Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fotosyntéza a dýchání

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

pouze 2 ATP II. KREBSŮV CYKLUS - probíhá za aerobních podmínek v matrixu mitochondrií - řada enzymatických reakcí, ve kterých jsou kyselina pyrohroznová a vzniklý acetylkoenzym A (aktivní forma kyseliny octové s 2C) postupně dekarboxylovány (ztrácí CO2) a dehydrogenovány (ztrácí vodík) 3 - první vzniklou látkou v cyklu je kyselina citronová (6C), poslední kyselina oxaloctová (4C) – proto se označuje jako cyklus kyseliny citronové (citrátový cyklus) - během cyklu se uvolňují jako vedlejší produkt molekuly CO2 a dochází hlavně k redukci koenzymů (NADH + H), které přenáší atomy vodíku do dýchacího řetězce III. DÝCHACÍ ŘETĚZEC - probíhá za aerobních podmínek na vnitřní membráně mitochondrií - vodík vázaný v redukovaných koenzymech (NADH + H) z Krebsova cyklu je pomocí enzymů dýchacího řetězce postupně oxidován kyslíkem na vodu - velké množství uvolněné energie je využito na tvorbu makroergických vazeb v ATP v procesu zvaném oxidativní fosforylace - během Krebsova cyklu a dýchacího řetězce se při aerobní přeměně kyseliny pyrohroznové na H2O + CO2 získá 36 ATP FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INTENZITU DÝCHÁNÍ a) Teplota prostředí – optimální teplota pro buněčné dýchání je 25 – 35 ° C, mimo optimum se intenzita dýchání snižuje nebo zastavuje. b) Koncentrace kyslíku – snížení vede k přechodu na anaerobní dýchání c) Přítomnost nežádoucích látek – jedy zastavují buněčné dýchání (CO, SO2, kyanidy)

Témata, do kterých materiál patří