Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dekameron (Boccacio)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dekameron Giovanni Boccaccio Karolína Ryšavá Obsah Autor Život Dílo Současníci Kontext dobyRozbor Dekameronu obecně Charakteristika díla Literární žánr a druh Kompozice Autorský a vypravěčský postoj Jazyk Prostor a čas Postavy Námět a témaRozbor 4 nejdůležitějších příběhůRozbor zbylých 6 důležitých novel Autor Život Giovanni Boccaccio se narodil roku 1313 v Toskánsku a zemřel v roce 1375 v Certaldu, byl to italský renesanční spisovatel, psal romány, novely a lyrické básně. Boccaccio se narodil jako nemanželské dítě do rodiny bankovního zástupce. Svojimatku nikdy nepoznal, ale otec mu zajišťoval kvalitní vzdělání i výchovu, Boccaccio studoval na neapolské univerzitěpráva a dostal se naneapolský královský dvůr, což bylo v té době centrum rané renesance a humanismu a Boccaccio se tam setkal s řadou učenců. Byludvora oblíbený, protože dokázal zajímavě a vtipně vyprávět příběhy ze svého života. V této době se údajně také zamiloval do hraběnky Marie Aquinské (nešťastně), které se pravděpodobně pod jiným jménem (Fiammetta) v jeho díle. Dílo Boccaccio tvořil v doběrenesance, je dokonce považován za jednoho z jejích zakladatelů. Renesance se snaží oživit antickou kulturu, navázat na ni a čerpat z ní. Kladla důraz na člověka jako jednice, jeho schopnosti a osobu. Jak jsem již zmínila, Boccaccio psalnovely, romány a lyrické básně, inspiroval se předevšímmilostnými vztahy, v jeho dílech se často objevujíerotické prvky. Konkrétní Boccacciova díla jsou:Dekameron,Fiesolské nymfy,Milostná vidina,Elegie opaní Fiamettě,Život Dantův (Boccaccio byl prvním Dantovým životopiscem a také prvním, kdo vyložil jeho dílo – Božskou komedii) neboO příbězích slavných mužů. Díla byla psána italsky, nebolatinsky. Současníci Boccacciovými současníky v italské literatuře byli: Dante Alighieri, Francesco Petrarca nebo Niccolo Machiavelli. Z literatury světové to byli: Francios Villon, Francios Rabelais, Thomas More, Francis Bacon, Cristopher Marlowe, William Shakespeare, Miguel de Cervantes a z Českých autorů: Jan Blahoslav a Bohuslav Hasištejnský. Kontext doby Boccaccio začal dílo psát v roce 1348, v době kdy ve Florencii propukla morová epidemie a jediný lék na mor v té době bylo odejít z postižené oblasti, což přesně Boccaccio udělal a to až do roku 1353, kdy dílo dokončil (to už mor vymizel). V té době také věřili, že radost a veselí je jakýmsi lékem na mor a právě z tohoto důvodu vznikl Dekameron jako dílo veselé a radostné. Rozbor Dekameronu obecně Charakteristika díla Literární žánr a druh Dekameron je soubor sta novel, kratších, nebo středně dlouhých zábavných příběhů druhem je tady lyrika. Dílo je prozaické, ale občas se tam objevuje i poezie. Kompozice V díle je využíváno rámcového kompozičního systému – deset lidí si vypráví příběhy za doby moru a každý příběh nás poté posune do jiné, další dějové linie. Před každým z příběhů je na začátku krátké shrnutí onoho děje. Autorský a vyprávěcí postoj Ze začátku je dílo psáno rétorickou ich-formou, ale postupně, když se v díle objevují hlavní postavy, tak autor „nechá vyprávění na nich“ a dílo přechází dorétorické er-formy, ve které setrvává až do části „Autorův závěr“. Vyprávěcí postoj autora vůči příběhům vyprávěným postavami je nestranný, vůbec se k nim nevyjadřuje, ale v dějové linii Florencie a deseti vypravěčů je stranný, postavy a fakty hodnotí. Leckde můžeme v díle vycítit satiru. Jazyk Dílo je psáno v 14. století, takže archaickým jazykem, spisovným, lidé (i vypravěč, autor) v něm mluví vyšším, vznešenějším jazykem, je tam hojně užíváno kladných a pozitivních přívlastků. Autor se snažil čtenáře pobavit, takže je tam často využito slovních hříček a opisů děje, které činí erotické scény nevulgární. V díle najdeme jak řeč přímou, tak nepřímou. Přímá řeč jsou často dlouhé (občas i několik stran) monology. Prostor a čas Příběh se odehrává v době současné vzniku díla, tedy ve 14. století, v době úderu morové rány a na místě taktéž totožném a totiž Florencii, konkrétně ze začátku v kostele, poté se skupina přesune na letohrádek Poggio Gherardi a poté zřejmě do Villy Palmery (kousek od Florencie) Postavy Deset hlavních postav v rámcové linii děje: (ženy jsou ve věkovém rozmezí 18-28, muži 25 a starší) Pampinea – „nejstarší ze žen“, zřejmě vůdčí typ Filomena – „byla ze všech nejrozvážnější“ Emilia – roztomilá ( jak zmíněno v jednom ze dní) Lauretta Nefilie – jeden z mladíků ji miloval, „ozdobená stejně vybranými mravy jako krásou“ Elisa Pamfilo Filostrato Dioneo – „vynikal nad ostatní jinochy líbezností a vtipností “ Parmeno – Pampinein správce, Dioneův sluha Sirisco – Pamfilův sluha, pokladník Tindaro – zřejmě filostratův sluha, pečuje o pokoje mladíků Misia – Pampineina služka Lisica – Filomenina služka … a další služky Námět a téma Námětůmá podle mě dílo hned několik, protože příběhy jsou poměrně odlišné, ale v čem se podle mě shodují, jsoumezilidské vztahy, ať už o lásce (šťastné i ne), neštěstí, nevěře, důvěře nebo lstivosti některých lidí. Témacelého díla je útěk desíti lidí před morem, ale stejně jako každý z jednotlivých příběhů má svůj námět, tak má vlastní i téma. Rozbor 4 nejdůležitějších příběhů Den první, příběh čtvrtý Vypravěč: Dioneo Námět – tělesná žádostivost a (ne)poctivost Fabule – Mnich podlehne tělesné potřebě a pomiluje se s dívkou, opat na to přijde, ale mnich ví, že na to opat přišel, tak to zařídí tak, aby opat taky spočinul s dívkou na lůžku, takže jsou v tom namočeni oba a mnich nebude potrestán. Syžet Prostředí – Klášter v Luigianě Postavy – mnich, děvče (asi dcera rolníka z okolí), opat Autorský postoj – Neutrální Kompozice – Chronologická Délka příběhu – 4 strany Den druhý, příběh pátý Vypravěč: Fiammetta Námět – lidská lstivost a využívání lidí Fabule – Anderuccio jede z Perugie do Neapole si koupit koně, ale nerozvážně vytáhl na trhu měšec s penězi a toho si všimla jedna prohnaná Sicilanka, která využila Anderucciovy příbuznosti s jednou svojí známou, pozvala si jej domů a tvrdila mu, že je jeho sestra a okradla jej o ony peníze (a o obl

Témata, do kterých materiál patří