Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


pasmo-guillaume-apollinaire

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pásmo –Guillaume Apollinaire LITERÁRNÍ TEORIE Forma:Literární druh + žánr: lyrika – báseň (pásmo – literární žánr pojmenovaný po jeho první básni Pásmo ze sbírky ALKOHOLY) Lit. směr/sloh + doba vzniku:avantgarda (surrealismus), 1913Charakter textu: je psaná jako volný průběh autorových myšlenek, avšak je zde dodržována jakási forma a rýmVerš: volný, ale občas verš sdružený (a,a,b,b) bez interpunkce = syntax, forma zachovánaSlovní zásoba: Anafora Metafora Personifikace -Chraptivý zvon tu zaštěká k poledni Inverze -A ty piješ ten líh palčivý jako života bol Dojmy, pocity, úvahy Neologismy, archaismy Technické výrazy Hovorový jazyk, knižní i hovorové výrazy Volný proud vědomí – volné asociace Prolínání básnických obrazů Obsah:Téma:polytematičnost,obrazy starého a nového sveta (antika, Ikaros/autá, Eifelka, reklamy, plagáty, cenníky) Lyrický subjekt: Motivy:Snaží se zachytit volný, spontánní proud představ, pocitů a úvah. Prostor a čas: prolínání časových rovin a dějišť - čtenář se neustále nachází na různých místech: v Paříži, v Praze (prý si ji básník také oblíbil), u Středozemního moře, v Římě a Amsterdamu. Děj:vyjadřuje pocity, dojmy a úvahy moderního člověka tři témata:1. loučení se starou dobou a vítání dvacátého století (plné moderní civilizace, techniky) 2. cestování (jeho zážitky ze středomořských cest, setkání s Čapkovou rodinou v Praze) 3. oslava života, který člověka opíjí jako alkohol Kompozice: Každý verš velkým písmenem na tři tematické části -první část loučení se /starověké řeckou, starověký Řím, jediné neantické je víra/,druhá část – zážitky ze středomořských cest /Z koruny žhavých plamenů pozřela na mne Panna v Chartres/, vposlední části oslavuje život, opíjí se /Zpívá se, tančí, pije se šampaňské/ Prostor a čas:prolínání časových rovin a dějišť(Paříž, Řím, Amsterdam, Praha-vzpomínky z cestování) Význam sdělení Ukázka, jak život letí – proto není interpunkce LITERÁRNÍ HISTORIE Společensko – historické pozadíRozvoj techniky, odstranění náboženstvíPřed vypuknutím 1. Světové válkyTouha po novém spol. řádu po válceVitalismus – oslava života, živ. Energie, radost z nejprostších projevů životaCivilismusExpresionismus– vyjádření obavy o osud člověka, duševní pocity z válkyFuturismus – osvobození slov, rychlorad ost z dynamiky života, nelogičnost Cíl: vyvolat představu rychle se měnící společnostiDadaismus– nesmyslnost věcí, odpor k válceSurrealismus – fantazie, nesmyslné představyExistencialismus Další autoři: FILIPPO TOMMASO MARINETY Italský básník, zakladatel futurismu Manifest futurismu – 1909 Osvobozená slova – pravidla futurismu, ruší interpunkci, snaha o úplnou destrukci forem TRISTIAN TZARA Rumunsko-židovský básník, dadaismus Voltairův kabaret – 1916 – propagace dadaismu První nebeské dobrodružství pana Antipyrina – vzpoura proti civilizaci, logicem jazyku, hra se slovy, zvuky, hlásek, spíše demonstrace než dílo, hra se smyslem a pohrdání logikou VELIMIR CHLEBNIKOV Ruský básník, spisovatel, futurista, „proklatý básník ruské lit.“ Tvorba nových slov bez významu, jen pro potěšení z jejich zvuku Zakletí smíchem – shluky souhl. a samohl. zapoj. do textu, nutí čtenáře odhlížet od navyklých významů,zaumný jazyk = záměrná změna rytmu, shluky, disharmonie CHRISTIAN MORGENSTERN Něm. Básník, předchůdce Dadaismu Šibeniční písně – hravý přístup k jazyku, netradiční využití zvuku jazyka, černý humor GUILLAME APOLLINAIREBásník, prozaik, kritikPrůkopník nového fr. básn. jazykaDobrovolník v 1. sv. válce – těžce raněnTvorba: experimenty, hledání nových možností vyjádřit skutečnostDíla: Alkoholy negativně přijata, kritika na nesprávnou interpunkci experiment s formou, graf. stránkou i jazyka Autor spolu se čtenářem hledá své místo Metoda volné asociace představ, volný verš Kaligramy– jednotlivá slova i písmena tvoří určitý tvar, symbol kubismu a futurismu Prsy Tiressiovy – absurdní drama, Tereza se chce vzdát mateřství – proměna v mužskou bytost, sen se mísí se skutečností, chybí zákla. struktura klas. dramatuVliv Pásma na českou literaturu: Pásmo je v české literatuře bráno jako samostatná forma psaní básně. Inspirace v Pásmu je zřetelná v dílech:Edison, Podivuhodný kouzelník, Nový Ikaros. Kvalitní překlady G.Apollinaire připisujeme především Karlu Čapkovi.

Témata, do kterých materiál patří