Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23. GENETIKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (190,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ivněni, proto je nevýhodný znak přenášen recesivní alelou Vývoj genofondu v populacích populace jsou vystaveny odlišným podmínkám prostředí –selekční tlakytím dochází ke změně fenotypu i genotypu četnostigenotypový posun = změna četnosti alelinbreeding = příbuzné křížení, zvyšování dominantních a recesivních homozygot oproti heterozygotámplemeno=odrůdy = populace téhož druhu lišící se genofondyekotyp= plemeno optimálně dědičně přizpůsobené svému prostředí Genetika člověka dědičnost člověka nelze zkoumat, proto probíhá výzkum: genealogický = zkoumá rod několika generací populační = zkoumá náhodně vybraný vzorek určité populace gemellikogický= zkoumá dědičnost dvojčat Dědičné choroby a dispozice Dědičné dispozice k chorobám choroba má dispozici, ale k jejímu vzniku je potřeba působení specifického činitelenapř. alergie, neurózy, vysoký krevní tlak Dědičné choroby způsobené odchylkami genotypuzvláštní skupinou jsoudědičné vývojové choroby - * při nitroděložním vývojieufenický zásah = náprava choroby plastickou chirurgií

Témata, do kterých materiál patří