Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 ceny aktiv klesají  úrokové míry

 úrokové míry  levný úvěr

Bankovní panika

- bankovnictví je křehké odvětví protože stojí a padá s důvěrou vkladatelů, podlehnou-li vkladatelé panice, že by mohli přijít o své vklady, začne run na banky – hromadné vybírání vkladů, ale banky mají pouze částečné rezervy

 • centrální banka může zachránit mnoho bank před krachem když poskytne diskontní půjčky „věřitel v poslední instatnci“

recese a deprese působí i jako ozdravný proces – slabé a nevýkoné firmy krachují zatímco silné a efektivní zůstávají

Formy a funkce peněz

naturální směna - vyvolává vysoké transakční náklady (= náklady směny)

- stává se brzdou speicalizace a dělby práce

- vyžaduje oboustrannou shodu potřeb

peněžní směna – peníze každý přijímá protože ví, že je každý přijímá, fungují jako prostředek smeněny

formy:

 1. plátěné šátky

 2. drahé kovy – dlouhodobá vzácnost, jsou homogenní a jejich hodnotu lze určit zvážením

 3. papírové peníze – s rozvojem bankovnictví, byly směnitelné za zlato

- odpoutání od zlata centrální bankovky jako zákonné platidlo

- důvěra je založena na důvěře v zákon a státní moc

- šeky a platební karty – platební služby

peněžní zůstatky:

- součet všech peněžních zůstatků = peněžní agregát

 • oběživo – mince a bankovky

 • bankovní vklady – šek, platební karta

 • termínované vklady

likvidita aktiva: (lze rychle a bez nákladů proměnit v peníze (= prostředek směny))

 • oběživo

 • zůstatky na BÚ

 • zůstatky na termínovaných účtech

 • CP

 • pozemky a fyzický kapitál

 • lidský kapitál

míra výnosu aktiva – závisí na míře rizika aktiva a na míře jeho likvidity (čím likvidnější tím nižší výnos)

Bankovní systém a tvorba peněz

bankovní soustava

centrální banka

komerční banky – soukromé instituce, finanční zprostředkovatelé

vznik bank s částečnými rezervami

účetní rovaha CB

aktiva:

 • nakoupené vládní dluhopisy

 • diskontní půjčky (pro kb)

pasiva:

 • bankovky v oběhu

 • rezervy komerčních bank

účetní rozvaha KB:

aktiva:

 • rezervy

 • půjčky

 • dluhopisy

pasiva:

 • vklady

 • diskontní půjčky

multiplikační tvorba vkladů – peněžní multiplikátor 1 / rD, je tím vyšší čím nižší je míra bank rezerv

Poptávka po penězích, nabídka peněz

 • transakční motiv - důvod pro držbu peněžních zůstatků, důchod nárazově x výdaje průběžné

transakční zůstatky – slouží pro zabezpečování běžných nákupů

 • opatrnostní motiv – špatně předvídatelné výdaje

opatrnostní zůstatky

 • spekulační motiv – spekulace s cp

spekulační zůstatky

- zvýšení cen nutí domácnosti a firmy k tomu, aby zvýšily své peněžní zůstatky

- růst reálných peněžních zůstatků zjistíme, když růst nominálních peněžních zůstatků dělíte indexem růstu cen

Poptávané peněžní zůstatky

Témata, do kterých materiál patří