Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

od domácnosti = důchody– daně – transfery = spořeba + úspory - daně snižují agregátní výdaje na spotřebu a na investice (snižují důchody domácností a nerozd zisky firem) - transfery zvyšují výdaje na spotřebu - veřejné výdaje na zboží a služby zvyšují agregátní výdaje (další složka agregátních výdajů) C + I + G = HDP zahraniční obchod - vývoz vyšuje nominální HDP - dovoz snižuje Vývoz - příliv poptávky ze zahraničních trhů na český trh, zvyšuje agregátní výdaje na našem trhu a tím zvyšuje náš nominální HDP. Dovoz - odliv poptávky z českého trhu na zahraniční trhy, snižuje agregátní výdaje a tím i nominální HDP čistý vývoz (Ex – Im) – zahraničně obchodní bilance C + I + G + (Ex – Im) = HDP Spotřební funkce (C) - velikost spotřeby závisí na velikosti disponibilního důchodu domácností na úrokové míře - s růstem disponibilního důchodu spotřební výdaje rostou, ale pomalejším tempem než důchod - hypotéza životního cyklu (Midigliani) – během života se spotřeba člověka mění méně než jeho důchod v mládí si půjčuje (spotřeba důchod) ve středním věku spoří (spotřeba < důchod) ve stáří čerpá úspory (spotřeba důchod) Příčiny změny spotřeby - změna úrokové míry (ovlivňuje náklady na spotřebu) -úrok je nákladem jeho spotřeby – explicitní náklad spotřeby nebo implicitní náklad spotřeby (koupím si auto přijdu o úroky v bance) -čím je úroková míra vyšší, tím menší bude motivace ke spotřebě Investiční výdaje neplánované investice vyvolávají změnu HDP neplánované investice do zásob – vznikají když firma prodá méně zboží než kolik zamýšlela prodat vytváří se neplánovaný přírůstek zásob = neplánovaná investicesnížení ceny zboží či výroby neplánovaná desinvestice – snížení zásob skutečné investice = plánované investice + neplánované investice Určení rovnovážné produkce součet spotřeby a plánovaných investic je nižší než HDP (HDP – C – I = I*), výrobci očekávali vyšší poptávku, část vytvořeného HDP zůstala v zásobách neprodaného zboží firmy snižují výrobu a nebo cenHDP klesá až na úroveň kdy součet spotřeby + plánovaných investic je rovno HDP - HDP je rovnovážný tehdy, když se skutečný objem investic rovná plánovanému objemu investic HDP = C + I Důchodotvorný účinek investic - přírůstek investic vyvolá přírůstek důchodu a ten vyvolá přírůstek spotřeby Vládní výdaje a daně Peněžní toky mezi veřejným sektorem a oběma soukromými sektory: daně (- příjem) přímé: ze zisků, z mezd, nájmů, úroků nepřímé: DPH, spotřební výdaje na zboží a služby – nákupy od soukromých sektorů výdaje na transfery obyvatelstva Čistý export čistý vývoz (Ex – Im) – zahraničně obchodní bilance Vývoz - příliv poptávky ze zahraničních trhů zvyšuje agregátní výdaje a tím i náš nominální HDP Dovoz - odliv poptávky z českého trhusnižuje agregátní výdaje a tím i nominální HDP změny peněžní zásoby mají vliv na nominální HDP změna nominálního HDP – změnou reálného HDP nebo změnou cen Agregátní poptávka Tržní poptávka – vztah mezi cenou a poptávaným množstvím pouze určitého statku Agregátní poptávka– týká se všech statků dohromady (domácího produktu) ukazuje vztah mezi cenovou hladinou a reálným HDP který domácnosti a firmy chtějí nakupovat cenovou hladinu měříme cenovým indexem (indexem růstu cen) zde nepůsobí ani substituční ani důchodový efekt (zvýšením P se zvýší jak ceny všech statků tak i důchod) k poklesu poptávaného domácího produktu může dojít kvůli zvýšení úrokové míry efekt reálných peněžních zůstatků– když se zvýší cenová hladina, lidé a firmy vidí že se zvýšili jejichreální peněžní zůstatkyaby je udrželi v původní výši prodávají dluhopisysníží se tržní cena dluhopisů a zvýší se úroková míraklesnou investice

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály