Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Ekonomicko matematické metody I - PAE, PAA (EAE01E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EAE01E - Ekonomicko matematické metody I - PAE, PAA, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
5-zkouskovych-testu Zadání testů 10.04.2020 13:00 10
EMM test zk. Zadání testů 10.04.2020 01:05 1
EMM variant zkouška Zadání testů 10.04.2020 01:02 4
EMM zk. test Zadání testů 10.04.2020 01:03 0
EMM1, test, zkouška Zadání testů 10.04.2020 13:21 7
EMM1, Variant, Zk Zadání testů 10.04.2020 13:21 0
Emm1-test-1-5-Moodle (úkoly) Vypracované úkoly 10.04.2020 00:53 3
EMMI-ukol-10 Vypracované úkoly 10.04.2020 00:52 0
EMMI-ukol-11- moodle Vypracované úkoly 10.04.2020 00:52 1
EMMI-ukol-7 Vypracované úkoly 10.04.2020 00:52 0
EMMI-ukol-8 Vypracované úkoly 10.04.2020 00:52 0
EMMI-ukol-9 Vypracované úkoly 10.04.2020 00:52 0
EMM_I_dlya_ustnoy Zápisky z hodin 10.04.2020 13:01 0
KCKurzy - Jak udělat zkoušku z EMM 1 Zápisky z hodin 10.04.2020 13:05 3
Otázky_Ke_Zkoušce Zadání testů 10.04.2020 13:05 5
Teorie-emm ke zkoušce Zápisky z hodin 10.04.2020 01:01 0
Teorie-emm ke žkoušce EMM Zápisky z hodin 10.04.2020 13:06 2
Test EMM - variant Zadání testů 10.04.2020 01:03 1
Test Emm zkouška Zadání testů 10.04.2020 01:02 0
Úkol moodle EMM - 04 (Simplex + Dualni model) Vypracované úkoly 10.04.2020 00:53 0
Variant A Zkouškový, EMM1 2018 Zadání testů 10.04.2020 13:18 0
Variant ke zkoušce z EMM 1 Zadání testů 10.04.2020 13:23 1
Variant z EMM 1, zkouška Zadání testů 10.04.2020 13:23 2
Variant zk, EMM1 Zadání testů 10.04.2020 13:22 0
Variant zkouška EMM Zadání testů 10.04.2020 01:06 0
Vypracovane-otazky-emm ke ZK Zadání testů 10.04.2020 13:05 3
Vypracovane-zkouskove-otazky - teorie Zápisky z hodin 10.04.2020 01:02 3
Zk variant, EMM 1 Zadání testů 10.04.2020 13:22 0
Zk. var, EMM1, test Zadání testů 10.04.2020 13:21 0
Zk. variant, EMM 1 Zadání testů 10.04.2020 13:21 1
Zkouškový variant - test- EMM Zadání testů 10.04.2020 01:05 0

Další informace

Cíl

Teoretický základ ekonomicko matematických metod, užívaných při analýze a optimálním řízení systémů v APK. Ukázky jednoduchých aplikací. Příprava pro další kursy z oblasti OR/MS (Operation Research/Management Science).

Osnova

PřednáškaÚvod do OR/MSVlasnostni lineárních modelůLineární programování - simplexový algoritmusInterpretace výsledné simplexové tabulkyPostoptimalizační analýzaPraktické aplikace lineárních optimalizačních modelůOptimalizace dopravních systémůMetoda MODIDvoustupňová dopravní úlohaDalší dopravní modelyÚvod do teorie grafůMetody projektového řízeníCvičeníLineární optimalizační modely, grafická optimalizaceSimplexový algoritmusPostoptimalizační analýzaJednostupňová dopravní úlohaDvoustupňová dopravní úlohaModely teorie grafů, metoda CPM, PERT

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické znalosti pro aplikaci exaktních postupů pro řešení částečně nebo úplně strukturovaných ekonomicko-technických problémů. Rozumějí základům systémové vědy, systémové analýzy a metodám operačního výzkumu. Znalosti jsou postaveny na obeznámení se se základními postupy a technikami pro řešení ekonomicko matematických úloh, které jsou důležité nejen pro řízení a organizaci zemědělské výroby, ale své uplatnění naleznou i v ostatních oborech jako jsou průmysl, služby, obchod, státní správa, finanční sektor či pojišťovnictví. Absolventi mají základní znalosti z lineárního programování, optimalizace dopravních úloh, projektového řízení, statistiky a využívání IT prostředků při modelování a řešení ekonomických problémů. Znalosti absolventů jsou na základní úrovni.Dovednosti:Své znalosti dovedou absolventi uplatnit v praktických aplikacích na úrovni malých, středních i velkých podniků, většinou v menších tvůrčích týmech, které se zabývají optimalizací výrobních či ekonomicko-technických procesů. Součástí předmětu je vštípení základů systémového myšlení. Absolventi se i díky této dovednosti dokážou lépe orientovat v ekonomických problémech, které vznikají na úrovni operativního a taktického řízení. Umějí spolehlivě identifikovat a analyzovat problém z dané problematiky a efektivně využít metody atechniky pro jeho matematické namodelování, řešení a následnou analýzu. Dovedou předávat své znalosti ostatním pracovníkům.Kompetence - komunikace:Absolventi jsou schopni věcně diskutovat nad vybraný tématy a jsou schopni navázat pracovní partnerství s obdobně kvalifikovanými pracovníky. Nedělá jim problémy být součástí výkonného týmu a prosadit své řešení problémů.Kompetence - úsudek:Absolventi jsou díky systémovému myšlení schopni rychlého popisu, analýzy a řešení problému až na úroveň částečně strukturovaných problémů. Zároveň jsou absolventi schopni sebereflexe a poučení se z vlastních chyb a nedostatků.

Literatura

ZákladníŠubrt, T. a kol. Ekonomicko matematické metody. 1. vyd. Plzeň Aleš Čeněk, 2011. 351 s. ISBN 978-80-738-0345-2.Houška, M.; Houšková Beránková, M. Lineární programování - cvičebnice. 1. vyd. Praha ČZU v Praze, 2011. 89 s. ISBN 978-80-213-1869-4.DoporučenáGros, I. Matematické modely pro manažerské rozhodování. 1. vyd. Praha VŠCHT, 2009. 282 s. ISBN 978-80-7080-709-5.Jablonský, J. Operační výzkum kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-869-4644-3.

Požadavky

Matematika

Garant

doc. Ing. Milan Houška, Ph.D.