Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

reálné hdnoty bohatství zamlžení cenových informací funkce ceny je informační funkce, ale jsou zkresleny „inflačním šumem“ který zhoršuje orientaci lidí na trhu (růst ceny nábytku (dřeva)vzrůst poptávky nebo nákladů nebo inflace?) - nejisté prostředí, odrazuje od eko aktivity, dodatečné náklady pro společnost Protiinflační politika – aktivistická regulace AD – eliminace náhodných šoků, snižovat inflační očekávání, doržením měnového pravidla stabilního růstu peněžní zásoby Phillipsovy křivky Původní verze Phillipsova křivka – ukazuje vztah mezimzdovou inflací(růstem nominálních mezd) a mírou nezaměstnanosti když je nízká nezaměstnanost je velká konkurence mezi zaměstnavateli při hledání procovníků – vyšší mzdy, odbory mají vyšší moc a prosazují vyšší mzdy když je nezaměstnanost nízká zvyšuje se konkurence mezi pracovníky, mzdy zůstávají nižší Rozšířená verze Samuelson a Sollow upravili křivku do vztahu mezicenovou inflací (růstem cen) a mírou nezaměstnanosti. ekonomové došli k závěru, že existuje volba mezi inflací a nezaměstnaností (nezaměstnanost lze snížit za cenu zvýšení inflace a naopak) stát pak může zvolit nějaký bod a ten docílí nastevením tempa růstu peněžní zásoby - agregátní poptávky Přirozená míra nezaměstnanosti – taková míra nezam při které jsou pracovní trhy v rovnováze – neprojevuje se ani nedostatek pracovníků ani nedobrovolná nezaměstnanost (součástí je pouze frikční nez, krátkodobá strukturální a dobrovolná) Snížení nezaměstnanosti pod přirozenou míru (3%) – zvýšením agregátní poptávkypo vyprchání peněžních iluzí se však vrací na přirozenou míru nezaměstnanosti ale inflace se již zabudovala do očekávání - volba mezi inflací a nezaměstnaností existuje jen v krátkém období - v dlouhém období existuje jen prirozená míra nezaměstnanosti - chtějí-li politikové podněcováním AD udržovat nezam pod touto mírou pak bude vykoupena akcelerující inflací - dlouhodobá Phillipsova křivka má vertikální tvar a prochází přirozenou mírou nezaměstnanosti Inflace akceleruje – nezaměstnanost je pod přirozenou mírou deceleruje (snižuje se míra inflace) – nezaměstnanost je nad přirozenou mírou je stálá – přirozená míra - podle intenzity mírná pádivá hyperinflace Akomodace měnové politiky - regulace agregátní poptávky působit proti růstu AD snižování inflačních očekávání (omezení měnové akomodace) – důsledkem cyklická nezaměstnanost Důchodová politika - zpomalit růst cenové hladiny lze omezením růstu nominálních mzdových sazeb – formy: zmrazení mezd na základě zákonného opatření vlády (zákaz měnit mzdy) limity růstu mezd (v %) dobrovolná omezení růstu mezd pod vlivem vládních doporučení - výhoda: znížení inflace bez růstu nezaměstnanosti a poklesu produktu Charakteristika rozpočtové soustavy veřejné rozpočty státní rozpočet rozpočty obcí podíl veřejných rozpočtů na HDP je veliký – v posledním století se ve všech zemích zvyšoval důvodem je rostoucí výnam veřejných statků ve vyspělých společnostech a intenzivnější přerozdělování tlaky zájmových skupin a bujení byrokracie (státní úředníci s rozhodovací pravomocí) byrokracie – státní správa, vlastní zájmy nad zájmy poplatníka - proti bujení (moc jich je) je privatizace některých státních institucí Příjmy a výdaje rozpočtu jako nástroje fiskální politiky Hlavními přijmy jsou daně (přímé, nepřímé) a sociální pojistné. Výdaje jsou běžné a kapitálové. proti zvyšováním státních výdajů – nezávislost centrální banky na vládě (cíl je udržet nízkou inflaci) zvyšování daní je nepopulární Přerozdělování prostřednictvím státních výdajů daňové soustavy ostatní – bezplatné VŠ studium, regulace nájemného atd. transfery obyvatelstvu – důchody, nemocenské, stát soc potpora, v nezam, dotace obcím na soc péči.

Témata, do kterých materiál patří