Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Výcuc_makro (1)

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (3.02 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1. Makroekonomie I 

1.1 Ekonomie, makroekonomie a základní ekonomické pojmy 

Ekonomie – Ekonomie je věda zkoumající, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě 
užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. 
 
Z výše uvedených vyplývá, že ekonomie se zabývá omezeností zdrojů, kvůli které je nutná jejich 
efektivní alokace – nebo-li rozdělení zdrojů. 

Mikroekonomie – domácnosti a firmy 
 
Makroekonomie – Agregované veličiny (sloučený, seskupený, spojený) 
 
Ekonomika – Ekonomiku lze chápat jako hospodářství nebo hospodaření jakéhokoliv subjektu, jak 
jednotlivce či skupiny, tak firmy i státu. 

Ekonomická Teorie -  
Normativní ekonomie -  určuje pravidla a dává doporučení, co by se mělo udělat, jak by to mělo správně 
vypadat. Cílem je aktivní ovlivňování vývoje. 
 
Pozitivní ekonomie – na rozdíl od normativní si neklade za cíl vytvářet normy správného chování, ale 
popisuje a analyzuje ekonomiku takovou jaká je. Cílem je na základě popisu a analýz skutečnosti hledat 
zákonitosti fungování ekonomiky. 
 
Ceteris Paribus = „za jinak nezměněných (neměnných) podmínek“. 

1.2 Základné ekonomické objekty 

 
Domácnosti, Firmy, Stát 

1.3 Ekonomická vzácnost 

A.)  Statky volné  - pro které je typické, že se vyskytují v množství větším, než chtějí lidé spotřebovat. 

Jsou k volně k dispozici, a tudíž nejsou předmětem zkoumání ekonomie.

B.)  Statky vzácné (statky ekonomické) – které jsou k dispozici v množství menším než kolik by chtěli 

lidé spotřebovat, proto s nimi musí účelně hospodařit.

Základné ekonomické otázky: Co? Jak? Pro Koho? 

Co?  

- jaké zboží, jaké služby a v jakém množství se budou vyrábět? 

Jak?  

- jakým způsobem budeme statky vyrábět (kdo, z čeho jakým způsobem)? 

Pro koho? – Kdo bude vyprodukované statky využívat? 

Témata, do kterých materiál patří