Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

režim kurzovného pásma – kurz měny je vázán na určitý koš zahraničních měn

zavěšení měny – CB nedovolí aby se kur měny vůči např dolaru odchýlil od určité hodnoty

Kurs podle trhu aktiv

Definice a měření nezaměstnanosti

nezaměstnaný x ekonomicky neaktivní – nezaměstnaný je ten který nemá práci a nějakou si hledá

ukazatel míry nezaměstnanosti u = U / L + U

Příčiny a formy nezaměstnanosti, alternativní přístupy

frikční – hledají si nové místo

strukturální – v důsledku strukturálních změn v ekonomice, rekvalifikace

cyklická – ve fázi celkového hospodářského poklesu (nezaměstnanost ve všech odvětvích)

Okunův zákon

- část nezaměstnanosti má cyklickou povahu

 • když DP roste rychleji  míra nezaměstnanosti klesá

 • když DP roste pomalu nebo klesá míra nezaměstnanosti se zvyšuje

dobrovolná nezaměstnanost – hledá práci ale za vyšší mzdu než na trhu práce převládá

nedobrovolná nezaměstnanost – hledají práci za mzdu která převládá (či nižší) ale nemohou ji najít

 • příčinou jsou odbory, zákonné minimální mzdy

Přirozená míra nezaměstnanosti

- míra nezaměstnanosti na kterou se trh práce navrací po prolomení mzdových strnulostí a po vyprchání peněžních iluzí

- zahrnuje frikční a strukturální nezaměstnanost a dobrovolnou nezaměstnanost

- projevuje se tím že při ní nedochází k akceleraci ani k deceleraci inflace

Ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti

- vážné sociální důsledky, existenční potíže, ztrátu kvalifikace a sebeúcty

- dlouhodobá nezaměstnanost se někdy mění z nedobrovolné v dobrovolnou (změna způsobu života a postoje k zam)

Politika snižování nezaměstnanosti

- snaha zabránit růstu nezaměstnanosti vede vládu k tomu, aby pomocí vládních výdajů vytvářela nebo chránila pracovní místa v soukromém sektoru

- zákony politiky se dostávají do konfliktu se zákony trhu – výsledkem je udržování neefektivních firem při životě a zpomělování ekonomického růstu

Definice a měření inflace

Inflace – je zmenšování kupní síly peněz x deflace

 • růst cenové hladiny

 • pokles kupní síly peněžní jednotky

- cenová hladina se zdvojnásobí kupní síla peněžní jednotky klesla na polovinu

Měření inflace – cenové indexy:

 • deflátor HDP – HDP běžného roku v cenách běžného roku dělíme HDP v cenách minulého roku

- obsahuje ceny všech statků z nichž je složen HDP

 • index spotřebitelských cen CPI – když potřebujeme znát jen růst spotřebitelských cen

 • index cen výrobců PPI – jak působí domácí inflace na konkurenceschopnost naších výrobců

Poptávková inflace

 • inflace poptávková x nákladová – podle inflačního impulzu

 • poptávkový inflační impulz – vychází ze zvýšení některé složky agregátních výdajů (spotřeby, investic, státních výdajů, čistého exportu), sám o sobě nevyvolá inflaci

 • akomodování inflačního impulzu – růst peněžní zásoby

 • hyperinflace – vláda má velké výdaje, není schopna je krýt a přitom ovládá CB

Témata, do kterých materiál patří