Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Hynek Mácha - Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Hynek Mácha - Máj O autorovi: - první velký český básník (vysoká úroveň češtiny) a prozaik, představitel romantismu -zakladatel moderní české poezie - narodil se v roce 1810 v Praze na Malé Straně jako Ignác Mácha - absolvoval gymnázium a na Karlově univerzitě vystudoval filosofii a práva, školu dokončil//v roce 1836 - v době svého studia působil také jako ochotník v Kajetánském divadle - četl knihy romantických autorů, sám by mohl být označen za romantickou postavu////(přecitlivělý, rád putoval, fascinován přírodou a tajemnými místy…) - ve své době neměl úspěch, obrovská vlna kritiky - byl vášnivý cestovatel, cestoval po Čechách, často vyhledával romantická místa spojená//s přírodou a historií, zvláště hrady nebo jejich zříceniny; podnikl také cestu do severní//Itálie; z jeho putování se zachovaly jeho nákresy přírody, scenerií, hradů (byl výtvarně//talentovaný) - jeho partnerkou, snoubenkou a matkou jeho syna Ludvíka byla Eleonora Šomková (Lori) –//vášnivý vztah - nakazil se infekcí, umírá v roce 1836 (dva dny před plánovanou svatbou s Lori) - pohřben v Litoměřicích (měl tam místo advokátního koncipienta), v roce 1939 bylo jeho//tělo přemístěnona hřbitov na Vyšehradě,jednalo se o tichý odpor proti okupaci, boj proti//nacismu) Dílo: byl to především básník, i své prozaické dílo prokládal básněmi (Intermezzo v Márince…)své básně publikoval v různých časopisechprvní díla v němčiněrozpor mezi snem a skutečnostíbyl zakladatel tradice meditativní poezie zaměřené k otázkám lidské existenceKat(původně to měla být historická románová tetralogie, Mácha ale dokončil pouze jediný dílKřivoklad(Křivoklát), zasazeno do doby Václava IV.)Obrazy ze života mého (soubor povídek s autobiografickými prvky, úplně dokončené jsou pouze dvě povídky –Večer na Bezdězu a známějšíMárinka -lyrická povídka, zobrazuje život a vzhled v té době jedné z nejchudších čtvrtíPrahy, čtvrti na Františku v kontrastu s krásou Kanálské zahrady v mnohem bohatší části v místě dnešních Vinohrad; obě byly uveřejněny v roce 1834 v časopise Květy)Cikáni(rozsáhlý román,dva cikáni přijdou do osamocené hospody pod hradem, místní jim vyprávějí příběhy o hradním pánovi a jeho ženě; později se ukáže, že oba cikáni mají v tom příběhu své místo)RománCikániaMárinka jsou tematicky a námětově podobné MájiPouť Krkonošská – básnická próza, Mácha se tam projevil jako mistr krajinomalby, jako první literární ,,krajinář“ v české próze Literární kontext: dílo vzniká v romantismu a ve vrcholícímnárodním obrozeníRomantismus: - historický vymezený umělecký sloh, literární směr – především v evropské//literatuře, v 1. polovině 19. století, vznik v Anglii – počátek 19. st. - životní pocit a postoj člověka ke společnosti, ke světu, časově neomezené - klade důraz nasubjektivitu a individualitu, jeemočně založený, zabývá se city, touží//poosobní a tvůrčí svobodě (tvoří kontrast k racionalitě a normám klasicismu) - velmi časté je silné národnostní cítění a čerpání z lidové slovesnosti; vychází také//z úniků do minulosti (např. do gotiky – je tajemná, představuje ideály rytířů) ado//vlastního nitra (autor často splývá s hrdinou → ich-forma) -prostředí: často venkov, příroda (vzbuzují klid; romantismus se snaží zachovat//divokou přírodu, v této době vzniká mnoho tzv. anglických zahrad – žádná symetrie,//neporušenost, přirozenost přírody),místa s tajemstvím (zříceniny, jezera,//hřbitovy, lesy, popraviště, pohřebiště…); každé prostředí musí být něčím//výjimečné -hrdina:výjimečný, individuální, emocionální, špatně rozlišuje realitu a sen (ideál);//není spokojený se společností, odlišuje (a odlučuje) se od ní, stává se vyděděncem;//často zažívají hlubokou nenaplněnou, nedosažitelnou lásku; trápení, překonávání//překážek → cílem je dobývání, cesta; typičtí hrdinové:poutníci, poustevníci,//loupežníci - ANG:George Gordon Byron (Childe Haroldova pouť),P. B. Shelley (revoltující//hrdina,Odpoutaný Prométheus),Walter Scott (zakladatel historického románu a//povídky,Waverly,Ivanhoe) - FR:Viktor Hugo (Chrám matky boží v Paříži,Bídníci), Henri Beyle -Stendhal (Červený//a černý),Alfred de Musset (Zpověď dítěte svého věku),George Sandová - RUS:Alexandr Sergejevič Puškin (Evžen Oněgin,Boris Godunov),Michail Jurjevič//LermontovDémon) - POL:Adam Mickiewicz (Pan Tadeáš) - USA:Edgar Allan Poe (Havran,Jáma a kyvadlo) -Český romantismus: 30., 40. léta, čeština pomalu vystupuje, pomalý ústup němčiny,//rozvoj beletrie, myšlenka slovanské vzájemnosti – český folklór, myšlenka//austroslavismu,Karel Jaromír Erben (Kytice) Národní obrození:proces vzniku novodobého českého národa odehrávající se na přelomu 18. a 19. století - ve vzniku NO hrály důležitou roli Terezínské a Josefínské reformy (se zrušením//nevolnictví se vesničané začínají přesouvat do měst a přinášejí s sebou češtinu;//k jejímu rozšíření přispívají také lidoví kantoři), další příčiny: nutnost historického//vývoje společnosti, osvícenství - NO má tři fáze:obrannou (70. léta 18. st. do počátku 19. století),útočnou (do 20. let//19. stol.) a třetí fází NO jeplynulý přechod k romantismu (od 30. let 19. stol.). • 1. fáze se vyznačuje vznikem novinařiny a nakladatelství; čeština se začíná pomalu//šířit, ale není příliš kvalitní: měřítkem krásy bylo pouze to, aby dílo bylo v češtině - V. M. Kramerius zakládáČeskou expedici (1791), nakladatelství, ve kterém se//obrozenci scházeli; byly vydávány také obrany (od B. Balbína – vydali ji František//Martin Pelcl);Gelasius Dobner (kritická metoda dějepisectví);Josef Dobrovský -//představitel osvícenství a klasicismu, psal v němčině (češtině chyběly vyjadřovací//schopnosti); je zakladatelemlexikografie – slovníkářství (vytváří Německo – český//slovník o dvou svazcích), zakladatel slavistiky,Zevrubná mluvnice jazyka českého • ve2. fázi jde hlavně o rozšíření slovní zásoby, vzniká množství slovníků i překladů;J.//Jungmann publikujeČesko – německý slovník (5 svazků, vychází ze soudobé češtiny,//lidové mluvy i historických děl, z jiných slovanských jazyků; vytváří nová slova),//zároveň je n

Témata, do kterých materiál patří