Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Definice a měření nezaměstnanosti nezaměstnaný x ekonomicky neaktivní – nezaměstnaný je ten který nemá práci a nějakou si hledá ukazatel míry nezaměstnanosti u = U / L + U Příčiny a formy nezaměstnanosti, alternativní přístupy frikční – hledají si nové místo strukturální– v důsledku strukturálních změn v ekonomice, rekvalifikace cyklická– ve fázi celkového hospodářského poklesu (nezaměstnanost ve všech odvětvích) Okunův zákon - část nezaměstnanosti má cyklickou povahu když DP roste rychleji míra nezaměstnanosti klesá když DP roste pomalu nebo klesámíra nezaměstnanosti se zvyšuje dobrovolnánezaměstnanost – hledá práci ale za vyšší mzdu než na trhu práce převládá nedobrovolnánezaměstnanost – hledají práci za mzdu která převládá (či nižší) ale nemohou ji najít příčinou jsou odbory, zákonné minimální mzdy Přirozená míra nezaměstnanosti - míra nezaměstnanosti na kterou se trh práce navrací po prolomení mzdových strnulostí a po vyprchání peněžních iluzí - zahrnuje frikční a strukturální nezaměstnanost a dobrovolnou nezaměstnanost - projevuje se tím že při ní nedochází k akceleraci ani k deceleraci inflace Ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti - vážné sociální důsledky, existenční potíže, ztrátu kvalifikace a sebeúcty - dlouhodobá nezaměstnanost se někdy mění z nedobrovolné v dobrovolnou (změna způsobu života a postoje k zam) Politika snižování nezaměstnanosti - snaha zabránit růstu nezaměstnanosti vede vládu k tomu, aby pomocí vládních výdajů vytvářela nebo chránila pracovní místa v soukromém sektoru - zákony politiky se dostávají do konfliktu se zákony trhu – výsledkem je udržování neefektivních firem při životě a zpomělování ekonomického růstu Definice a měření inflace Inflace – je zmenšování kupní síly peněz x deflace růst cenové hladiny pokles kupní síly peněžní jednotky - cenová hladina se zdvojnásobíkupní síla peněžní jednotky klesla na polovinu Měření inflace – cenové indexy: deflátor HDP – HDP běžného roku v cenách běžného roku dělíme HDP v cenách minulého roku - obsahuje cenyvšech statkůz nichž je složen HDP index spotřebitelských cen CPI – když potřebujeme znát jen růst spotřebitelských cen index cen výrobců PPI – jak působí domácí inflace na konkurenceschopnost naších výrobců Poptávková inflace inflace poptávková x nákladová – podleinflačního impulzu poptávkovýinflační impulz– vychází ze zvýšení některé složky agregátních výdajů (spotřeby, investic, státních výdajů, čistého exportu), sám o sobě nevyvolá inflaci akomodováníinflačního impulzu – růst peněžní zásoby hyperinflace – vláda má velké výdaje, není schopna je krýt a přitom ovládá CB Nákladová inflace impulzem je zvýšení nákladů (mzdových, surovin – ropa, znehodnocení kurzu cz měny) akomodace – CB zvýší peněžní zásobu a spustí tak inflaci silné odbory a štědrý systém podpor – nedobrov nezam trvá dlouho – tlak na vládu Inflační spirála –mzdové šoky mohou přerůst v inflační spirálu zvýšení mezd snížilo AS, CB zvýšila peněžní zásobu a křivka AD vzrostla, tím vzrostla i cenová hladina, ale odbory mají nové požadavky na zvýšení mezd, což sníží AS atd. Inflační očekávání lidé očekávají inflaci a zvyšují své ceny a protože zvyšují své ceny inflační očekávání naplňují sama sebe inflační očekávání zapouštějí své kořeny do dlouhodoboých a mzdových smluv inflace se stávásetrvačnou– je udržována inflačním očekáváním kdyby ji CB neakomodovala, mohla by vyvolat hospodářskou depresi Důsledky inflace přerozdělování bohatství ve prospěch těch, kteříplatí na úkor těm kterým je placeno když jsou smlouvy dlouhodé a změna inflace je neočekávaná tendence uzavírat krátkodobé smlouvy či započítání inflace indexování mezd – dohodnutý růst mezd je navýšen o očekávanou inflaci pokles reálné úrokové sazby povede k přerozdělení

Témata, do kterých materiál patří