Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ma 6 - dělitel, NSD, slovní úloha na NSD

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OPAKOVÁNÍ, PROCVIČOVÁNÍ Dělitel Zopakuj si pojmy: být dělitelný, být dělitelem, dělit, být násobkemNejprve na základě následující otázky vymysli a správně dosaď libovolná konkrétní čísla za proměnnéa ab, poté zodpověz samotnou otázku: Co znamená, že čísloaje dělitelné číslembnebo, že číslobje dělitelem číslaa (taktéž: číslobdělí čísloa)? například:a = __ b = __ Číslob (__) je dělitelem číslaa (__) (číslob dělí čísloapokud podíl při dělení čísla …. číslem …. vyjde …………………….. Z následujících dvou tvrzení vyber jedno pravdivé: • Jestliže čísloaje násobkem číslab, pak čísloaje dělitelné číslemb• Jestliže číslobje násobkem číslaa, pak číslobje dělitelem číslaa. Zakroužkujje anebonení tak, aby tvrzení bylo pravdivé. 32 je/není dělitelem čísla 4. 6 je/není dělitelem čísla 48. 55 je/není dělitelem čísla 9. Pokus se vybrat správná číslaKterými z čísel1, 2, 4, 8, 12, 35, 62, 140 je dělitelné číslo 140?Která z čísel1, 104, 2, 198, 6, 22, 7, 60jsou děliteli čísla 198? 3.Prvočíselní dělitelé, všichni dělitelé a samozřejmí daného čísla Urči prvočíselné dělitele a všechny dělitele čísla: 12 prvočíselní dělitelé: všichni dělitelé: 30 prvočíselní dělitelé: všichni dělitelé: Doplň správně tvrzení: Libovolné čísloa má vždy …. samozřejmé dělitele, jsou jimi ………. NOVÉ UČIVO Největší společný dělitel Napiš všechna čísla, která jsou děliteli čísel 20 i 70. Které z těchto čísel je největší? dělitelé20: dělitelé 70: Čísla __, __, __, __ jsou děliteli čísla 20 i čísla 70. Jsou tospoleční dělitelé čísel 20 a 70 Číslo __ jenejvětší společný dělitelNejvětší společný dělitel čísel 20 a 70 označímeDD(20, 70) = __ dělitelé 20 i 70: největší dělitel 20 i 70: B) Najdi společné dělitele čísel 15, 18 a 30 a největší společný dělitel těchto čísel. dělitelé 15: dělitelé 18: dělitelé 30: Společní dělitelé čísel 15, 18 a 30: D(15, 18, 30) = D(15, 25), D(75, 25), D(15, 75), D(2, 25), D(150, 1), D(15, 5), D(25, 5) 5, 15, 1, 25 C)které se mu rovná.Nápověda prvního výsledku:D(15, 25) = 5 D(2, 25) = 1 Čísla 2 a 25 jsounesoudělná čísla. Nesoudělná čísla jsou taková čísla, jejichž největší společný dělitel je 1. D(15, 25) = 5 Čísla 15 a 25 jsousoudělná čísla Soudělná čísla jsou čísla, jejichž největší společný dělitel je větší než 1. Platí následující tvrzení? Určiano, nebone.Čísla 17 a 18 jsou nesoudělná.……Čísla 21 a 35 jsou soudělná.……Čísla 41 a 14 jsou soudělná.……Čísla 4826 a 99542 jsou nesoudělná.…… D)Pohodlnější způsob hledání největšího společného dělitele HledámeD(36, 84). Rozložíme obě čísla na součiny prvočísel.Nalezneme tu „část rozkladu“, která se vyskytuje v obou číslech. Celé řešení můžeme zapsat takto: 36 = 84 = D(36, 84) = Urči největší společný dělitel těchto čísel:24 a 56 450 a 252 E) Pohodlnějším způsobem můžeme hledat také největší společný dělitel tří čísel. Ukažme si ho pro čísla 84, 126 a 147. 1. Určíme největší společný dělitel prvních dvou čísel, tedy čísel 84 a 126. 2. Zjistíme největšího společného dělitele čísla vypočítaného z předchozího kroku a třetího čísla, kterým je číslo 147. Tím nalezneme největší společný dělitel těchto tří čísel. Zapíšeme celé řešení: 84 = 126 = D(84, 126) = __ = 147 = D(__, 147) = D(84, 126, 147) = 3. Urči největší společný dělitel těchto čísel: a) 154, 273 a 210 b) 110, 70 a 147 4.Slovní úloha Papírový obdélník s rozměry 69 cm a 46 cm se má rozstříhat na co nejmenší počet shodných čtverců. Vypočítej délku stran čtverců a jejich počet.

Témata, do kterých materiál patří