Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. BUNKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (354,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Při Amitóze: - protahování jádra podél 1 osy jaderný obal Při mitóze: před dělením buňky dochází nejprve k rozdělení jejího jádra – karyokinezenásleduje rozdělení mateřské buňky – cytokinezeV profázi: chromozomy se zkracují a stávají se viditelnými blána jaderná se rozpouští vytváří se dělící vřeténkoV metafázi: chromozomy se seřadí svými centromerami do centrální roviny buňkyV anafázi: chromozomy se v místě centromery podélně rozdělí a svými chromatidami jsou přitahovány k opačným více myofibrily) Základní struktury v buňce vymizí (buňky přeměněné na cévy)pólům buňkyV telofázi:dělící vřeténko zanikáchromozomy se protahují a přestávají být viditelnéokolo chromozomů se vytváří blána jadernáobjevují se jadérkauprostřed buňky se vytváří přepážka, která mateřskou buňku rozdělí na dvě dceřinédochází k replikaci DNA – chromatidy se zdvojnásobí Doba mezi dvěma děleními se nazývá interfáze (buněčný cyklus) Při mitóze se počet chromozomů v dceřiných buňkách shoduje s počtem chromozomů v mateřské buňce. Při Meioze: je zvláštní způsob buněčného dělení, při kterém vznikají haploidní pohlavní buňky (gamety)chromozomy jsou v buněčných jádrech tělových buněk vždy v párech – jeden ze samičího a jeden ze samčího organismu = diploidiepárové chromozomy = homologické V profázi:Blána jaderná a jadérko se rozpouštíChromozomy se stávají viditelnýmiChromozomy se přikládají svými centromerami k sobě – vytváří chromatidové tetrády (může docházet ke crossing – overu)V metafázi:Tetrády se uspořádají svými centromerami v centrální rovině buňkyV anafázi:Tetrády se oddělujíChromozomy jsou přitahování k opačným pólům buňkyKaždý chromozom je složen ze dvou chromatidV telofázi:Mateřská buňka se rozdělí na dvě dceřiné haploidní buňkyDruhé zrací dělení (mitóza obou dceřiných haploidních buněk): V profázi:V každé dceřiné buňce se vytvoří dělící vřeténko V metafázi:Chromozomy se uspořádají v centrálních rovinách buněk V anafázi:Centromery chromozomů se rozdělíChromatidy se dostávají k opačným pólům buňky V telofázi:Obě dceřiné buňky se rozdělíVzniknou čtyři buňky s haploidním počtem chromatid ve svých jádrechDochází k replikaci DNA a duplikaci chromatidBuňky se postupně diferencují v pohlavní buňky VI. Diferenciace buněk v mnohobuněčných organismech musí jednotlivé buňky obvykle plnit odlišné, specifické úlohy, a proto se také významně liší ve své stavbě, velikosti i metabolismu. Například v těle člověka se nalézá na 200 různých typů buněk (např. buňky kůže vypadají jinak a fungují zcela jinak než neurony), přestože vznikly dělením z jediného oplozeného vajíčka.všechny buňky v jednom organismu nesou stejnou genetickou informaci a odlišné specializace je dosaženo jen tím, že je realizována v jednotlivých buňkách jen její část, tj. jsou aktivovány jen některé genyBuňky mnohobuněčných eukaryot jsou diferencovány v řadu typů, specializovaných pro různé funkce. Diferenciace se projevuje: Charakteristickým tvarem buňky Vytvořením určitých struktur (svalové buňky mají

Témata, do kterých materiál patří