Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4. Buňka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (724,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. BUŇKA (cellula) • buňka je základnístavební (všech orgánů a orgánových soustav) a funkční jednotka• věda zabývající se buňkou =cytologie• je ohraničenamembránou, uvnitř obsahuje koncentrovaný vodný roztok různých látek (cytoplazmu) BUNĚČNÁ TEORIE (1838) • vytvořena botanikemMatthiasemJakobemSchleidnem a fyziologem/zoologemTheodoremSchwanem• všechny buňky mají v zásadě stejné chemické složení a ve všech probíhají v zásadě stejné metabolické procesy EVOLUCE BUŇKY • všechny dnes známé buňky se vyvinuly ze společného předka - buňky, která žilapřed 3,5 - 3,8 miliardami let• první buňka nejspíše vznikla tak, že byly nukleové kyseliny (buď DNA, nebo podle jiné teorie RNA) obklopeny fosfolipidovou membránou procespřírodní selekce následně zajistil, aby převládaly buňky schopné bezchybně replikovat svůj genetický materiál (v tomto případě zřejmě již DNA), přepisovat DNA na RNA a syntetizovat proteiny = takovéto jednoduché buňky se nazývajíprogenoti• dnes jsou známy 3 typy buněk, podle kterých se veškerý buněčný život dělí do 3 domén -bakterie, archea, eukaryota•eukaryotická buňka vznikla z několika prokaryotických, zřejmě někdy v obdobípřed 1,8 - 1,3 miliardami let v procesu tzv. eukaryogeneze TYPY BUNĚK • prokaryotická Obecné vlastnosti •prokaryotická- vývojově starší, jednodušší, menší (1 - 10•eukaryotická- vývojově mladší, složitější, větší (10 - 100 µm: mikrometrů), může mít různé tvary, tvoří jedno i více buněčné organismy Společné znaky •prvkové složení•molekulové složení- sušinu po molekulové stránce vytváří z 97% bílkoviny, nukleové kyseliny, polysacharidy, lipidy TYPY ORGANISMŮ Jednobuněčné • organismus tvořen pouzejednou buňkou•zástupciprokaryot•zástupcieukaryot - prvoci, mnohé řasy, některé hlenky Mnohobuněčné • základem mnohobuněčných organismů jeshlukování buněk• mezi buňkami se vyvíjí různě složitá buněčná komunikace (chemické nebo mechanické signály) dochází k diferenciaci buněk•zástupci - některé rostliny, některé houby, některé chaluhy a hlenky, všichni moderně pojatí živočichové PROKARYOTICKÁ BUŇKA • evolučně velmi staré organismy, do prokaryot jsou řazeny doménybakterie aarchea• jsou zpravidlajednobuněčné, ale mohou tvořitkolonies tendencí mnohobuněčnosti• prokaryotické buňce chybí organely s membránou (např. mitochondrie, plastidy) Stavba prokaryotické buňky BUNĚČNÁ STĚNA tuhý obalmechanická ochrana buňky, udává tvarjepermeabilní = zcela propustnáu bakterií je tvořena především vrstvou peptidoglykanůhlavní stavební látka je celulóza, může obsahovát i lignin (lignifikovaná buněčná stěna, může borkovatět)je součást buňek rostlin a bud – u živočíchů neníplazmodesmy – v buněčné stěně, otvory, kterými jsou propojené plasmidy sousedních buněk, slouží ke komunikaci CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA izoluje vnitřní prostředí od vnějšíhojesemipermeabilní = výběrově polopropustná -selektivní propustnost tvoří selektivní bariéru mezi buňkou a okolím a reguluje přenos látek z a do buňky, malé kanálky ve vrstvách fosfolipidů, kt. Propuštísložena z dvojvrstvyfosfolipidů- proložena molekulami bílkovin, které jsou zčásti nebo úplně zanořeny do dvojvrstvy fosfolipidů CYTOPLAZMA • často obsahuje kapénky nebo krystalky odpadních nebo zásobních látek =buněčné inkluze• tekutá složka cytoplazmy se nazývácytosol JADERNÁ HMOTA = NULEOTID = BAKTERIÁLNÍ CHROMOZOM • u bakterií ji tvoří jediná do kruhu stočená dvoušroubovice molekuly DNA (oba konce jsou spojeny), u sinic ji tvoří více molekul DNA (tzv.nukleoplazma•haploidní počet chromozomů ROBOZÓMY • jsoumenší než v eukaryotické buňce, jejichsedimentační koeficient je 70 PLAZMIDY • využívají se v genetickém inženýrství ke vnášení cizorodé genetické informace do buněk DALŠÍ •bičíky•fimbrie•kapsuly - slizovité obaly EUKARYOTICKÁ BUŇKA • velikost eukaryotické buňky je zhruba 10 - 100• stavba eukaryotickérostlinné aživočišnébuňky•buňkyhub spojují znaky rostlinných i živočišných - mají buněčnou stěnu, jejich hlavní chemickou složkou (na rozdíl od rostlin) je chitin, neobsahují plastidy (až na výjimky) Stavba eukaryotické buňky izoluje vnitřní prostředí buňky od vnějšího, dynamicky fluidnímá stejnou strukturu jako membrána prokaryotické buňkymá podobné složení a funkci jako u prokaryotické buňkyglykokalix - ochranný plášť povrchu buňky tvořený oligosacharidy JÁDRO (NUCLEUS, KARYONbuňky mohou býtjednojaderné, mnohojaderné (sval. vlákna, osteoplasty) abezjaderné od okolní cytoplazmy je ohraničeno dvojitoujadernoumembránou s póry vnitřek jádra je vyplněnkaryoplazmou = cytoplazma uložena v jádře; polotekutou hmotou, v níž se nacházejí vláknité útvarychromozomy(každá buňka má konkrétní počet chromozomů) obsahující DNA za normálních okolností je chromatin rozvinutý, při dělení se barví, mění;obsahujejaderné díry – komunikace jádra s vnějším prostředím, přesun nukleotidů, živinv jádře se také nachází jedno nebo vícejadérek - dochází v nich k syntéze ribozomální RNA (rRNA), zahajuje buněčné děleníprotoplazma = představuje veškerý obsah buňky, zahrnuje cytoplazmu a karyoplazmu (plazmu buněčného jádra); termín protoplazma zavedl v roce 1839 Jan Evangelista Purkyněnositel genetické informaci DNA, řídí metabolické procesy membránový systém plochých váčků a kanálkůprobíhá zde úprava bílkovin z ribozomůdrsné ER - má na některých svých membránách připojeny ribozomy, funkcí je syntéza bílkovinhladké ER - je bez ribozomů, funkcí je syntéza glykolipidů RIBOZÓMYbílkovinová tělíska obsahující ribozomovou RNA, jsou složeny ze dvou nestejných podjednotekexistujívolné nebovázané na endoplazmatické retikulumzúčastní se syntézy bílkovin (proteosyntézy)jsouvětší než u prokaryot, jejichsedimentační koeficient je 80 neutrální povahatekutá složka buňky, která vyplňuje její prostorudržujehomeostázu, probíhají v ní všechny metabolické dějeonsahuje organické i neorhanické látky soustava měchýřků propojených kanálky, ve kterých probíhají biochemické reakceupravující látky vytvořené v endoplazmatickém retikuluodštěpují se od ERu rostlinných buněk – diktozóm (8 propojených/nepropojených váčků) se z

Témata, do kterých materiál patří