Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Jaromír Erben- Kytice

1. část

 • zasazení do výňatku

 • téma a motiv

-tématem knihy je boj člověka s přírodou, víra v nadpřirozené síly, vztahy mezi lidmi (hlavně vztah matky a dítěte)

- motivem je vina a trest, smrt, svatba, láska a mezilidské vztahy, marný boj proti nadpřirozeným silám a přírodě

 • časoprostor

-čas není určen, cyklický, v české krajině - vesnice, les, jezero, hřbitov

 • Kompoziční výstavba

- soubor 13 balad, které jsou řazeny tak aby tvořili dvojice, které si tematicky odpovídají. Řazeny jsou první a poslední, druhá a předposlední.

 • literární druh a žánr

- druh- lyricko-epické

-žánr- balady

2. část

 • Lyrický subjekt

- nezúčastněný vypravěč

 • Postava

-Hlavní role hrají dívky a ženy, které jsou kladné, slušné, poctivé a počestné

 • vyprávěcí způsoby

-er-forma, ich-forma, běžná slova, ne složitá, strohý jazyk, naléhavost a mystičnost

 • Veršová výstavba

-gnomický verš (typická krátkost a hutnost), sdružený a střídavý rým, obkročný, přerývaný; přízvučný

3. část

 • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

-dějová zkratka, zkratka v popisech přírody, úsporný jazyk, stručné dialogy

- věty jsou k sobě jen přiřazovány

-citoslovce místo sloves

- absence spojek ( → všechny věty mají stejnou platnost) dějová zkratka

- neslovesné věty (jednočlenné)

- větný vzorec: chybí přívlastky (jinak by to nemělo efekt zhuštěného děje; bez PK má děj rychlý spád)

- jednoduchý jazyk s výrazným rýmem (pravidelný rým)

- jednoduché věty

 • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

- zvukomalba (onomatopoeia; „zelený mužík zatleskal“),

-metafory,

- zdrobněliny,

-rčení z lidového jazyka- „Nic se ty neboj“

- přirovnání

- epiteton- básnicky přívlastek

- apostrofa

- epizeuxis- „Mlč synáčku, mlč, mlč hochu“

- elipsa

 • Kontext autorovy tvorby

- básník, historik, novinář a sběratel lidové slovesnosti

- vystudoval práva a filozofii, pracoval jako archivář v muzeu

-kladl důraz na vlastenecký ráz literatury, inspiroval se lidovou tvorbou

- je zakladatelem moderní balady-> lyricko/epická báseň s ponurým dějem a tragickým koncem, zabývá se porušením mravních či náboženských zásad, po které následuje tvrdý trest.

- jeho díla se dělí na:

a) lidová- vyskytují se v ní nadpřirozené bytosti či jevy

b)sociální- kritizují sociální nerovnost lidí, popisuje často chudé lidi, nezaměstnanost

- Kytice- jediná jeho sbírka

 • Literární/ obecně kulturní kontext

NÁRODNÍ OBROZENÍ

- 70. léta 18. století - 50. léta 19. století

- naše země byla v těchto letech součástí Rakouského císařství pod nadvládou Habsburků. Český jazyk byl v hlubokém úpadku. Česky mluvili hlavně venkované a používali ji jen k běžné komunikaci.

- vlastenecké hnutí, jehož úkolem bylo probudit v Čechách národní hrdost, podpořit českou kulturu a vzkřísit český jazyk

Témata, do kterých materiál patří