Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

.. důchody – není transfer – důchodci odvedli pojistné na důchodové zabezpečení pokud je přerozdělování intenzivní, může značně oslabit motivace k pracovním výkonům a tím růst celé ekonomiky Vysoké daně - přímé - oslabují motivace k pracovním výkonům a úsporám - vyhýbání se daním - motivují k svépomocné činnosti (sám si postavim) – snižuje celkovou efektivnost ekonomiky - šedá ekonomika – sféra naturálních protislužeb a daňových úniků - únik kapitálu do zahraničí - Lafferova křivka: když míra zdanění roste jsou přírůstky daňového výnosu stále nižší Nepřímé daně zvyšují ceny a tím omezují spotřebu nepotlačují motivace k práci a ke spoření či daňovým únikům Keynesiánská, klasická a monetaristická interpretace fiskální politiky keynesiánská fiskální politika – soustředí se zejména na dosažení tzv plné zaměstnanosti k tomu používá nevyužité úspory a doplňuje nedostatečnou soukromou poptávku dalším zdrojem financování rozpočtového deficitu je jeho monetizace (ražebné) bariéry účinnosti: časové zpoždění, efekt vytěsňování, veřejný dluh (soukromý kapitál je nahrazován veřejným dluhem), pohyblivé měnové kurzy klasická fiskální politika – odůvodňuje její neúčinnost úplným vytěsňuvacím efektem na trhu kapitálu monetaristicý přístup – připouští pouze ozemezný vliv fiskální politiky (téměř úplný vytěsňovací efekt na trhu peněz) Vládní deficity a dluhy ekonomika se může pohybovat jen po hranici produkčních možností více veřejných statků lze získat pouze na úkor soukromých statků shodek státního rozpočtu – povede k zahraničnímu dluhu Koordinace měnové a fiskální politiky probíhá buď s cílem účinného řízení agregátní poptávky nebo s cílem řízení struktury produktu řízení agregátní poptávky – autority usilují o růst zaměstnanosti a produktu – stimulace AD autority usilují o stlačování inflace – omezování AD řízení struktury produktu – ovlivňování struktury produktu HDP - měnová politika stimuluje sukromé investiční výdaje (citlivé na ir) - fiskální politika – vede k růstu ir Charakteristika platební bilance Platební bilance - porovnává platby ze zahraničí a platby do zahraničí - tvoří tři části: běžný účet – platby za vývoz a dovoz zboží a služeb (důchody, dary..) finanční účet – platební bilance tvoří dovoz a vývoz kapitálu dovoz zahr kapitálu – zahr osoby nakupují česká aktiva, poskytují půjčky čechům nebo ukládají peníze u cz bank vývozem kapitálu do zahraničí – češi nakupují zahr aktiva, poskytují půjčky cizincům nebo ukládají peníze v zahr bankách změna devizových rezerv - je vždyúčetně vyrovnaná - schodech BÚ je pokryt přebytkem FÚ nebo čerpáním devizových rezerv přebytek BÚ jde na pokrytí schodku FÚ nebo na zvýšení devizových rezerv Rovnováha - platební bilance je v rovnováze když je schodek BÚ plně pokryt přebytkem FÚ nebo když je schodek FÚ plně pokryt přebytkem BÚ - mechanismem, který uvádí platební bilanci do rovnováhy jeměnový kurz -jestliže měnový kurz není volně pohyblivý, může nerovnováha platební bilance přetrvávat – je pak vyrovnávána změnou devizových rezerv Finanční účet závisí naúrokovém diferenicíálu– na rozdílu mezi úrokovou mírou u nás a v zahraničí pokud se naše ir zvýší (nebo poklesne v zahr)zvýší se úrokový diferenciálpříliv zahr kapitálu (investoři chtějí ukládat u nás)roste přebytek na našem finančním účtu Bilance zboží a služeb – je rozdíl mezi hodnotouvývozu adovozuzboží a služeb =čistý vývoz je závisí nareálném měnovém kurzu – je to nominální měnový kurz násobený poměrem zahraniční a domácí cenové hladiny RECZ/E = ECZ/E x ( PE / PCZ) závislost na měnovém kurzu: depreciacekoruny zvýší hodnotu vývozu a sníží hodnotu dovozuzlepšuje bilanci apreciacekoruny zhoršuje bilanci závislost na cenových hladinách

Témata, do kterých materiál patří