Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Správa a řád - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (282,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

t let a začíná běžet dnem splatnosti daně (max muže byt 20 let)k zajištění nedoplatků před výkonem daňové exekuce sloužíobecné zástavní právo k věcem a pohledávkám dlužníkaSprávce daně může vymáhat nedoplatekdaňovou exekucí nebo zabezpečit vymáhání nedoplatkuprostřednictvím soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit vinsolvenčním řízení nebopřihlásit jej do veřejné dražby.Správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených s vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla vezjevném nepoměru k výši nedoplatku.Správce daně je při vymáhání nedoplatku příslušný i k jeho vybrání. Daňová exekuce začínávydáním ex. příkazuvystavuje se na základěvýkazu nedoplatků nebo vykonatelného rozhodnutí, jímž se ukládá peněžité plnění (pořádková pokuta), jde o tzv. ex. tituly způsoby: srážka ze mzdy jiných příjmůpřikázání pohledávky z účtu bankypostižení jiných majetkových práv (podíly)prodej nemovitých a movitých věcí

Témata, do kterých materiál patří