Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomika_makro

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

jeny úrokovou mírou, zvýšení peněž zásoby zvyšuje nabídku zapůjčitelných fondů, úroková míra klesá, rostou investice a s nimi i HDP Růst nominální peněžní zásoby - krátkodobě vyvolá snížení úrokové míry, zvyšení investic a růst HDP - dlouhodobě vyvolá jen růst cenové hladiny Keynesiánské a monetaristické pojetí měnové politiky Absolutní a komparativní výhody - směna umožňuje zvýšení výroby tím, že umožňuje výrobcům specializaci absolutní výhoda– člověk je v něčem lepší nez ostatní komparativní(relativní)výhoda– specializovat se na tu z činností, u které jerelativnělepší v té činnosti ve které je lepší než v ostatních svoboda mezinárodnícho obchodu zvětšuje možnosti pro mezinárodní specializaci Přínosy z obchodu Předpoklady pro specializaci: přirozený talent, přírodní pomínky, nahromaděná speicální znalost, relativní vybavenost výrobními faktory - v tržním procesu se prosazuje zákon komparativních výhod, který umožňuje i těm nejslabším specializovat se a výhodně směňovat - země s relativní hojností kapitálu mívají komparativní výhody u výrobků náročných na kapitál Mezinárodní obchod - statek je kupován na levném trhu jedné země aby byl rodán na dražším trhu jiné země Faktory mezinárodního pohybu kapitálu Měnový trh a rovnovážný měnový kurs měnový kurz (= devizový kurz) – cena měny vyjádřena v zahraničních měnách měnový trh – směna různých měn na měnovém trhu obchodují dovozci a vývozci zboží a služeb, investoři investující do českých či zahraničních aktiv měny se tu obchodují ve velkém a mají podobu bankovních vkladů (deviza) vývozci českého zboží a služeb vytvářejí nabídku zahraničních měn a poptávku po českých korunách dovozci zahraničního zboží a služeb naopak vytvářejí nabídku korun a poptávku po zahr měnách investoři nakupující česká aktiva vytvářejí nabídku zahraničních měn a poptávku po korunách apreciace - když poptávka po měně vzroste oproti nabídce depreciace – když nabídka vzroste oproti poptávce měnový trh není centralizovaným přesto se blíží dokonale konkurenčnímu trhu – kurz koruny na všech měnových trzích bude díky arbitráži stejný Parita kupních sil - měnový kurz musí splňovat podmínku úrokové parity – ustálí se na takové úrovni, při které jsou očekávané míry výnosu z aktiv v obou zemích stejné Absolutní verze teorie parity kupní síly – snaží se vysvětlit výši měnových kurzů - teorie vychází z působení zákona jediné ceny - kurz dvou měn bude tíhnout k takové úrovni, která odpovídá poměru cenových hladin v těchto zemích ECZ/EU= PCZ / PEU - kurz bude tíhnout k paritě kupní síly kupní síla- množství zboží a služeb které lze za měnu koupit parita kupní síly měny– za tuto měnu lze koupit stejné množství zboží a služeb doma i v zahraničí - problémem je existence neobchodovatelných statků – měnový kurz se díky nim může odchylovat od parity kup síly Relativní verze – vychází ze zákona jedné ceny - nesnaží se vysvětlit výši měnových kurzů, ale pouze změny měnových kurzů - změna měnového kurzu je způsobena změnou cenových hladin dCZ/EU = pCZ - pEU procentní změna kurzu (vůči euru) procentní změna P pokud domácí cenová hladina vzroste oproti zahr cenové hladině, dojde k depreciaci domácí měny pokud vzroste zahraniční cenová hladina dojde k apreciaci domácí měny rozsah změny kurzu je dán rozdílem ve změně cenových hladin Stát na měnovém trhu intervenuje – snaha stabilizovat měnový kurz: centrální banky používajídevizové rezervy – snaží se dát investorům signál že nemají ztrácet důvěru v měnu, pokud se nenechají přesvědčit musí nechat měnu depreciovat aby nepřišla o devizové rezervy Režim stabilního kurzu – depreciace vyvolává inflaci měnový kurz je volně pohyblivý kurzové fluktuační pásmo– CB vyhlásí horní a dolní limit v němž kurz plave režim kurzovného pásma– kurz měny je vázán na určitýkoš zahraničních měn zavěšení měny– CB nedovolí aby se kur měny vůči např dolaru odchýlil od určité hodnoty Kurs podle trhu aktiv

Témata, do kterých materiál patří