Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10b)Pasové a vízové služby

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10b) Pasové a vízové služby Při zahraničním CR, kdy dochází k přecházení hranicPravidla: a) platný cestovní doklad s potřebnou minimální dobou platnosti (3-6 měsíců) b) použití oficiálních hraničních přechodů c) podrobit se pasové kontrole Doklady: vízum, pozvání, mezinárodní ŘP, doklad o zapůjčení vozidla, potvrzení o očkování, požadavky druhého státu Hraniční přechody: lodní, silniční, pěší, cyklistické, letištní, železniční Cestovní doklady - 257/2010 Sb. - vydává Ministerstvo vnitra Diplomatické a služební pasy: vydávaný ministerstvem zahraničních věcí, spojené s výkonem funkce a činnostiCestovní pasCestovní průkaz - pokud v zahraničí dojde ke ztrátě pasu, platnost max 6 měsícůObčanské průkazy - v rámci EUDalší na základě mezinárodních smluv Cestovní pas -Veřejná listina, která slouží k prokázání totožnosti Základní osobní údaje, územní a časová platnostPas je majetkem státu → povinnosti držitele pasu:Chránit před ztrátou, poškozením, zneužitímZákaz vydávat pas jako zástavuZákaz vydávání pasu při vstupu do objektuOkamžité nahlášení ztrátyOdevzdat nalezený pas, odevzdat pas po zemřelé osobě Získání pasu: formulář se nevyplňuje, vše probíhá ústně s úředníkem Žádost na obecním úřadě s rozšířenou působností, na jakémkoliv úřadě →starší 18 let: předkládají platný OP, předchozí CP (pokud nemají pas, tak rodný list); →15 - 18 let: platný OP + OP zákonného zástupce, předchozí CP, rodný list, převzetí pasu může být bez zákonného zástupce →osoby do 15 let: podává žádost zákonný zástupce, přítomnost dítěte je nutná; rodný list + předchozí CP, občanku zákonného zástupce Platnost: 10 let - od věku 15 let- výdej: do 30 dnů - 600,-0-15 let -100,- 5 let - 0- 15 letdo 6 dnů - 4000,-0-15 let - 2000,- Platnost - po uplynutí doby, ohlášení ztráty, poškození - po době 3 měsíců po změně jména, podoby - pozbytím státního občanství - úmrtím, prohlášením za mrtvého Sankce: v závislosti na přestupku → odstupňovány 10 000 - 1 000 000,- Záleží, zda jako PO, FO, skupina Vízum Vydává ministerstvo zahraničních věcíPovolení cizího státu ke vstupu, průjezdu, pobytu na jeho územíRůzné předpisy, počet formulářů, foto, poplatky, doby platnostiŽádá se o vízum osobně, v organizovaném CR prostřednictvím CK, nebo zprostředkovateléŽádost se podává na zastupitelském úřaděPředložit cestovní doklad s platností po odjezdu, foto, podpůrné dokumenty - doklad o finančních prostředích, doklad o ubytování, doklad o prostředích pro návrat, doklad prokazující účel pobytu, zaplatit správní poplatkyZamítnutí - požádat o nové posouzení nebo přešetřit důvod zamítnutí, podat novou žádostUdělení - razítko do CP, samostatný dokument, vízový štítekDruhy:průjezdní – 5 dníturistické – 90 dní letištní - mezipřistánídlouhodobé – diplomaté

Témata, do kterých materiál patří