)

 • ve středním věku spoří (spotřeba < důchod)

 • ve stáří čerpá úspory (spotřeba > důchod)

Příčiny změny spotřeby

- změna úrokové míry (ovlivňuje náklady na spotřebu)

- úrok je nákladem jeho spotřeby – explicitní náklad spotřeby nebo implicitní náklad spotřeby (koupím si auto přijdu o úroky v bance)

- čím je úroková míra vyšší, tím menší bude motivace ke spotřebě

Investiční výdaje

 • neplánované investice vyvolávají změnu HDP

 • neplánované investice do zásob – vznikají když firma prodá méně zboží než kolik zamýšlela prodat

vytváří se neplánovaný přírůstek zásob = neplánovaná investice snížení ceny zboží či výroby

 • neplánovaná desinvestice – snížení zásob

skutečné investice = plánované investice + neplánované investice

Určení rovnovážné produkce

 • součet spotřeby a plánovaných investic je nižší než HDP (HDP – C – I = I*), výrobci očekávali vyšší poptávku, část vytvořeného HDP zůstala v zásobách neprodaného zboží  firmy snižují výrobu a nebo cen HDP klesá až na úroveň kdy součet spotřeby + plánovaných investic je rovno HDP

- HDP je rovnovážný tehdy, když se skutečný objem investic rovná plánovanému objemu investic

HDP = C + I

Důchodotvorný účinek investic

- přírůstek investic vyvolá přírůstek důchodu a ten vyvolá přírůstek spotřeby

Vládní výdaje a daně

Peněžní toky mezi veřejným sektorem a oběma soukromými sektory:

 • daně (- příjem)

 • přímé: ze zisků, z mezd, nájmů, úroků

 • nepřímé: DPH, spotřební

  • výdaje na zboží a služby – nákupy od soukromých sektorů

  • výdaje na transfery obyvatelstva

Témata, do kterých materiál patří