Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
česká-filosofie-2

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (320,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

ČESKÁ FILOSOFIE POČÁTKY ČESKÉ FILOSOFIE - sahají k době příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu - přináší psanou kulturu a především Konstantin pak východokřesťanskou filosofii - další rozvoj s rozšířením latiny do českých zemí a vznikem univerzit (filosofie byla všeobecně povinným předmětem (texty stoiků, Aristotelova Logika,…) - vlastní filosofické texty spíše nevznikaly, byly ale komentáře na bocích textů (= glosy) - Tomáš Štítný ze Štítného: o Knížky šestery o obecných věcech křesťanských o Řeči besední o Řeči sváteční a nedělní o knihy mají náboženský charakter o 1. scholastik u nás x zároveň dost mystický - Bartoloměj z Chlumce = Mistr Klaret: o odborný terminologický slovník (česko-latinský), v něm i filosofické pojmy o Ptačí zahrádka – středověký přírodopis o létajících tvorech (i drak, ptát Noh,…), ve verších, také morální poučení - Pavel Žídek: o psal encyklopedie (o přírodě, právu, medicíně,…) – psáno jako výkladový slovník - spor o univerzálie: o nominalisté x realisté o existence obecných pojmů o Češi spíše realisté, nominalismus přišel až se zahraničními studenty o v Čechách tak neprobíhal jen boj Češi x Němci, ale i spor o univerzálie mezi studenty a vědci (mistry) - Jan Hus: o určitá pozice nedává člověku právo disponovat určitou pravdou o jak se vyhnout zneužívání pozice? → zavést volbu do úřadů v církvi, místa nedědit ani neprodávat – církev není ekonomická instituce o je třeba osobní zainteresovanosti věřících a prostoru pro ni o platonik, realista, ale uvažuje progresivně o nesnaží se zakládat novou církev či sektu o dílo O církvi - Petr Chelčický: o pacifista – zastánce míru v dobách válek (= husitství) o násilí nepřinese očistu, nutná vnitřní reorganizace církve (svobodný výklad Bible pro věřící…) o dílo Síť víry, O trojím lidu (reflektuje uspořádání společnosti), Postila o hnutí českobratrské: ▪ vychází z jeho myšlenek ▪ stát se uzavřenou sektou (puristy) nebo regulérní církví? ▪ důraz na vzdělání pro praktický život ▪ představitel: Jan Blahoslav - Jan Ámos Komenský: o nebyl autentický badatel, ale spíše populizátor (snažil se vědu zpřístupnit publiku) o všestranně založený, aristotelik o útěšná filosofie: ▪ Listové do nebe (dopisy chudých Ježíšovi, v nichž líčí své problémy) ▪ Labyrint světa a ráj srdce (pouť člověka) o spíš než sepisovat vědomosti je třeba se zaměřit na zlepšení lidského života → dílo Všenáprava: ▪ všenáprava jako projekt, výzva adresovaná špičkám – státníkům, představitelům církve ▪ snaha zastavit válku, nastolit mír a napravit lidský život ▪ všichni lidé mají mít přístup k vědění – je třeba jej sepsat do nějakého díla → pansofia o aby bylo vědění přístupné všem = vytvořit univerzální jazyk o všichni musí pracovat – práce je přirozený zdroj financí a zkušeností, chtěl zakázat monopoly o třeba vytvořit světový koncil = instituce mezinárodní spolupráce, která nastolí a udrží mír ve světě BAROKO (17. století, doba pobělohorská) - spojeno s protireformací a následným náboženským útiskem - postupné formování skutečné vědy (oddělení astronomie a astrologie…) - manýrismus – přijetí nových estetických norem v umění, literatuře, architektuře - důležitá role ve vzdělávání = církevní řády (v rámci nich SŠ, VŠ, koleje…) – jezuité, piaristé - špičky českého myšlení často odchází do zahraničí nebo stojí proti sobě (katolíci x protestanté…) - vydávají se překlady, biblické legendy, poezie, divadelní hry - mnozí vzdělanci sepisují vlastivědné informace dané doby - Pavel Stránský: o evangelický historik o odešel do emigrace o objednávka na charakteristiku českých zemí → O státě českém - Bohuslav Balbín: o český historik, jazykovědec,… o jezuité o historická díla: ▪ Rozmanitosti z historie království českého • dílo psal u nás • alternativa ke Stránského práci, určena pro domácí čtenáře • čtivé, „zábavné“ (podle Jemelky), encyklopedie • zeměpis (minerální prameny, co léčí…) • živočichové a rostliny – v latině ▪ Učené Čechy o Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého o Pavel Stránský byl jeho přítel → psal podobná díla jako on, ale na rozdíl od něj je psal v Čechách o přejímá cizí myšlenky, někdy si i vymýšlí (odkud se berou zkameněliny, kde jsou skřítci a Bílá paní…) o i pivní tradice (vliv vody na kvalitu piva) ☺ o propagace krás a bohatství Čech - Marek Marcij z Kromlandu: o osobní lékař Leopolda I. o vrchní fyzikus (= hlavní hygienik státu) o v erbu duha – zabýval se optikou (vznikem duhy) o katolík, čelil expanzi jezuitů tím, že chtěl uchránit UK před jezuity (byl i rektorem UK) ▪ UK (= Karolinum) tehdy v krizi x jezuitské Klementinum prosperovalo o na smrtelné posteli k jezuitům přestoupil (x není jisté, že dobrovolně) o lékař, snaha o návrat k Platónovi a Aristotelovi (předscholastický výklad jejich filosofie) o člověk = zrcadlo vesmíru (i vesmír má duši = světovou) → oduševnělost světa → zájem o psychologii o jeho spisy studoval Leibniz o filosofie podobná Jesenskému (Jesenský byl praktik, anatom, novoplatonistické práce o makrokosmu – méně textů) ČESKÉ OSVÍCENSTVÍ - jádro v 18. století - teoretická práce, ne jen spekulace → speciální vědy, instituce (Akademie věd…) - politický program = lidská emancipace, zrození občana - vyvrcholení = VFR - Kant – Odpověď na otázku, co je osvícenství (osvícenství = doba, kdy lidstvo vykročí ze své nedospělosti) - racionalita (světlo rozumu osvítí tmu) - často ateismus - filosoficky „nudná“ epocha (opírá se o fyziku) - název = formulace ideového programu (v dané době se elita sama pojmenovala → sebeuvědomění doby) - historický optimismus – doba vědomě projektuje pozitivní vývoj („dobře bude“) - Rousseau – romantik, skeptik (dobře už bylo) – už ne osvícenec! - zjišťovalo se, co je pravdy na mýtech jako upíři nebo vlkodlaci → odlišení vědy a folklóru - u nás Národní obrození (spíše než osvícenství) – národní emancipace v 19. století o osvícenecká věda se ale rozvíjela už v 18. století o obrozenci už vychází ze škol, kde se učí moderně - vznik akademií věd – na rozdíl od kolejí a univerzit sdružuje odborní

Témata, do kterých materiál patří