Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Finanční trh

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12a)Finanční trh součástí trhu → trh práce, trh statků a služebdochází k přelévání volných peněžních prostředků od vlastníků, k těm, kteří s nimi chtějí disponovatk přesunu dochází dobrovolně na základě dohody stranvztah mezi nabídkou a poptávkou Investor Magický ∆ čím vyšší je výnosnost, tím nižší je bezpečnostčím vyšší je likvidita, tím nižší je výnosnost Nástroje (předměty) finančního trhu: obchodování s hotovými peněžními prostředkytrh cenných papírůtrh drahých kovůtrh devizový (cizí měna na účtech) Instituce FT burza cenných papírůfinanční zprostředkovatelé – banky, pojišťovny, investiční fondydohled ministerstva financí, burzovní, bankovní Členění: podle doby splatnostipeněžní – trh krátkodobých peněz, splatnost kratší než 1 rokkapitálový– doba splatnosti delší než 1 rokpodle umístění na trhu:primární– obchodování poprvé s cennými papírysekundární– již se s cennými papíry obchodovalopodle uskutečnění:organizovaný– k nákupu a prodeji dochází prostřednictvím burzyneorganizovaný – pomocí zprostředkovatelů (banky, pojišťovny) Peněžní trh Trh krátkodobých úvěrů-finanční úvěry-eskontní úvěr- lombardní úvěr-kontokorentní → umožňuje čerpání peněžních prostředků do mínusu- obchodní úvěry- mezibankovní úvěry – banka si půjčí od jiné bankyTrh cenných papírů – pokladniční poukázky Kapitálový trhÚvěry: finanční x mezibankovní Cenné papíry - akcie Peníze všechno, co slouží jako prostředek směnyvšechno, co je přijímáno jako platební prostředekzbožím, které je všeobecně přijímáno jako platidlo za jiné zboží/služby Funkce: prostředek směnyzúčtovací jednotka (míra hodnot) – pomocí peněz vyjádříme cenu statků a služebuchovatel hodnot (prostředek akumulace) – své bohatství mohu držet v penězích Vlastnosti: Přijatelnost – akceptovatelnost → chceme je proto, že je chtějí ostatní, přijímáme je jen proto, že věříme, že je od nás přijmou ostatní a vymění je s námi za něco, co skutečně chcemeDělitelnéZaměnitelnost– 1000 → 1000,- / 500*2Rozeznatelnost – aby se nedali padělatStabilita– hodnota peněz by měla být stejná zítra jako dnesTrvanlivé– aby nepodléhali zkáze Cenné papíry listiny nebo jiná média (paměť v PC), která majiteli osvědčují nesporné právo na požitky plynoucí z textu dokumentu nebo ze souvisejícího zákonu PRIMÁRNÍ TRH- místo, kde se podnikatelům (emitentům) umožňuje najít pro vydané CP 1. majitel SEKUNDÁRNÍ TRH → budoucí majitelé (investoři) se současnými majiteli Členění CP vztahy, kt. vznikají z jeho držení -úvěrové – založeny na úvěrovém vztahu mezi dlužníkem a věřitelem; dlužník má do určité doby splatit zapůjčenou částku a úrok→ pokl. poukázka, obligace, zástavní a vkladové -majetkové– odrážejí vlastnická a rozhodovací práva, kt. plynou z jejich držení v poměru kapitálu, kt. investoři vložili do obchodní společnosti → investor nemá nárok na vrácení peněz kapitálu s výjimkou zániku podniku, ale pobírá průběžně výnos, kt. se váže k dosažení zisku při rozdělení→ akcie, podíl. a zatimní listy z hlediska doby splatnostikrátkodobé – obchod na PT, do 1 roku (směnka)dlouhodobé – obchod na KT, drží více než rokz hlediska trhuneobchodovatelné – lze je koupit jen při 1. prodeji (vkladový list)částečně obch. – omezeno, emitent provede opatření (zam. akcie)obchodovatelné – bez omezeníz hlediska emisehromadně vydávané– emise vyhlášena (akcie)individuálně vydávané – vystavení na jméno určité osoby (směnka)podle převoditelnosti na jinou osobuna doručitele – majitel je držitel dokumentuna řad – převod dle předepsaného postupu zápisem na rub dokumentuna jméno – pouze dědictvím nebo postoupením (cesí) Cenné papíry KT směnkaCP, který představuje nárok na peněžní plněníupravena samostatnou normou (směnečný zákon)náležitostia)vlastníb) cizí – obsahuje příkaz výstavce pro 3. osobu, aby místo něho zaplatilapokladniční poukázkaCP vydaný ke krytí státního rozpočtumá krátkou dobu splatnosti, nižší úrok → splatnost, vysoká bezpečnostvydává stát nebo jím zmocněná bankadepoziční certifikátCP vydávaný bankamibanka potvrdí, že v dohodnutém termínu vyplatí nominální hodnotu, kt. je vyšší než částka skutečně vloženánení napsaný žádný výnos, ale nakupujeme ho za nižší cenuvkladový listbanka potvrdí vklad a v dohodnutém termínu ho vyplatí vč. Úroku → vydávají banky při nákupu peněžních prostředků Cenné papíry KT dlouhodobé, splatnost delší než 1 rok, jejich emise bývá velká (na jaký objem peněz bývá vydána) a schvaluje ji MFzákladními institucemi jsou burzy CP a mimoburzovní institucemajetkové CPakcievydávány a.s., vyplývají z nich pro akcionáře práva (podíl na řízení, zisku a likvidačním zůstatku)akcie má hodnotu -nominální – je na ni přímo uvedená,tržní – liší se, podle vztahu nabídky a poptávkypatří mezi vlastní zdroje financování firmy podílové listyvydávají podílové fondy, fond je povinen na žádost majitele za aktuální cenu odkoupit zpětshromažďují prostředky od drobných vkladatelů, právo na odpovídající část majetku a podíl výnosuten, kdo ho vydal, ho musí zpětně odkoupitten, kdo ho nakoupil, zůstává vlastníkem peněz, nemůže zasahovat do hospodařeníkurz kolísá podle úspěšnosti fondu, možnost výdělku i prodělání úvěrové CPdluhopisy + obligacestanovena doba splatnosti, termín vrácení vložené částky, po celou dobu dostává investor průběžně úrokyvydává kdokoliv; povinnost vrátit dlužníkovi částkuhypoteční zástavní listysouvisí s hypotečními úvěry; úvěry na nemovitost, je kryt zástavou – nemovitostívydává banka, kt. má od centrální banky povolení ji prodávat

Témata, do kterých materiál patří