Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Finanční trh, obchodování s cennými papíry

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9.FINANČNÍ TRH, OBCHODOVÁNÍ S CENNÝMI PAPÍRY peníze: pojem vývoj funkce formy peněz požadavky kladené na peníze ochranné prvky bankovek pojem a struktura finančního trhu burzy – charakteristika, druhy, obchodování s cennými papíry burzy v ČR – BCPP, RM Systém Peníze Pojem= speciální druh zboží, který lze vyměnit za všechny ostatní druhy zboží (všeobecně uznávaný prostředek směny) Vývoj peněz - nejprve se měnilo zboží za zboží =naturální směna způsob přestal vyhovovat a lidé hledali speciální druh zboží, tzv. všeobecný ekvivalent - v různých oblastech světa se jím stávalorůzné zboží obilí, kameny) - časem se ukázaly jako nejvhodnějšídrahé kovy trvanlivost, dobře se uchovává, nekazí se) - postupně se začaly tvarovat a značit – vznikajíkovové mince (plnohodnotné peníze) Za Přemyslovců – Boleslava II. v 2. polovině 10. století byly raženy 1. stříbrné mince – denáry- časem byly nahrazoványslitky peněžních kovů a papírovými penězi (neplnohodnotné), byl zrušen v 70. letech 20. století (peníze jsou garantovány jen čestným slovem státu) Funkce peněz - prostředek směny – zprostředkovávají nákup a prodej zboží - míra hodnot – slouží k ocenění zboží, lze pomocí nich vyjádřit hodnotu zboží a služeb - uchovatel hodnoty – dají se hromadit (akumulovat), tzn. uchovat do budoucna (poklad) Formy soudobých peněz - hotovostní peníze (oběživo) – kovové mince a papírové bankovky - bezhotovostní peníze, tzv. depozita = vklady na účtech v bankách platit Požadavky kladené na peníze: dělitelné –kromě základní měnové jednotky (Euro) existují zlomky (centy) a násobky (10 €) snadno přenosné – papírové peníze, mince, platební karty, zápisy na účtech obtížně padělatelné – řada ochranných prvků stabilní – stálá kupní síla Vysvětlení pojmů: Valuty –hotovostní peníze v cizí měně Devizy – vklady na účtech, šeky, směnky znějící na cizí měnu Cenné papíry – blízké penězům, dají se snadno v peníze přeměnit Ochranné prvky bankovek bankovní papír –obsahuje ochranná luminiscenční vlákna viditelná jen pod UV lampou, dále viditelná oranžová vlákna – 6 mm vodoznak – obrazec viditelný proti světlu okénkový proužek – z metalizované umělé hmoty, proti světlu čitelný text – hodnota bankovky soutisková značka– z každé strany je vidět pouze část značky – v průhledu ČR skrytý obrazec – sklopný efekt, sklopit bankovku ve výši očí proti zdroji světla – hodnota opticky proměnlivá barva –sklopný efekt – mění barvu ze zlaté na zelenou (na na 1 000 Kč lipový list, na 2 000 lyra a 5 000 Kč lev v šestiúhelníku. iridiscentní pruh –lesklý pruh v pravé části líce bankovky od 1 000 Kč hmatatelný znak pro slepce Pojem a struktura finančního trhu peněžní trh- kr. cennými papíry (šeky, směnky, vkladové listy – depozitní certifikáty, st. pokl. poukázky) kapitálový trh- střednědobými a dl. termínovanými vklady- dlouhodobými cennými papíry (akcie, podílové listy, obligace, hypoteční zástavní listy) Někdy se uvádí ještě: trh drahých kovů nebokomoditní trh– dnes už jen doplňkový trh, burza drahých kovů je v Londýně devizový trh Burzy – charakteristika, druhy, obchodování s cennými papíry Burza původ slova „bursa“ – latinské slovo = kožený měšec je zvláštní forma trhu s následujícímiznaky: obchoduje se se vzájemně zastupitelným zboží, které se na burze fyzicky nenachází (kupující nepotřebuje zboží vidět – má standardní zaručenou kvalitu – barel ropy, bušel obilí, unce zlata)(1 unce=28,3495 g, 1 bušel = 27,216 kg pšenice, 14,5 kg ovsa, 25,4016 kg kukuřice) burzovní obchody se konají pravidelně na určitém místě a v určitou dobu pro obchodování jsou stanovena přesná pravidla účastnit se obchodování může pouze vymezený okruh osob, které mají povolení řídících orgánů burzy makléř (broker) Druhy burz burzy cenných papírů - univerzální (obchoduje se s více druhy CP) - akciové - smíšené (akcie, dluhopisy) př. BCPP – Burza cenných papírů Praha, NYSE – New York Stock Exchange burzy komoditní (zbožové) - všeobecné (různé druhy zboží) - plodinové (obilí, káva, kakao, bavlna….) - speciální – (pouze 1 druh zboží – např. ropa) př. Plodinová burza Brno, London metal Exchange burzy devizové – obchody s cizími měnaminapř. Burza ve Frankfurtu komodita = druh zboží b) podle způsobu obchodování elektronické – obchoduje se na základě elektronických pokynů obchodníků – BCPP prezenční– obchoduje se za přítomnosti obchodníků přímo „na parketu“ burzy - NYSE Spekulace na burzách: Spekulace na růst ceny– očekává se vzestup ceny – nakoupíme CP, devizy, suroviny a později za vyšší cenu prodáme – ZISK Spekulant na vzestup se označuje jako haussier = BULL (býk) Spekulace na pokles – očekává se pokles ceny – 1. prodám za ještě vysokou cenu futures (= závazek do budoucna), v té chvíli nemusím vlastnit 2. nakoupím, až když cena klesne, rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní je ZISK Spekulant na pokles se označuje jako baissier = BEAR (medvěd) Druhy burzovních obchodů -promptní-termínované cenu (uzavírány k určitému datu) – finanční deriváty -skutečné-diferenční – spekulativní obchody s deriváty, kdy prodávající a kupující k určenému datu smluvený prodej neuskuteční, pouze ten, kdo špatně odhadl kurz, musí obchodní-mu partnerovi proplatit diferenci (cenový rozdíl) Obchodování s cennými papíry Trh s cennými papíry se rozděluje na 1.primární hodnotu, prodává sám emitent nebo prodej zprostředkovávají banky 2.sekundární – na něm se obchoduje s již dříve vydanými CP - obchody organizované– burza – RM Systém - obchody neorganizované – přímé obchody mezi kupujícími a prodávajícími Burzy v ČR – BCPP, RM Systém BCPP - Burza cenných papírů Praha - (Prague Stock Exchange - PSE) má formu akciové společnosti Historie Snahy o založení burzy se datují už od dob Marie Terezie vznik Pražské burzyv roce 1871- zpočátku se obchodovalo jaks cennými papíry, tak i s komoditami. Velmi úspěšná se stala vobchodu s cukrem, stala se klíčovým trhem pro celé Rakousko-Uhersko. Po první světové válce se obchodovalo již jen s cennými papíry. Meziválečné období - největší rozmach. Období prosperity přerušeno příchodem druhé světo

Témata, do kterých materiál patří