Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
otevrene-otazky-ke-zkousce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (611.44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otevřené otázky:

  • 1.WEBER A JEHO BYROKRATICKÁ SPRÁVA

Popisoval ideální typ organizace, který nazval byrokracie - byla v ní dělba práce, organizační hierarchie, pravidla a předpisy. Věděl, že ideální byrokracie v reálném světě neexistuje. Jeho teorie se stala modelem organizačních struktur pro mnohé současné velké organizace. V organizacích má fungovat správní štáb (byrokratický aparát), jehož úkolem je vynucovat takové jednání lidí, které odpovídá dohodnutým a schváleným pravidlům. Tím má být zajištěno efektivní fungování organizace. Nevýhody Weberova přístupu: formálnost, neosobnost, blokování individuality asubjektivního přínosu zaměstnance.

  • 2. PROČ JE DŮLEŽITÁ DOKUMENTACE SYSTÉMU MANAGEMENTU A JAKÉ DOKUMENTY ZNÁTE

Základním účelem dokumentace je vyjádření politiky jakosti a popsání systému managementu jakosti. Dokumentace je důležitá pro: dosahování jakosti procesu a produktu a zlepšování jejich jakosti, zajištění opakovatelnosti procesu, poskytování vhodného výcviku a školení, hodnocení efektivnosti systému managementu jakosti.

Základní typy dokumentace: příručka jakosti - poskytuje ucelenou informaci o systému managementu jakosti firmy, směrnice - poskytuje ucelené informace o tom, jak se provádí jednotlivé procesy (co, kdo, kdy), postupy / instrukce - poskytují informace o tom, jak se jednotlivé činnosti provádí (jak), záznamy - poskytují objektivní důkazy o provedených činnostech nebo dosažených výsledcích

  • 3. 4 HLAVNÍ ZÁSADY TAYLORA:

1. přidělení velkého denního úkolu, pomocí čas. studií,

2. normalizování podmínek, při nichž má mít každý přidělen úkol, který ho zaměstnává celý den a má mít podmínky a pomůcky stanoveny tak, aby jej mohl skutečně vykonat

3. vysoká odweberměna za úspěšně vykonanou práci,

4. postih v případě nesplněného úkolu.

  • 4. UVEĎTE 3 PŘÍKLADY METRIK Z OBLASTI „ZÁKAZNÍCI“, UVEĎTE KONKRÉTNÍ METODY MĚŘENÍ.:

spokojenost zákazníků, tržní podíl, úspěšnost nabí.řízení, objem nových projektů, PPM, úspěšnost vzorkování, náklady na prezentaci, reklamace, tržby, marže, věrnost zákazníků, včasnost dodání (dppm),doba reakce na reklamace, ziskovost zakázky, obrat,obrátka zásob, náklady na zamítnuté díly….

např: marže, tržby, reklamace. Metody měření jsou jednotky, to sám říkal (např u tržeb koruna-měna)

Vyjmenujte 3 metriky, které se používají při „realizování procesů

Realizačních procesů Obrátka skladových zásob bezrozměrné Kolikrát je každá položka zásob během roku prodána a opětovně naskladněna. (vyjádřeno též ve fin. objemech) Realizačních procesů Produktivita práce

ks/hod., ks/prac.

Kč/hod., Kč/prac.

Počet výrobků za jednotku pracovního času nebo

počet výrobku za směnu v kusech, podělený počtem pracovníků = produktivita jednoho pracovníka za směnu. Též ve fin. jednotkách.

Témata, do kterých materiál patří