Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
22. Cévní oběh

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,12 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

22. CÉVNÍ OBĚH - VÝVOJ, TĚLNÍ TEKUTINY, OBĚHOVÁ A MÍZNÍ SOUSTAVA •zajišťuje oběh tělních tekutin• tělní tekutiny poskytují buňkám tkání stálé a optimální podmínky pro jejich specializované funkce -homeostáza•krevní oběh je u člověka uzavřený, krev proudí pouze v rozvětvených cévách v těle •primární funkce:přísun kyslíku z plica živin z trávicího ústrojí ke tkáním,odvod oxidu uhličitého a odpadních látek z tkání do vylučovací soustavy,přenos hormonůa vitamínů•sekundární funkce:udržování stáléteploty těla,regulace obsahu vody v těle, obrana proti infekci 1. FYLOGENEZE medúza, nezmar:HYDROLYMFA• složením podobná mořské vodě bezobratlí s otevřenou cévní soustavou:HEMOLYMFA / KRVOMÍZA bezobratlí s úzavřenou cévní soustavou:KREV • v cévách koluje krev, míza je přítomna volně v tkáních, s• centrem soustavy jehřbetní céva / srdce • krvomíza se volně rozlévá do mezibuněčných prostor, do pohybu je uváděnarůzněčleněnýmsrdcembezobratlí:prvoci, houbovci, žahavci, ploštěnci, hlísti:• cévní soustavachybí měkkýši:• cévní soustavaotevřená• mají srdce (obaleno osrdečníkem) a cévy -srdce se nachází v útrobním vaku• tekutina:hemolymfa kroužkovci:• cévní soustavauzavřená• mají propojenou břišní a hřbetní cévu,nemají srdce, pouze tepající tepny členovci:• cévní soustavaotevřená•trubicovité srdce na hřbetní straně těla ostnokožci:•ambulaklární soustava (systém kanálků a váčků vyplněný tekutinou a propojený s vnějším prostředím) - zastává funkci pohybovou, dýchací, cévní a vylučovací soustavy strunatci:•uzavřená•srdce na břišní straně těla bezlebeční:• bez srdce, krev je bezbarvá obratlovci:• obratlovci majícévní soustavu uzavřenou - krev koluje v systému cév, do pohybu je uváděna pohyby srdce umístěné• cévní soustava připojena na mízní soustavu a)vodní obratlovci- dýchají žábrami, mají jednoduchý krevní oběh; krev proudí ve směru srdcežábrytělosrdce a)suchozemští obratlovci- rozlišujemedva krevní oběhy 1. VELKÝ (TĚLNÍ) KREVNÍ OBĚH srdcetělosrdce 2. MALÝ (PLICNÍ) KREVNÍ OBĚH srdceplícesrdce ryby:• srdce:1 předsíň, 1 komora•jeden oběh, žilní splav obojživelníci:• srdce:2 předsíně, 1 komora s neúplnou přepážkou•dva oběhové systémy - v srdci se mísí okysličená krev s neokysličenou krví plazi:• srdce:2 předsíně, 2 komory s neúplnou přepážkou• je vytvořenvrátnicovitý krevní oběh ptáci:• srdce:2 předsíně a 2 úplně oddělené komory•oddělen tělní a plicní oběh savci:• srdce:2 předsíně a 2 úplně oddělené komory•dokonalá mízní soustava• bezjaderné erytrocyty (kromě velblouda) 2. CÉVNÍ SOUSTAVA, KREVNÍ OBĚH • oběhová soustava zajišťujeoběh tělních tekutin, kteréposkytují buňkám tkání stáléoptimální podmínky pro jejich specializovanéfunkce (homeostázu•krevní oběh jeuzavřený, krev proudí pouze v cévách rozvětvených v celém těle •primární funkce:přísun kyslíku z plica živin z trávicího ústrojí ke tkáním,odvod oxidu uhličitého a odpadních látek z tkání do vylučovací soustavy,přenos hormonůa vitamínů•sekundární