Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
3. FO - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dílčím základem daně dle §10 je příjem snížený o výdaje vynaložené na jeho dosažení. Na rozdíl od §7 a §9 nemůže vzniknout ztráta.

– uplatníme odpočty, tak máme základ daně snížený o odpočty a nastupuje sazba, fyz. osoby 15% + 7% solidární zvýšení daně

POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ

Nestandartní odpočty – nejsou vyjádřeny přesnou částkou, pokud se neuplatní v daném danovém období, tak propadnou a už nemůžou být využity, Standartní se u nás nepoužívají

Úhrn příjmů fyzických osob od všech zaměstnavatelů

-----------------------------------

 • Příjmy, které nejsou předmětem daně (př. příjmy získané nabytím akcií, uvěry nebo zápůjčky, vypořádání společného jmění manželů, vypořádaní podílových vlastníků, au pair…..)

----------------------------------

Příjmy, které podléhají dani z příjmu FO

 • Osvobozené od základu daně:

  • přijaté náhrady škody a pojistná plnění s výjimkami

  • dary a bezúplatné příjmy (dědictví, odkaz)

  • výhry z loterií a sázek

  • některé výhry – nahodilé příjmy

  • příjem z penze, invalidní penze

  • dávka na osobu se ZP, státní sociální podpora, hmotná nouze, dávka pěstounské péče

  • plnění z výživného

  • stipendia ze státního rozpočtu

  • některé příjmy z prodeje majetku

  • příspěvek na stavební spoření

------------------------------------

= Dílčí základ daně podle §6 + dílčí základy daně podle !7 - §10

------------------------------------

ZÁKLAD DANĚ - věcné odčitatelné položky - nezdanitelné

Nezdanitelné: nestandartní (dokládají se FÚ) - Solidární zvýšení daně, pokud je zisk víc jak 100 000 = 7%

· dary na veřejně prospěšné účely (max 15 % ze základu daně, 2% součet darů)

· úroky z úvěru ze staveb. spoření či hyp. úvěru do 300 000,-Kč

· placené příspěvky na penzijní připojištění a životní max 24 000

· odborářské příspěvky, max. 3 000,-Kč

· částka za zkoušky pro další vzdělávání max 10000

Odčitatelné:

 • danová ztráta (§7-§10)

 • 100% odpočet na vědu a výzkum

------------------------------------

Upravený základ daně x danová sazba 15 %

= DAŇOVÁ POVINNOST

------------------------------------

- sleva na dani

· za poplatníka 24 840,- Kč za rok (vyjma pracujících důchodců)

· na manžela/manželku s nulovými či malými přijmy (do 68tisíc) 24 840,- Kč (dvojnásobk, pokud má manžel/kaZTP/P)

· za studenta do 26(28) let 4020,- Kč

· za invaliditu 2 520,- Kč (1. a 2. stupeň) a 5 040,- Kč (3. stupeň invalidity)

· za držitele průkazu ZTP/P 16 140,- Kč

· na každého zaměstnance se zdravotním postižením 18 000,- Kč (a až 60 000,- Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením)

------------------------------------

= Daň po slevách

- daňový bonus na vyživované dítě 13 404,- Kč

------------------------------------

= Celková daňová povinnost

 1. Kdo je poplatníkem, kdo je plátcem z hlediska daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Proveďte jejich vymezení a členění. Které příjmy jsou osvobozené. Uveďte příjmy zdaněné zvláštní sazbou.

Témata, do kterých materiál patří