Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Daňová teorie - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32.46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daňové principy

 • všeobecnost daně

 • zásada solidarity

 • není daně bez zákona

 • zásada platební schopnost – lidé mají platit daně podle jejich platebních schopností.

 • Princip prospěchu – poplatník by měl dostat protihodnotu od státu za plnění

 • efektivnost zdanění - daně by neměly způsobovat změny v cenách či užitku

 • princip právní přehlednosti a politické průhlednosti

 • spravedlnost

 • flexibilita a stabilita- systém by se měl být schopen snadno přizpůsobovat změně ekonomických podmínek

 • daňová neutralita-daně by neměly nikoho ovlivňovat- určitá oblast podnikání nemá být zvýhodněná

 • daňová výnosnost - daně musí být stanoveny tak velké, aby stačily na potřeby státu

 • daňová univerzalita - všeobecná platnost, jednotnost daní, co nejméně výjimek

 • administrativní jednoduchost,

 • právní perfektnost

 • náklady by měly být, co nejmenší

Předpisy související s daň. soustavou

Druhy daňových předpisů

 1. mezinárodní smlouvysmlouvy o zamezení dvojího zdanění

  • smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku – v současné době máme podepsaných asi 80 těchto smluv; stát chrání to, aby jeden příjem nebyl zdaněn dvakrát

 2. hmotněprávní předpisy – určují, kdo je povinen daně platit a z jakého základu daně, zákon o Dph, o dani z příjmu

 3. daňové předpisy procesní – upravují organizaci a působnost finančních úřadů a řízení před těmito orgány – Daňový řád, Zákon o finanční správě ČR

 4. předpisy, které určují, do jakého rozpočtu jde daňový výnos – jestli jde do státního nebo místního rozpočtu… Zákon o rozpočtových pravidlech

 1. Jaké znáte základní prvky daňové techniky. Vysvětlete: daňový subjekt, objekt daně a základ daně. Vyberte si daň, na které uvedené prvky demonstrujete.

Základní prvky daňové techniky:

 1. subjekt

 2. předmět/objekt

 3. základ daně + zdaňovací období (úsek, za který je vyměřována daňová povinnost)

 4. sazba daně (= algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně, sníženého o odpočty, stanoví základní částka daně

 5. osvobození od daně (=zproštění daňové povinnosti za stanovených podmínek - Důvodem pro osvobození je veřejně prospěšné využití, ochrana životního prostředí, podpora bydlení) – trvaléxdočasné, věcnéxosobní

 6. odpočty od základů daně (dary, náklady na vědu apod.)

 7. slevy na dani (sociální charakter)

 8. splatnost daně - = časové určení nutnosti vypořádání daňové povinnosti se státním rozpočtem-pevné datum (u daní z příjmu), nebo lhůta (u majetkových)

  • rozlišujeme úhrady:

   1. jednorázově (menší částky)

   2. zálohy – svou daňovou povinnost ještě neznáme, na konci bude buďto nedoplatek – vyrovnáme, nebo přeplatek – většinou nesmíme čekat, že nám fú automaticky přeplatek pošle

   3. splátky – žádost FÚ o splátky, budeme platit daňovou povinnost, kterou už známe

Témata, do kterých materiál patří