funkce:udržování stáléteploty těla, regulace obsahu vody v těle, obrana proti infekci jednotlivé části soustavy:srdce, cévy (tepny, žíly, vlásečnice), krev SRDCE•lat. cor, cardia•dutýsvalový nepárový orgán velikosti pěsti, svým původem je cé• zajišťuje nepřetržitoucirkulaci krve v cé•uloženo v dutin•nejpohyblivější část jesrdečníhrot - úder hrotu lze nahmatat v páté• hmotnost srdce je230 - 340 g OSRDEČNÍK•lat. perikardium;vazivové pouzdro, kteréudržuje srdce v poloze a brání přijetí většího množství krve, než je možné (udržuje tvar• dvě vrstvy:vazivový osrdečníkaserózní vrstva• mezi těmito vrstvami jeosrdečníková dutina, která obsahujemalé množství tekutiny(asi 20ml), kteráusnadňuje srdci tření STAVBAvrstvy:1.ENDOKARD• srdečnínitroblána• vytváří mezi síněmi a komoramicípatéchlopně- mezi PS a PK jetrojcípáchlopeň, mezi LS a LK jedvojcípáchlopeň 2. MYOKARD• tvořenapříčněpruhovanousvalovinou - svalová vlákna jsou propojena v prostorovou síť, což umožňuje lepší přenos vzruchů po srdci 3. EPIKARD• vnějšívazivový list• přechází v perikard(osrdečník) • dělí sepodélnou přepážkouna pravou a levou polovinu, každá polovina másíň / předsíň-lat. atrium akomoru -lat. ventriculus, kteréjsou od sebe oddělenycípatými chlopněmi cípaté chlopně:a) trojcípá chlopeň -lat. valva tricuspidalis,mezi pravou síní a komorou a) dvojcípá / mitrální chlopeň -lat. valva bicuspidalis,mezi levou síní a komorou • pravá a levá část srdce jsou oddělenysvalovitou přepážkou-lat. septum, která v prenatálním období chybí -• obě síně mají poměrně slabou stěnu, vybíhají v malé výdutě -srdečníouška, jsou využívány jako místo opera• svalovina komor je silnější než svalovina síní, levá komora má nejsilnější svalovinu (3 - 4 cm, protože dostává krev na větší vzdálenost) •z levé komory vycházísrdečnice -lat. aorta•z pravé komory vystupujeplicní tepna-• srdečnice a plicní tepna jsou od komor oddělenypoloměsíčitými chlopněmi •srdeční skelet-vystužení srdce vazivovými prstenci, které se upínají na chlopně a jsou vzájemně propojeny • srdce je vyživováno• pravá věnčitátepna-lat. arteria coronaria dextra; zásobuje okysličenou krví myokard pravé• levá věnčitátepna-lat. arteria coronaria sinistra; přivádí okysličenou krev pro svalovinu levé• pravá a levá věnčitá tepnaodstupují přímo z aorty a rozvětvují se na PRŮTOK KRVE SRDCEM horní a dolnídutá žíla přivádějíodkysličenoukrev do PS jde přes trojcípou chlopeň do PK plicnicído plic v plicích se krevokysličí vrací se 4 plicními žilami do LS jde přes dvojcípou chlopeňdo LK odtud aortou do celého těla • je dánapravidelnýmstřídánímkontrakce (smrštění)arelaxace• projevy srdeční činnosti se nazývajísrdeční ozvy• kontrakcesystola, relaxacediastola; jedensrdeční cyklus= diastola síní, diastola komor, systola síní, systola komor DIASTOLA SÍNÍ × SYSTOLAKOMOR SYSTOLA SÍNÍ× DIASTOLA KOMOR síně plní se krví vypuzují krev komory vypuzují krev plní se krví cípatéchlopně uzavřené otevřené poloměsíčitéchlopně otevřené uzavřené srdeční cyklus začíná diastolou síní, které se roztáhnou a naplní krví → pokračuje otevřením cípatých chlopní a diasto

Témata, do kterých materiál patří