Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sinice, pletiva

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (117,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

vořena odumřelými buňkami se ztloustlou buněčnou stěnou a nepropouští vodu ani plyny; - otvůrky v korku umožňující výměnu dýchacích plynů – čočinky (lenticely) - rozbrázděná vrstva korku, která praská a odlupuje se – borka Význam korku: tepelně a mechanicky izoluje, chrání před infekcí. 3) PLETIVA VODIVÁ - vedou roztoky (vodu s rozpuštěnými látkami) po rostlinném těle - vodivou soustavu tvoří provazcovité cévní svazky a má dvě části: a) Dřevní část = xylém – vede vodu s rozpuštěnými minerálními látkami od kořenů k listům (vzestupně směrem nahoru) – transpirační proud; tvoří ji: - cévy = tracheje – dlouhé zesílené trubice vzniklé spojením odumřelých protáhlých buněk nad sebou bez příčných přehrádek - cévice = tracheidy – trubice vzniklé také spojením mrtvých buněk nad sebou, ale příčné přehrádky jsou zachované, zešikmené a proděravělé 5 b) Lýková část = floém – vede organické produkty fotosyntézy (asimiláty) z listů do míst spotřeby a uložení – plodu, stonku, kořene (sestupně dolů) – asimilační proud; tvoří ji: - sítkovice – živé protáhlé tenkostěnné buňky s proděravělými přehrádkami Doprovodná pletiva – jsou součástí cévních svazků jako dřevní a lýkový parenchym a sklerenchym; mají funkci zásobní nebo mechanickou (zpevňovací) Typy cévních svazků podle rozložení dřeva a lýka: a) soustředné = koncentrické – může být dřevostředné nebo lýkostředné b) paprsčité = radiální – oddělené dřevní a lýkové části se v kruhu pravidelně střídají c) bočné = kolaterální – dřevo a lýko jsou za sebou (dřevo dovnitř, lýko vně) d) dvojbočné = bikolaterální – dřevní část mezi dvěma lýkovými 4) PLETIVA ZÁKLADNÍ - vyplňují prostor mezi krycími a vodivými pletivy, je tvořeno parenchymatickými buňkami a) Asimilační pletivo – zajišťuje fotosyntézu; obsahuje mnoho chloroplastů, které asimilují (pohlcují) oxid uhličitý, nejvíce v listech. b) Zásobní pletivo – slouží k ukládání zásobních látek (tuků, cukrů, bílkovin, vody); obsahuje mnoho leukoplastů; nejvíce v kořenech, hlízách, oddencích, plodech, semenech. c) Zpevňovací (mechanická) pletiva – zajišťují rostlinným orgánům pevnost a pružnost; jsou tvořena sklerenchymem a kolenchymem; nejvíce ve stonku, v cévních svazcích. d) Vyměšovací pletiva – slouží k hromadění nebo vylučování určitých látek; patří k nim: medníky – žlázky vylučující sladký cukerný roztok nektar, v květech lákají opylovače mléčnice – trubicovité buňky, obsahují mléčnou tekutinu latex, chrání před býložravci e) Provzdušňovací pletivo (aerenchym) – mrtvé parenchymatické buňky s velkými mezibuněčnými prostory vyplněnými vzduchem; u bahenních a vodních rostlin.

Témata, do kterých materiál patří