Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Daňová teorie - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

nesmíme čekat, že nám fú automaticky přeplatek pošle splátky – žádost FÚ o splátky, budeme platit daňovou povinnost, kterou už známe Subjekt daně= osoba, která je dle zákona povinna odvádět nebo platit daň – poplatník, plátce, ručitel, právní zástupce FO a PO poplatník=ten, který přímo té dani podléhá, je jí podroben, je povinen platit dan na svůj účet ze svého předmětu daněplátce=není sám nositelem daň. pov., je ale povinen od poplatníka vybrat daňzákonný zástupce (právní zástupce FO a PO) Zákonný zástupce si může vzít jakéhokoliv zástupce zejména daňového poradce ve smyslu zákona o daňových poradcích, nebo advokát zabývající se finančním právem (daněmi) Nebývá to často, ale může být ivynětí z daňové povinnosti– osoba musí být přesně vydefinovaná – osoby s diplomatickou imunitou (diplomati) např. Může to být jak u daní přímých tak u daní nepřímýchznalecnení účastníkem daňového řízení, ale můžeme si ho s sebou vzít Objekt daně= je veličina, ze které se daň vybírá: hlava, majetek, spotřeba, důchod – skutečnost, která je předmětem zdanění v současné době dochází k zvěcňování daně = tzn. daňse jmenuje podle předmětu daněDo popředí se dostává objekt, subjekt je až na druhém místě!!!!! Něco je předmětem daně, něconení předmětem daně, něco je předmětem daně, ale je to osvobozeno Základ daně=předmět upravený podle zákona v měrných jednotkách, pomocí toho se daň vyměřuje (rozsah pozemku, výše příjmu. PŘÍKLAD: DPH subjekt plátce (prodávající); poplatník (kupující)objekt nákup zbožízáklad daně zaplacená částka, která je snížená o daňsazba daně (základní) 21 % Jaké znáte základní prvky daňové techniky, Vysvětlete: sazba daně, splatnost, osvobození, daňové úlevy, zdaňovací období. Sazba daně= algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (snížené o odpočty) stanoví základní částka daně. danová povinnost Dělení: Ve vztahu ke změně velikosti daně se změnou velikosti základu – dan se mění se změnou velikosti základupevná (absoutní):spotřební dan, nemění sepoměrová sazba:lineární – procentuální sazba daně je pro všechny stejný, je tedy přímo úvěrna velikosti základu daněprogresivní (stupňovitá,klouzavá) – čím vyšší danový základ, tím vyšší sazba daněregresivní – se zvyšujícím základem daně se sazba snižujejednotné –když se nemění druh, u daně z příjmudiferencované – u DPH (základní 21 %, 1. snížená 15 %, 2. snížená 10%) 3 sazby Splatnost splatnost daně je totožná s posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznáníčasové určení nutnosti vypořádání s rozpočtem, pevný datum nebo stanovení lhůty (daň z příjmů fyz. osob – do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, konec března)placení - Jednorázové, Zálohy , splátky Osvobození = část předmětu daně, která se nezahrnuje do základu daně = zproštění daňové povinnosti za stanovených podmínek úplné – bez omezenéčástečné – je omezeno určitou výší příjmů (např. do 10 000, 15 000,..)trvalé – x let do budoucnostidočasné – na 3, 5 let… daně prosté minimuurčitá výše daňového základu, ze kterého se daň nevyměřujevětšinou se po určité době valorizuje Daňové úlevy(nebo také odpočty, odečitatelné položky) příspěvek na životní pojištění(12000), příspěvek na penzijní připojištění, dary (FO-1000,PO-2000,-), náklady na vědu (až 100%), odborové organizace (3000), úhrada na zkoušky za vzdělání (10000) sociální charakterživotní pojištění, penzijní připojištění a na úroky z úvěrů sloužících k financování bydlení.Odčitatelné položky z daně = Nezdanitelné části základu daně Slevy na daně– aby stát podpořil zaměstnávání handicapovaných, sleva 18 000 na jednoho a 60 000 na člověka se zvýšeným postižením, sleva na studenta, sleva na manželku, sleva na invaliditu odečítají se od již vypočítané danové povinnosti Zdaňovací období= časový interval, za nebo na který se stanoví základ daně a daňová povinnost a daň se platí za určité období nebo na určité období, Způsob výběru daně, optimalizace daňové povinnosti. Způsob výběru daně státem Výběr daní se provádí prostřednictvím zákonem určené povinnosti daňového subjektustanovit si výši daně. Danové přiznání– podáv á se každé zdaňovací období do 1.4. Během zdaňovacího období je možné určit povinnost platitzálohy na dan ještě před vyměřením danové povinnosti. Nejsou konečným plněním povinnosti. Až po stanovení budou zálohy započítány (nedoplatek, přeplatek). Zálohy se zpravidla určují podle výše daně předchozího zdaňovacího období. U nás u daně silniční např. Výsledná danová povinnost může být i splácena tzv.splátka daně. Je to postupné plnění již stanovené danové povinnosti v průběhu zdaňovacího období. Srážka daně u zdroje příjmu Je výběr se dvěma daňovými subjekty:Plátcem - přímý daňový subjekt, daňvypočítá aodvede,poplatníkem - z jehožpříjmu plátce daně srážku provede,nepřímýnebo srážka úroku v bance Optimalizace daňové povinnosti rozdělujeme různé formy:Daňová úsporadanový subjekt využívá možnostísnížení základudaně a tedy výsledné danové povinnosti. Dle zákonem stanovených podmínek.Uplatnění slev a bonusů (na poplatníka, manželku, studenta, osobu ZP..), odčitatelné položky (danová ztráta, výzkum na vědu), nestandartní(nezdanitelné ze ZD) (dary, příspěvek na penzijní a životní připojištění)

Témata, do kterých materiál patří