Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23. GENETIKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (190.04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dědičnost kvalitativních znaků

 • jsou podmíněny jedním genem = monogenní znak

 • a) monohybridní křížení s úplnou dominancí – AA x aa

 • b) monohybridní křížení s neúplnou dominancí – Aa x Aa

Zpětné křížení

 • křížení generace F1 s jedním z rodičů (Aa x AA, Aa x aa)

 • analytické zpětné křížení = křížení hybrida s homozygotně recesivním hybridem

Volná kombinovatelnost genů

 • geny uložené v různých párech homologických chromozomů jsou volně kombinovatelné

Dihybridní křížení s úplnou dominancí

 • sledujeme při něm dva znaky – a/A b/B

Vazba genů

 • jsou-li geny neseny jedním párem chromozomů a jsou ve vzájemné shodě

 • pokud při meióze u příslušníka F1 nedojde ke crossing – overu pak bude mít gamety jako rodiče

 • a) úplná vazba (křížení ve fázi cis) – pokud nedojde ke crossing-overu tvoří napůl rodičovské a napůl rekombinované

 • b) neúplná vazba (křížení ve fázi trans)

 • pro vazbu vloh platí – čím více jsou geny chromozomů u sebe tím mají menší pravděpodobnost crossing-overu – pevnější vazba

Dědičnost a pohlaví

 • muži a ženy se od sebe liší v jednom chromozomovém páru = pohlavní chromozom = heterochromozomy

 • párový (homogametní) chromozom = chromozom X, nepárový (heterogametní) = chromozom Y

 • zbývající chrom. = somatické chromozomy = autozomy

 • rozlišujeme 2 typy určení pohlaví:

  • savčí – samice homozygotní (XX), samec heterozygotní (XY)

  • ptačí – samice heterozygotní (XY), samec homozygotní (XX)

Gonozomální dědičnost

 • gonozomy = geny pro určité pohlaví, odlišné od autozomů tvarem a genovým vybavením

 • geny v hom. části podmiňují znaky neúplně na pohlaví závislé

 • heteronomní část podmiňuje znaku úplně na pohlaví závislé

  • geny Y zde nemají párovou alelu, organismu je pro ně hemizygotní = projevují se u pohlaví, který má Y – dědičnost přímá

 • dědičnost křížem – z otce na dceru, z matky na syna

 • na X jsou alely způsobující hemofíli, daltonismus, chybění potních žláz

 • znaky pohlavně ovlivněné – řízené geny v autozomech, projevují se pouze v přítomnosti pohl. chromozomů, např. plešatost, sekundární pohlavní znaky

Dědičnost kvantitativních znaků

 • jsou podmíněny větším počtem genů malého účinku – tvoří polygenní systém

 • je tvořen buď z a) neutrálních alel – neovlivňují zákl. hodnotu nebo b) aktivních alel – zvyšují zákl. hodnotu

 • fenotypový projev genů he ovlivnitelný životním prostředím

 • modifikace = typ nedědičné proměnlivosti

 • kvantitativní znaky dokazují, že proměnlivost org. je podmíněna:

  • faktory vnějšího prostředí – nedědičná proměnlivost

  • složením genotypu – dědičná proměnlivost

Mimojaderná dědičnost

 • některé znaky jsou řízeny zdrojem ležícím mimo buněčné jádro

 • genotyp = soubor genů buňky, genom = soubor genů v jádře

 • plazmidy = mimojaderné struktury u organismů, plazmon = soubor genů mimo jádro

 • složkou plazmonu jsou v:

  • mitochondriích = chondriogeny

  • plastidech = plastogeny

  • cytoplazmě = plazmogeny

Témata, do kterých materiál patří