Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. BUNKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (354.22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Cytoskeletární systém je kostra buňky. Je tvořená mikrofilamenty (vlákénky) a mikrotubuly (trubičkami). Společně se podílejí na tvorbě dělícího vřeténka při mitóze.

 • Uvnitř rostlinných buněk se mohou ukládat další součásti – produkty jejich metabolismu – škrobová zrna, kapénky tuku,…

 • IV. Buňka rostlinná a živočišná

  • rostlinné i živočišné buňky jsou vždy eukaryotické

  • rostlinné buňky jsou však autotrofní (dokáží si výživu vytvářet samy), živočišné jsou heterotrofní (výživu přijímá z prostředí)

  • stavbou jsou si oba typy buněk podobné, způsobem výživy se však značně liší

  • typickým znakem živočišné buňky je tvarová rozmanitost a tkáňová specializace

  • živočišné buňky nemají celulózní buněčnou stěnu, plastidy a vakuoly

  • během diferenciace se nezvětšují – mění pouze svůj tvar (nejjednodušší tvar = buňka vaječná, čer. Krvinka, nejsložitější = neurony).

  • typickým znakem živočišných buněk je skutečnost, že buňky různých živočišných druhů, avšak stejného tkáňového typu, mají velmi podobný tvar

  • živočišné buňky mívají většinou jedno jádro (výjimku tvoří např. buňky jaterní... další mnohojaderné útvary vznikají dělením jádra – plasmodium, nebo splynutím více buněk – syncytium)

  • některé živočišné buňky mohou být naopak i bezjaderné (červené krvinky)

  V. Rozmnožování

  a) Prokaryotické organismy

  • nejčastěji se rozmnožují dělením (nepohlavně):

  • molekula DNA se zdvojí (zreplikuje) → vznikají dva chromozomy → přejdou k opačným pólům buňky (buňka roste do délky) →uprostřed mateřské buňky se vytvoří přehrádka → buňka se rozdělí na dvě dceřiné buňky

  • při pohlavním rozmnožování si dva jedinci vymění část genetického materiálu

  B) Eukaryotické buňky

  • se rozmnožují nepohlavně – mitózou nebo pohlavně – meiózou

  Při Amitóze:

  - protahování jádra podél 1 osy → zaškrcení → rozdělení na 2. nerovnoměrné části
  - současné protahování celé buňky → zaškrcení → vznik přepážky → 2. buňky dceřiné
  - probíhá výjimečně, především u nemocných buněk (rakovina) a prokaryot
  - dceřiné buňky mají odlišné množství DNA → neschopny normálního života, netvoří se chromozomy, dělící aparát ani
  jaderný obal

  Při mitóze:
  • před dělením buňky dochází nejprve k rozdělení jejího jádra – karyokineze

  • následuje rozdělení mateřské buňky – cytokineze

  • V profázi:

   • chromozomy se zkracují a stávají se viditelnými

   • blána jaderná se rozpouští

   • vytváří se dělící vřeténko

  • V metafázi:

   • chromozomy se seřadí svými centromerami do centrální roviny buňky

  • V anafázi:

   • chromozomy se v místě centromery podélně rozdělí a svými chromatidami jsou přitahovány k opačným více myofibrily)

   • Základní struktury v buňce vymizí (buňky přeměněné na cévy)

  • pólům buňky

  Témata, do kterých materiál patří