Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (160,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) – financuje opatření zaměřená na rozvoj venkova a na pomoc zemědělcům především v zaostávajících regionech. Zde jsou financovány projekty v rámci cíle 1. Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG) – podílí se na úpravách a modernizaci rybářského průmyslu. Spadají sem projekty financované v rámci cíle 1. Nestrukturální fondy Kohezní fond – přispívá k posilování hospodářské a sociální soudržnosti a je určen pro pomoc méně rozvinutým státům ES. Fond solidarity – zaveden po opakovaných zkušenostech s existencí velkých katastrof – čerpají od roku 2002 země, které byly postiženy přírodní, technickou nebo ekologickou katastrofou, jejíž škody dosáhly nejméně 1 miliardy € nebo 0,5 % HDP daného státu. Regionální politika v ČR Základním předpokladem pro realizaci regionální politiky v ČR je legislativní zakotvení a reforma veřejné správy. K základním okruhům strategie regionálního rozvoje, kterým se regionální politika ČR naplňuje, patří: provést analýzu regionálního rozvoje ČR v uplynulém období a hodnocení dosavadních odvětvových opatření resortů vymezit slabé a silné stránky v rozvoji jednotlivých regionů, odvětví a sektorů navrhnout strategie dalšího prostorového rozvoje ČR, vymezit priority a opatření k podpoře rozvoje, vymezit regiony se soustředěnou podporou státu vypracovat doporučení pro jednotlivé orgány ohledně programovaných podpor, změn politiky, apod.

Témata, do kterých materiál patří