Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


19. Vladislav Vančura - Rozmarné léto

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

raceje se“, „řka“, „dívaje se“ Dále je zde příklad přechodníku minulého: „dozpívav“ Typy promluv III. část Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.) Tropy a figury v díle inverze- neobvyklý slovosled…, jenž maje jazyk ven vyplazen archaismy- řka, jal, maje, řkouce, usedaje,jest metafora - nečistý hmyz, sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul Literárně-historický kontext Kontext autorovy tvorby knihu napsal v roce 1926 na začátku své tvorby, patří k drobnější próze, kterou Vančura napsalVladislav Vančura byl původním povoláním lékař. Zajímal se o kulturu. Byl členem a prvním předsedou Devětsilu (seskupení českých avantgardních umělců založené 1920 v Praze), od roku 1920 publikoval v mnoha časopisech (Červen, Kmen, Host), působil i jako divadelní kritik. Za druhé světové války, po atentátu na Heydricha, byl popraven. Před novelou Rozmarné léto (1926) napsal romány Pekař Jan Marhoul (1924) a Pole orná a válečná (1925). V roce 1931 napsal baladický příběh Markéta Lazarová (1931), román Útěk do Budína (1932) či Konec starých časů (1934). Během druhé světové války napsal dva díly ze zamýšlených šesti knih o dějinách českých Obrazy z dějin národa českého (slavná je například kapitola O Kosmovi). Psal též povídky, knihy pro děti (Kubula a Kuba Kubikula) či dramata (Jezero Ukereve, Alchymista). Režíroval i několik českých filmů (Před maturitou, Naši furianti).Pekař Jan Marhoul - první V. román, osudy dobrotivého pekaře, který dává na dluh, až zkrachujeMarkéta Lazarová – historický román z období středověku, láska Markéty (dcery lupiče Lazara) k rváči Mikulášovi (z nepřátelské rodiny Kozlíků)Konec starých časů – román, jež se odehrává po 1.světové válce. Na zámek Kratochvíle je dosazen neurozený správce Stoklasa. Jednoho den přijíždí do společnosti na zámek údajný ruský kníže A. N. Megalrogov se svým sluhou Váňou. Jeho aristokratické způsoby a původ jsou právě symbolem starých časů.Obrazy z dějin národu českého – 3 díly, 3. je nedokončený - původně více autorů, nakonec psal Vančura sám Literární/obecně kulturní kontext tematicky podobné dílo -Zdeněk Jirotka – Saturnin: humoristicky laděný příběh odehrávající se během létaPoetismus = jediný avantgardní mezinárodně uznávaný umělecký směr českého původu vytvořen r. 1924, skončil po r. 1930, kdy autoři přešli k surrealismuautoři: Karel Teige (stať Poetismus), Vítězslav Nezval (stať Papoušek na motocyklu), ovlivnění tvorbou G. Apollinaira, inspirace dadaismem = umění bavit se a žít, tvůrčí metodou je hra, řada volných asociací, rozpustilost, parodie, zlehčování, exotické motivy, cestování, lidová zábava (cirkus, pouť), velkoměsto, asonance = shoda samohlásek na konci veršů, bez ohledu na souhlásky, snaha být zcela apolitický, „umění života, je uměním žít a užívat“Vítězslav Nezval (1900–1958),byl český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, roku 1922 vstoupil do Devětsilu, spolu s Karlem Teigem, zde se podílel na založení poetismu,Pantomima - jeho první poetická sbírka, jedna ze základních knih poetismu,Podivuhodný kouzelník - báseň, klíčové dílo českého poetismu, tajuplný kouzelník,Akrobat, Edison, Manon Lescaut - drama, přeložil a veršoval, považováno za lepší než originálJaroslav Seifert (1901–1986), k poetismu řadíme sbírky:Na vlnách TSF – motivy bezdrátového telegrafu, moderní civilizaceKonstantin Biebl (1898–1951), proletářská lit. → poetismus → surrealismus,Nový Ikaros – čtyřdílná báseň, míšení dojmů – subjektivní, zážitky z války, současný světImaginativní próza:zástupci jsou Karel Schulz a Karel Konrád, ale pouze částí své tvorby jediným ryzím představitelem tohoto proudu je právě Vladislav VančuraNovela vyšla v roce 1926. V této době mnozí čeští autoři zpracovávali téma první světové války, můžeme zmínit například zástupce tzv. legionářské literatury, kteří prošli legiemi a jejichž díla se opírají o autentickou životní zkušenost. Byli to například Rudolf Medek s románem Anabáze a dramatem Plukovník Švec, Josef Kopta s cyklem románů o třetí rotě (Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třetí rota doma) či Jaroslav Kratochvíl s románem Prameny. Tématu války se věnovali i Vladislav Vančura v románu Pole orná a válečná, Karel Konrád v dokumentárním románu Rozchod! či Karel Poláček ve válečné tetralogii Podzemní město. Nejvýznamnějším autorem tohoto období byl u nás Jaroslav Hašek, kterého proslavil román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-1923). Česká literatura byla v tomto období velmi pestrá. Kromě tématu války najdeme v literatuře často pocity skepse, úzkosti, rozpadu hodnot – dokladem jsou autoři expresionismu (Ladislav Klíma, Richard Weiner). Literatura 30. let je také žánrově i tematicky velmi pestrá. Socialistický realismus představují například Marie Majerová, Marie Pujmanová či částečně i Ivan Olbracht, vzniká i psychologická próza – Jaroslav Havlíček, Egon Hostovský, Jarmila Glazarová či Václav Řezáč. Karel Čapek patřil do okruhu demokraticky smýšlejících umělců, spolu s Eduardem Bassem nebo Karlem Poláčkem. V době mezi dvěma světovými válkami se rozvíjí i divadlo, především avantgardní scény - Osvobozené divadlo (Jiří Frejka, Jindřich Honzl, Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek a E. F. Burian).Kniha je dokladem poetismu v próze. Poetismus je umělecký směr i životní program. Vznikl v roce 1923 v Praze a prosadil se ve skupině Devětsil po odeznění vlny proletářské poezie. Mezi jeho charakteristické znaky patří okouzlení emocemi a okamžikem, inspirace lidovou zábavou (cirkus, varieté, kino, exotika, cestování). Převažuje pocit spontánnosti, hravosti, štěstí a radosti ze života, cílem je působit na

Témata, do kterých materiál patří