Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

- země s relativní hojností kapitálu mívají komparativní výhody u výrobků náročných na kapitál

Mezinárodní obchod

- statek je kupován na levném trhu jedné země aby byl rodán na dražším trhu jiné země

Faktory mezinárodního pohybu kapitálu

Měnový trh a rovnovážný měnový kurs

měnový kurz (= devizový kurz) – cena měny vyjádřena v zahraničních měnách

měnový trh – směna různých měn

  • na měnovém trhu obchodují dovozci a vývozci zboží a služeb, investoři investující do českých či zahraničních aktiv

  • měny se tu obchodují ve velkém a mají podobu bankovních vkladů (deviza)

  • vývozci českého zboží a služeb vytvářejí nabídku zahraničních měn a poptávku po českých korunách

  • dovozci zahraničního zboží a služeb naopak vytvářejí nabídku korun a poptávku po zahr měnách

  • investoři nakupující česká aktiva vytvářejí nabídku zahraničních měn a poptávku po korunách

apreciace - když poptávka po měně vzroste oproti nabídce

depreciace – když nabídka vzroste oproti poptávce

měnový trh není centralizovaným přesto se blíží dokonale konkurenčnímu trhu – kurz koruny na všech měnových trzích bude díky arbitráži stejný

Parita kupních sil

- měnový kurz musí splňovat podmínku úrokové parity – ustálí se na takové úrovni, při které jsou očekávané míry výnosu z aktiv v obou zemích stejné

Absolutní verze teorie parity kupní síly – snaží se vysvětlit výši měnových kurzů

- teorie vychází z působení zákona jediné ceny

- kurz dvou měn bude tíhnout k takové úrovni, která odpovídá poměru cenových hladin v těchto zemích

ECZ/EU= PCZ / PEU

- kurz bude tíhnout k paritě kupní síly

kupní síla - množství zboží a služeb které lze za měnu koupit

parita kupní síly měny – za tuto měnu lze koupit stejné množství zboží a služeb doma i v zahraničí

- problémem je existence neobchodovatelných statků – měnový kurz se díky nim může odchylovat od parity kup síly

Relativní verze – vychází ze zákona jedné ceny

- nesnaží se vysvětlit výši měnových kurzů, ale pouze změny měnových kurzů

- změna měnového kurzu je způsobena změnou cenových hladin dCZ/EU = pCZ - pEU

procentní změna kurzu (vůči euru) procentní změna P

  • pokud domácí cenová hladina vzroste oproti zahr cenové hladině, dojde k depreciaci domácí měny

  • pokud vzroste zahraniční cenová hladina dojde k apreciaci domácí měny

    • rozsah změny kurzu je dán rozdílem ve změně cenových hladin

Stát na měnovém trhu intervenuje – snaha stabilizovat měnový kurz:

centrální banky používají devizové rezervy – snaží se dát investorům signál že nemají ztrácet důvěru v měnu, pokud se nenechají přesvědčit musí nechat měnu depreciovat aby nepřišla o devizové rezervy

Režim stabilního kurzu – depreciace vyvolává inflaci

měnový kurz je volně pohyblivý

kurzové fluktuační pásmo – CB vyhlásí horní a dolní limit v němž kurz plave

Témata, do kterých materiál patří