Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Daňová teorie - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32.46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Subjekt daně = osoba, která je dle zákona povinna odvádět nebo platit daň

– poplatník, plátce, ručitel, právní zástupce FO a PO

 1. poplatník=ten, který přímo té dani podléhá, je jí podroben, je povinen platit dan na svůj účet ze svého předmětu daně

 2. plátce=není sám nositelem daň. pov., je ale povinen od poplatníka vybrat daň

 3. zákonný zástupce (právní zástupce FO a PO)

Zákonný zástupce si může vzít jakéhokoliv zástupce zejména daňového poradce ve smyslu zákona o daňových poradcích, nebo advokát zabývající se finančním právem (daněmi)

 1. Nebývá to často, ale může být i vynětí z daňové povinnosti – osoba musí být přesně vydefinovaná – osoby s diplomatickou imunitou (diplomati) např. Může to být jak u daní přímých tak u daní nepřímých

 2. znalec není účastníkem daňového řízení, ale můžeme si ho s sebou vzít

Objekt daně = je veličina, ze které se daň vybírá: hlava, majetek, spotřeba, důchod – skutečnost, která je předmětem zdanění

 • v současné době dochází k zvěcňování daně = tzn. daň se jmenuje podle předmětu daně

 • Do popředí se dostává objekt, subjekt je až na druhém místě

 • !!!!! Něco je předmětem daně, něco není předmětem daně, něco je předmětem daně, ale je to osvobozeno

Základ daně = předmět upravený podle zákona v měrných jednotkách, pomocí toho se daň vyměřuje (rozsah pozemku, výše příjmu.

PŘÍKLAD:

DPH
 • subjekt plátce (prodávající); poplatník (kupující)
 • objekt nákup zboží
 • základ daně zaplacená částka, která je snížená o daň
 • sazba daně (základní) 21 %
 1. Jaké znáte základní prvky daňové techniky, Vysvětlete: sazba daně, splatnost, osvobození, daňové úlevy, zdaňovací období.

Sazba daně = algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (snížené o odpočty) stanoví základní částka daně. danová povinnost

Dělení:

 • Ve vztahu ke změně velikosti daně se změnou velikosti základu – dan se mění se změnou velikosti základu

 • pevná (absoutní):

 • spotřební dan, nemění se

 • poměrová sazba:

 1. lineární – procentuální sazba daně je pro všechny stejný, je tedy přímo úvěrna velikosti základu daně

 2. progresivní (stupňovitá,klouzavá) – čím vyšší danový základ, tím vyšší sazba daně

 3. regresivní – se zvyšujícím základem daně se sazba snižuje

 • jednotné – když se nemění druh, u daně z příjmu

 • diferencované – u DPH (základní 21 %, 1. snížená 15 %, 2. snížená 10%) 3 sazby

Splatnost

 • splatnost daně je totožná s posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání

 • časové určení nutnosti vypořádání s rozpočtem, pevný datum nebo stanovení lhůty (daň z příjmů fyz. osob – do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období, konec března)

 • placení - Jednorázové, Zálohy , splátky

Osvobození

= část předmětu daně, která se nezahrnuje do základu daně

Témata, do kterých materiál patří