Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19.Oběžný majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (98,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č.19 A)OBĚŽNÝ MAJETEK STRUKTURA MAJETKU PODNIKU 1.Dlouhodobý majetek NehmotnýHmotnýFinanční 2.Oběžný majetek ZásobyOběžný finanční majetekPohledávky ČLENĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU 1.Zásoby- tvořeny oběžným majetkem, který podnik potřebuje pro výrobu svých statků a služeb (materiál,polotovar,nedokončená výroba,dokončená výroba) 2.Pohledávky-neuhrazené částky našich odběratelů 3.Finanční prostředky- pokladna, běžný účet,ve formě cenin ZÁSOBY –POJEM,DĚLENÍ,EVIDENCE A)Nakoupený skladovaný materiál vlastní výroby a)Suroviny (základní materiál) = hmoty, které při výrobní činnosti přecházejí zcela nebo z části do výrobku a tvoří jeho podstatu b)Pomocné látky= hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří, jeho podstatu c)Provozní látky= hmoty nezbytné pro provoz podniku (paliva,mazadla) d)Náhradní díly= předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu e)Obaly= slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a výrobků (vratné,nevratné) B)Nedokončená výroba = produkty, které prošly nějakou výrobní operací, tedy nejsou už materiálem,ale nejsou ještě hotovým výrobkem C)Polotovary vlastní výroby= nezkompletované produkty D)Výrobky= produkty, které prošly velmi výrobními operacemi, technickou kontrolou,mohou jít do prodeje E)Zvířata=mladá zvířata,zvířata ve výkrmu F)Zboží=statky, které podnik nakupuje za účelem dalšího prodeje + výrobky vlastní výroby prodávané ve vlastních prodejnách ZÁSOBY SE EVIDUJÍ NA SKLADNÍCH KARTÁCH Skladní karty musí obsahovat:název,způsob ocenění a pořízení, měrná jednotka, příjem + výdej – zásoba v množstevních jednotkách a zásoba v Kč Doklady = příjemka, převodka, výdejka Příjemka– při převzetí materiálu Výdejka– Při výdeji materiálu ze skladu Převod– Při převodu materiálu ze skladu do výroby POHLEDÁVKY –POJEM, EVIDENCE = náš nárok na peníze, někdo nám dluží peníze A)Odběratelům – pohledávka vzniká odesláním faktur Faktura =účetní doklad, který obsahuje množství a cenu zboží, pohledávka trvá až do zaplacení faktury odběratele, až obdržíme výpis z BÚ, že odběratel fa zaplatil B)Zaměstancům – pracovníkovi vyplatíme zálohu na pracovní cestu nebo drobný nákup C) Ke společníkům – pohledávky za upsané vlastní jmění D)Finančnímu úřadu- daňové pohledávky E) Jiným podnikům – jiný podnik nám způsobil škodu, máme pohledávku na náhradu škody F)Poskytnuté zálohy jiným podnikům – platíme za výrobky předem, budou nám dodány později Pohledávky se evidují v KNIZE POHLEDÁVEK Datum vystavení faktury, firma která dluží, za co a kolik , daň, datum splatnosti, datum a způsob úhrady FINANČNÍ PROSTŘEDKY- POJEM , EVIDENCE,ČLENĚNÍ Finanční oběžný majetek (FOM) a)peníze nebo cenné papíry A)Pokladna – peníze v hotovosti – mince a bankovky -ředitel určuje přesný limit, který smí být přes noc v pokladně Ceniny= kolky,známky,telefonní karty,stravenky B) BÚ– podnik má většinou peníze a BÚ, banka ho informuje o stavu účtu Příkaz k úhradě =přikazujeme bance,aby z našeho účtu uhradila uvedenou částku na účet jiné firmy Šek= cenný papír , který vydává banka k otevíranému BÚ vlastníkovi účtu Šeky jsou soustředěny v šekové knížceŠekem vybíráme peníze z BÚ můžeme ho vystavit na jakoukoli osobuPři předložení šeku banka kontroluje: podpis podle podpisového vzoru , Občanský průkaz toho , na jehož jméno je šek vystaven,Stav našeho BÚ → pak peníze vydá Pokladní složenka – předkládáme v bance při složení peněz na účet Výpis z BÚ= banka zasílá při každé změně účtu, informuje o stavu BÚ, příjmech, výdajích a zároveň přičítá úroky a odečítá bankovní poplatky Úroky z BÚ = jsou příjmem na BÚ x poplatky za vedení účtu jsou výdajem z BÚ Význam BÚ = zjednodušuje placení = bezhotovostní placení Příjmy na BÚ=platby od odběratelů,nadlimitní hotovost Výdaje z BÚ= úhrady dodavatelům C)KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK (KFM) =cenné papíry , které jsou majetkem firmy = podnik je kupuje,aby na nich vydělal →zisk →úrok 2 druhy cenných papíru 1.MAJETKOVÉ CP Akcie jiných podníkůVlastní akcie= kupujeme zpět naše vydané akcie , ale můžeme je držet max.3 roky, potom nám stát ukládá buď prodat anebo zničitAkcie má 2 ceny ´ Nominální cena = cena napsaná na akcii x kurz akcií = skutečná cena=cena akciií na burze CP Cíl nákupu = kurz CP bude růst, později CP prodáme se ziskemPodílové listy= obdoba akcií, tyto CP kupujeme, abychom je později výhodně prodali 2.ÚVĚROVÉ CP Kupujeme CP abychom získali úrok –koupíme dluhopis a tím půjčíme druhé firmě na přechodnou dobu peníze, ta nám je ve lhůtě splatnosti vrátí = půjčka + úrokObligaceSměnkyDepozitní certifikátyVkladové listyZástavní listyPokladniční poukázky¨ INVENTARIZACE OBĚŽNÉHO MAJETKU MÁ 3 FÁZE: a)Zajišťuje skutečný stav majetku (inventura) b)Porovnává skutečný stav se stavem účetním , vyjadřuje jejich rozdíly c)Navrhuje opatření k odstranění zajištěných rozdílů ČLENĚNÍ INVENTARIZACE PODLE ČASU: a)Inventarizace řádná- prováděné v pravidelných obdobích, zpravidla na konci roku ke dni řádné uzávěrky.Tato povinnost vyplývá ze zákona o účetnictví. b)Inventarizace mimořádná – prováděné v mimořádných termínech – mimořádná uzávěrka, změna zaměstnance DRUHY INVENTURY: a)Fyzická – skutečný stav majetku se zjišťuje např. počítáním, měřením b)Dokladová- kde nelze použít fyzická inventura používáme ke zjištění skutečného stavu doklady(pohledávky,závazky, peníze na účtě) MANKA Stav skutečný je nižší než stav účetníNezaviněná a zaviněná A)nezaviněná- do spotřeby B)zaviněná- do mimořádných nákladů a k úhradě odpovědné osobě PŘEBYTKY– skutečný stav zjištěný inventurou je vyšší než stav účetní. Zjisti-li podnik inventarizační rozdíly,musí zajistit vyrovnání rozdílů:Na sklad podle příjemky- do mimořádných výnosů OCEŇOVÁNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU a)Při pořízení: (dlouhodobého, oběžného)- všechny ceny používané při pořízení majetku označujeme jakoVSTUPNÍ CENY: Pořizovací cena– cena majetku plus vedlejší náklady spojené s pořízenímReprodukční pořizovací cena je cena, kterou majetek ma v době kdy se o něm účtuje, tj. v době jeho pořízení.Používá se při stanovení ceny v případě přijatých darů.Pou

Témata, do kterých materiál patří