Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






euripides-medeia

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Euripidés – Médeia Médeia se zamiluje do Iásona, pro něj je schopna všeho ( podílí se na vraždě svého bratra). Iáson se s Médeou ožení, mají dva syny. Iáson ale touží po moci, chce se oženit s korintskou princeznou. Vzteklá Médea kuje pikle jak překazit nový sňatek svého manžela. Když Iásonova nová žena umírá, Médea zachází ještě dál a zabíjí své syny. V závěru odjíždí na voze taženém draky. Charakteristika postav: Médeia – Médea je zachycena jako vášnivá a impulzivní žena. Zhrzená Iásonovou zradou, se chce pomstít za každou cenu, je plna nenávisti a vypočítavosti. Z touhy po pomstě zavraždí to nejcennější co má - své dvě děti. Iáson– Vůdce Argonautské výpravy, velmi vypočítavý, touží po moci a po vládě, kterou mu však královská dcera Médea nezajistila. král Aiét – otec Médei, kolchidský král král Kreon – otec Glauky, korintský král Glauka – nová Iásonova manželka král Aigeus – athénský král poskytující Médeie útočiště po odchodu z Korintu Obsah: Médeia, dcera krále Aiéta, který vládl na Kolchidě, je jednou z hlavních postav pověsti o mytologických plavcích Argonautech. Byla bohy nadána uměním kouzlit a bohové také byli strůjci jejího osudu. Bohyně Héra a Athéna s pomocí boha lásky Eróta způsobili, že se Médeia na první pohled zamilovala do Iásona tak, že by pro něho cokoliv udělala i obětovala. Iásón požádal krále Aiéta, aby mu vydal zlaté rouno, byl ochoten pro ně podstoupit vše. Aiétés však se obával, že ho Iásón přišel podle dávného proroctví svrhnout z trůnu a vládnout sám. Uložil Iásonovi nesplnitelný úkol: musí zorat pole železným pluhem taženým ohnivými býky, pak je osít dračími zuby z tlamy posvátného hada, vyčkat, až z těchto zubů vyrostou ozbrojení bojovníci a ty potom pobít. Médeia přišla na pomoc se svými kouzly, dala Iásonovi kouzelný olej z byliny nazývané Prométheův kořen, který ho učinil nesmrtelným a na jeden den mu dával nepřemožitelnou sílu. Iásón slíbil Médei, že ji vezme sebou do Řecka jako svou manželku. V boji poté postupoval přesně podle Médeiných rad a zvítězil. Král Aiétés byl zaskočen, vymýšlel další úkoly a lsti. Pojal podezření, že někdo Iásonovi pomohl a napadla ho i dcera Médeia. Ta už věděla, že není bezpečné čekat, pomohla Iásonovi vzít zlaté rouno z posvátného stromu tak, že omámila draka. Uprchli na loď Argó a rychle odpluli i se všemi muži. Král Aiétés se však nevzdával pomsty a vyslal vojsko v čele s nevlastním bratrem Médei Apsyrtem stíhat uprchlíky. Po dlouhé plavbě je dostihl v ústí řeky Istros - Dunaj. Došlo ke střetu, ale obrat přinesla Médeina lest. Úskokem pozvala Apsyrta na tajnou schůzku a Iásón připravený v úkrytu jej zabil mečem, jeho tělo rozsekal. Brzy nato skončila bitva vítězstvím Argonautů. Za tento úskok a vraždu je však bohové potrestali dlouhou a strastiplnou cestou k domovu. Propluli mnoha řekami, také Skyllou a Charybdou, byli i na ostrově kouzelnice Kirké. Ta Iásona i Médeiu očistila od viny za vraždu Apsyrta. Na ostrově Fajáků je dostihlo poselstvo krále Aiéta, které žádalo naposledy o vydání Médeie. Aby tomu Iásón zabránil, vzal si ji za manželku a vydali se na cestu do jeho rodného Iólku v Thessalii. Vladařem v Iólku byl Peliás, jemu měl Iásón odevzdat zlaté rouno a získat zpět vládu pro sebe. Ale Peliás se moci nehodlal vzdát. Znovu Iásón prosil Médeiu o pomoc a ta opět vyhověla. Nejprve omladila Iásonova otce Aisóna tak, že mu vypustila ze žil krev a nahradila ji kouzelnou šťávou. Když o totéž pro svého otce požádaly Peliovy dcery, Médeia jim poručila, aby otci otevřely žíly, ale dál pro něj nic neudělala a Peliás zemřel. Jeho syn Akastos následně Iásona s Médeiou z Iólku vyhnal. Útočiště nalezli u korintského krále Kreonta. Drama začíná tím, že Iáson zradí Médeiu i její dva syny a pojme za manželku Glauku,dceru krále Kreonta. Médeia to bere jako obrovskou zradu a nevděk za to, co vše pro něj udělala. Prokleje krále, jeho dceru i samotného Iásona a vymýšlí pomstu. Jednou za ní přijde Kreon a chce ji poslat do vyhnanství, protože slyšel o jejím prokletí královské rodiny. Médeia neví kam jít, až toho dne tudy prochází s průvodem král athénský, Aigeus. Ten jí nabídne útočiště ve své zemi. Médeia vymýšlí velmi krutou pomstu. Chce mluvit s Iásonem, naoko se mu za všechno omluví, uzná svou chybu a přijme, že Iáson tak činil jenom pro dobro její a jejich dětí. Vzápětí pošle své dva syny za královou dcerou se vzácnými šaty a korunkou jako svatebním darem a prosbou o smilování nad vyhnanstvím jejích synů. Šaty jsou očarované a jakmile je královská dcera obleče, začne působit jed, kterým je Médeia otrávila. Společně s dcerou zahyne i Kreon, který se jí snaží z otrávených šatů pomoci. Když se Medeia dozví, že se její pomsta zdařila, po velkém duševním přemlouvání zabije i své dva syny jako daň Iásonovi za jeho nevěru a zradu. Iáson spěchá za Médeiou, ptá se, proč to provedla a žádá ji alespoň o těla svých mrtvých synů. Ta ale nesvolí a ujíždí i s mrtvými syny na voze taženým draky, který dostala od Hélia, svého děda. Výňatek z textu- (smrt Médeiných dětí): Je rozhodnuto, ženy, přišel činu čas: hned usmrtím své děti a pak prchnu! Teď nesmím váhat, abych nevydala jich svým nepřátelům, smrtí ještě hroznější. Je souzeno jim zemřít, není vyhnutí; i usmrtím je sama, jejich matka, já! Nuž ozbroj se, mé srdce! K čemu otálím ten děsný, ale nutný vykonati čin? Jen vzhůru, bídná ruko, chop se meče, chop, jen vystup na bolestné žití kolbiště a neochabuj, nevzpomínej dítek svých, že je máš ráda, žes je porodila - ne! Jen tento kratičký den dětí zapomeň a potom - plakej, plakej! Usmrtíš je sic, však byly ti také drahé - ach, já nešťastná! Médeia Nač páčíš dveře? Hledáš-li snad mrtvoly a pachatelku, mne, ó nech té námahy a netřes vraty! Chceš-li něco ode mne, mluv, co ti libo: rukou se jich nedotkneš! mně tento vůz dal otcův otec Hélios, by ochránil mne před rukama nepřátel. Iáson Ty vyvrheli, ženo nejvýš protivná i mně i bohům, všemu rodu lidskému, tys měla sílu proklát mečem děti své, ty, jejich matka, a v nich zničila i mne, a vykonavši tento zl

Témata, do kterých materiál patří