Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18.Anarchističtí buřiči

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (151,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18)Anarchističtí buřiči Anarchističtí buřiči, „básníci života a vzdoru“, je označení pro skupinu mladé generace českých spisovatelů, která začala tvořit na přelomu 19. a 20. století. Společné znaky Tvorba jejích představitelů byla výrazně ovlivněna myšlenkamianarchismu (úsilí o neomezenou svobodu člověka a odmítání autority státu),antimilitarismu (odmítání války) avitalismu (oslava života a přírody). Propagovali přirozenou lásku, sexualita přestala být tabu, kritizovali tradiční manželství. Byli silně ovlivněni filozofiíFriedrichem Nietzschem aMaximem Gorkým. Někteří byli součástí hnutíOmladina. Všichni však působili na pozadí mladočechů a vedli bohémský život, měli tulácký přístup k životu. Z hlediska uměleckého vývoje navazovali naMacharovu satirickou notu realistického ztvárnění skutečnosti,Sovův impresionismus aBřezinovu symboliku a metaforiku. V jejich díle se objevují anarchistické, dekadentní prvky, satanismus, vitalismus. V poezii používali hovorové i slangové prvky, zbavovali se nejednoznačnosti výpovědi příklonem k přirozenosti mluvy. Představitelé Viktor Dyk František Gellner Fráňa Šrámek Karel Toman Stanislav Kostka Neumann (u něho se často setkávali) Petr Bezruč Viktor Dyk Viktor Dyk (1877 Pšovka u Mělníka – 1931 Lopud) byl významný český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů. Život Navštěvoval gymnázium, kde byl jedním z jeho učitelů Alois Jirásek. Poté vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity. Po celý život však působil jako novinář a spisovatel. Od roku 1907 až do své smrti se podílel na redigování časopisuLumír. V letech 1910–1914 redigoval také časopisSamostatnost. Za první světové války se podílel na protirakouském odboji a byl vězněn kvůli své literární činnosti (1916–1917) ve Vídni. Od roku 1918 byl redaktoremNárodních listů. Dyk se stal členem „Státoprávně pokrokové strany“ a neúspěšně za tuto stranu kandidoval ve vinohradském volebním okrese do Říšské rady. Roku 1918 se podílel na založení „Československé národní demokracie“, za niž potom působil jako poslanec v Národního shromáždění a od roku 1925 jako senátor. Viktor Dyk byl orientován pravicově a stal se mluvčím českého nacionalismu. Patřil mezi nejvýraznější prvorepublikové odpůrce tzv. hradní politiky, a především její tvůrceT. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Příležitostně psal do časopisuVlajka. V roce 1928 se po sedmadvacetileté známosti oženil se spisovatelkou a novinářkou Zdenkou Háskovou. Zemřel na srdeční mrtvici při koupání se v Jaderském moři v blízkosti jugoslávského ostrova Lopud. V této souvislosti je často připomínána jeho báseňSoumrak moře ze sbírkyDevátá vlna. Památník Viktora Dyka v Mělníku Pamětní deska na domě v dnešní Dykově ulici, ve kterém Viktor Dyk v letech 1904 až 1931 žil Hrob Viktora Dyka, Olšanské hřbitovy Dílo Dyk často využíval aforistickou úsečnost, satiru a pravidelný rytmický verš. Jeho díla zpravidla obsahují jasnou pointu, využíval paradoxy. Počátek jeho literární tvorby je spojen se značnou skepsí, která pramení z potlačení omladinářských bouří v první polovině 90. let. Sbírky jsou spojovány s tvorbou skupiny soustředěné kolemModerní revue. Poezie –je brána jako jeho nejvýznamnější Satiry a sarkasmy (1905, politická satirická poezie) Milá sedmi loupežníků (1906, lyrickoepická poema (balada), formou dialogu, kult síly a vášně, vliv romantismu a anarchismu) Pohádky z naší vesnice (1910, politická satirická lyrika) Devátá vlna (1930, melancholie, předtucha smrti) - báseň „Soumrak moře“ Básně reagující na válku Následující čtyři sbírky patří do tzv.válečné tetralogie, jejímž hlavní myšlenkou je národní (státní) samostatnost. Dyk se nechal inspirovat 1. světovou válkou. Vyzývá k odvaze. Vyjadřuje také obavy o osud národa a varuje před zradou. Lehké a těžké kroky (1915) Anebo (1917) Okno (1921) „Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš!“ (z básně Země mluví ze sbírkyOkno) Poslední rok (1922) Próza Konec Hackenschmidův (1904, román, 3. díl tetralogie) Prosinec (1906, román) Příhody (1911, sbírka povídek) Krysař (1915, novela, která čerpá ze staroněmecké pověsti. Ve shodě s romantismem ji Dyk obměňuje motivem milostné deziluze.) Tajemná dobrodružství Alexeje Iványče Kozulinova (1922; dvě původní zkonfiskované kapitoly, ztracené a autorem pro knižní vydání nepoužité, použity až posmrtně) Tichý dům (1921, povídka ) Zlý vítr (1922, sbírka povídek, psáno 1905) Dědivadelní hra (1927, povídka pro ml.) Holoubek Kuzma (1928, povídka) Soykovy děti (1929, román) Politická literatura Ad usum pana presidenta republiky (1929 – kniha kritizující politiku Beneše, Masaryka a celé skupiny okolo „Hradu“) Drama Posel (1907 i prem., divadelní hra, změn. vyd. 1922, 1. díl zamýšlené a neuskutečněné dramatické trilogie) Zmoudření Dona Quijota (1913, prem. 1914, výrazný vliv symbolismu, zmoudření = ztráta iluzí, smrt) Veliký mág (1914, prem. 1915, divadelní hra) Ondřej a drak (1919, prem. 1920, divadelní hra) Revoluční trilogie (1921, sbírka divadelních heromán;Ranní ropucha prem. 1908,Figaro prem. 1917,Poražení prem. 1911, prem. celku 1917) Napravený plukovník Švec (1929, divadelní hra; Zastává se v ní Rudolfa Medka) Libreta Libreto k opeřeVýlety pana Broučkaod Leoše Janáčka (podle románu Svatopluka Čecha) František Gellner František Gellner (1881, Mladá Boleslav –1914, prohlášen za nezvěstného na haličské frontě) byl český básník, prozaik, kreslíř, karikaturista a ilustrátor, představitel tzv. generace anarchistických buřičů. Stavěl se nesouhlasně proti společnosti a soudobému státu. Život František Gellner se narodil v Mladé Boleslavi v rodině nepříliš zámožného židovského obchodníka. Od roku 1901 studoval na báňské akademii v Příbrami. Roku 1905 odjel studovat malířství do Mnichova a Paříže. Od roku 1911 žil v Brně, pracoval jako karikaturista v redakciLidových novin a později proslul také jako fejetonista a prozaik. Účastnil se rovněž politického života. Po vypuknutí 1. světové války v srpnu 1914 naruko

Témata, do kterých materiál patří