Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Emil Zola - Zabiják

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25.49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nana - dcera Gervaisy a Capeau, která je odmala velmi neposedná a která v 15-ti letech utíká z domu, žije na ulici, vede nezřízený život a rodiče využívá pouze jako občasnou noclehárnu

Klaudius a Štěpán - synové Gervaisy z prvního manželství

manželé Lorilleuxovi - příbuzní Cupeau, lakomí, závistiví

kovář Goujet (Guže) - ochotný, milý, nezkažený kovář, který miluje hlavní hrdinku, nezištně ji půjčuje peníze, vše ji odpouští, miluje Gervaisu

Bochovi - správci bytu, kde bydlí Gervaisa s Coupeauem

Vyprávěcí způsoby (jazyk)

nespisovné výrazy, vulgarismy ( „k sakru“), nadávky, přezdívky, výrazný projev naturalismu (popis opilců, špinavých místností, ..), citově zabarvené a slangové výrazy v přímé řeči postav, argot, hovorové („Ježišmarjá“), zastaralé („Inu“)
autorská řeč: nezabarvená slova, rozsáhlé popisy pocitů, míst a vztahů,
autor využívá autentický jazyk spodiny společnosti, zdůrazňuje obraz jejich bídy

Typy promluv hodně přímé řeči, dialogy

III. část

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

francouzské slovo - thé

metafora - „zapomínat svoje srdce na pultech výčepu"

slang - kotrba

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.)

Dialog mezi Gervaisa Coupeauem, vyprávěcí slohový postup, užití přímé řeči : ,,Copak je?“ ,,Krysy. Krysy,“

Tropy a figury v díle

Literárně-historický kontext

Kontext autorovy tvorby

 • Je to 7. román Emila Zoly z dvacetidílného cyklu Rougon-Macquartové, který vyšel v roce 1877. Většinou je považován za jedno ze Zolových nejlepších děl.

 • Francouzský spisovatel – představitel naturalismu vliv na politický život ve Francii

 • Mluvčí školy naturalismu, který se snažil člověka zachytit v jeho přirozeném chování se všemi pudy, vrozenými sklony a dispozicemi

 • V dětství ztratil otce - v dílech minimum rolí postav otce – bez zkušeností nedokázal věrně vylíčit

 • Člověka chápal jako biologický objekt, neuznával jeho psychiku, vycházel z předsvědčení, že literatura musí aplikovat vědecké postupy

 • Zemřel náhle na otravu kouřem z kamen

Literární/obecně kulturní kontext

NATURALISMUS

 • Krajní forma realismu, která ukazuje člověka jako pasivní produkt vlivů prostředí, dědičnosti, jeho pudů a vášní

 • Ukazuje patologické jevy ve společnosti (kriminalita, násilí, prostituce, alkoholismus a nebojí se ukázat nechutnou stránku lidské existence – nemoci, umírání, splašky, …)

 • Zakladatel: Gustave Flaubert, Émile Zola

 • Motivy: pesimismus, smrt, zánik, alkohol, prostituce

 • Hrdina: na okraji společnosti, časem se dostává do horšího postavení

 • Determinace = předurčení (osud hrdiny je předem určen → rezignuje, nesnaží se, snaha je marná)

 • Popisnost – vše je dopodrobna popisováno

 • Na konci smrt

REALISMUS

 • Pol. 19. stol., Reakce na romantismus (popis života bohatých, spokojených lidí, fiktivních, historických postav

 • Komplexní, pravdivé a věrné zachycení skutečnosti

 • Přesné a všestranné studium společenského života, nitra člověka, zobrazení každodenního života

 • Autor nevyužívá autostylizace (není v díle přímo účasten)

 • Autorova objektivita podmíněna – vybírá fatka, volí hrdiny, prostředí → není 100% objektivní

 • Hrdina se vyvíjí – dobově a společensky podmíněný

 • Typizace – autor se snaží postihnout obecné (typické) příznačné rysy lidí v jedinečném hrdinovi

 • Vztah autorů k tématu minulost – vyhýbají se jí – upřednostňují součanost

 • Umělec už není jen ten, kdo umí zachytit jen krásu

 • Svět: Nikolaj Vasilijevič Gogol (RU), F. M. Dostojevskij (RU), Stendhal (FR), Honoré de Balzac (FR), Émile Zola (FR), Gustav Flaubert (FR), Charles Dickens (GB)

 • CZ: Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová, Jan Neruda (Malostranské povídky), Jakub Arbes, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská, Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer

 • Malířství: Zachycení dokonalé fyzické reality (věrné, detailní), Jean-Francois Millet, Gustave Courbet – výstava Le realisme – vyvolávala pohoršení

Témata, do kterých materiál patří