Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fotosyntéza a dýchání

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77.28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

b)  Fotosystém   II   (P680)    –   přijme   světelné   záření   o   vlnové   délce   680    nm,    chlorofyl   a2 

uvolní   excitované   elektrony,   které   přechází   na    fotosystém   I,   energie   je   uložena    do 
ATP  a   elektrony  jsou  neseny  dál  přenašečem  ferredoxinem  až   na   koenzym  NADP+  =  
nikotinamid-­‐adenin-­‐dinukleotid-­‐fosfát   (slouží   při   syntéze   látek).   Celý   proces    se 
označuje  necyklická  fosforylace

 

oba   fotosystémy  doplňuje  proces  fotolýzy  vody:  voda   se  rozkládá   na   protony  a   elektrony 
(které  doplňují  fotosystém  II)  a   navíc  vzniká   kyslík 

H2O   —→   2H+    +     2e-­‐    +     ½  O2 

 
II.  SEKUNDÁRNÍ  =  TEMNOSTNÍ  FÁZE   FOTOSYNTÉZY 

není  závislá   na   světle,  probíhá   i  ve  tmě 

probíhá   ve  stromatu  chloroplastů 

dochází  k  vázání  vzdušného  oxidu   uhličitého  a   jeho  redukci  na   sacharidy  (cukry) 

soubor  biochemických  reakcí  pro  syntézu  sacharidů  se  nazývá   Calvinův  cyklus  –  CO2  je 
postupně  začleňován  do  organické  sloučeniny,  až   vznikne  6ti-­‐uhlíkatý  sacharid  hexóza 

z  primární  fáze  do  cyklu  vstupuje  ATP  a   redukovaná   forma   koenzymu  NADPH 

vznikají  i  složitější  organické  látky  než   glukóza   (škrob,  bílkoviny,  tuky) 

FAKTORY  OVLIVŇUJÍCÍ  INTENZITU  FOTOSYNTÉZY  a)  Světlo  –  s  rostoucí  intenzitou  se  rychlost  FS   zvyšuje  (ale  nadměrná   intenzita   zpomaluje); 

nejúčinnější   je  červené  světlo,  nízká   délka   osvětlení  způsobuje  blednutí  listů. 

b)  Koncentrace  CO2  ve   vzduchu  –  obsah  je  0,03   %,  vyšší  i  nižší  koncentrace  FS  snižují. 
c)  Teplota  –  nejintenzivněji  probíhá   FS  v  rozmezí  teplot   25   –  30   °   C,   pod  –  1   °   C  se  zastavuje. 
d)  Voda  –  při  nedostatku  se  zavírají  průduchy  a   zastavuje  se  přísun  CO2. 
Mezi  vnitřní  faktory  patří  množství  chloroplastů  a   chlorofylu,  stáří  listů,  minerální  výživa... 
 
VÝZNAM   FOTOSYNTÉZY  - 

Témata, do kterých materiál patří