Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Daňová teorie - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32.46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Daňová teorie

 1. Charakterizujte soustavu daní ČR. Zaměřte se na vlastnosti a funkce daní, třídění daní.

Daňová soustava = jedná se o souhrn daní, které jsou vybírány na určitém území v určitém čase a které jsou upraveny zákonem (např. daňovým)

Vlastnosti daní:

Daň je povinná, zákonem uložená platba, která je příjmem veřejného rozpočtu. Je povinná, nenávratná, neekvivalentní ( neexistuje nárok na adekvátní protiplnění za zaplacení daňe) a zpravidla neúčelová . Daňová soustava ČR vznikla 1. ledna 1993. Jedná se o systém, který zahrnuje zdanění příjmů, a to peněžních i nepeněžních.

Funkce daní:

 1. Fiskální – příjem státu

 2. Alokační –určuje to, kam budou peníze směřovat

 3. Redistribuční– přerozdělení příjmů, snížení rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů

 4. Stimulační – prostředek ke stimulaci

 5. Stabilizační- stálost a regulace (stabilizace výkyvů v ekonomice)

Třídění (dělení):

 1. Daně přímé

 • jsou uvaleny přímo na FO nebo PO

 • bývají levnější na správu – méně finančně náročné

 1. důchodové=personální – z příjmu osob FO a PO

 2. majetkové=reálné – se uvalují na majetek, daň z nemovitých věcí, ze staveb, pozemků (dan z převodu nemovitostí, darovací a dědická daň

 1. Daně nepřímé – na služby a statky (na jednotlivce jsou uvaleny nepřímo, platí ji plátce, ne poplatník, ale platí ji za poplatníka)

 1. Univerzální daň - DPH – týká se veškerého zboží (základní 21 %)

 2. Selektivní daně - týka se pouze vybraných druhů zboží, spotřební daň– pohonné hmoty, tabák, alkoholické nápoje, líh, ekologické daně

 • Clo = částka vybíraná při převozu zboží přes hranice, dle celního sazebníku

Podle předmětu

 1. z hlavy

 2. důchodová

 3. majetková

 4. ze spotřeby

Ve vztahu k zdaňovacímu období

 1. bez zdaňovacího období: doplňkový charakter, vybírají se, když nastane nějaká událost např daň z nabytých nemovitých věcí

 2. s pravidelnou periodicitou výběru (kapitálové – zpravidla určitá složka majetku a běžné - daň z příjmů, nebo DPH)

 1. Definujte základní rozdíly mezi daní, poplatkem, clem, odvodem a příspěvkem.

Vysvětlete daňové principy (pro dobrý daňový systém). Vyjmenujte druhy předpisů souvisejících s daňovou soustavou.

Poplatek = je peněžním ekvivalentem za služby poskytované veřejným sektorem. Jako takový je účelový, nepravidelný a nenávratný. Je jednorázový. Je zde protiplnění – např. zaplatím občanku. U daně není protiplnění.

Clo = peněžní částka, která je vybírána při převozu zboží přes hranice státu. Dle celního sazebníku.

 • Starší než daň

 • dovozní, tranzitní, vývozní – dovozní je mladší

 • nástroj regulace obchodu

Odvody – podobné daním, ale nemění se při nich vlastnictví - veřejná dávka

Příspěvek - je zde jasný účel, na co přispíváme na rozdíl od daní

Témata, do kterých materiál patří