Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Marketingový mix

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (130 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MARKETINGOVÝ MIX Základní prvky marketingu = 4 P Výrobek (product) Cesty prodeje (place) Cena (price) Stimulování prodeje (promotion) Výrobek= product hmotný statek nebo služba, která má uspokojovat potřeby zákazníka Produktem není jen materiální podstata, ale i všechny okolnosti, které jsou s produktem spojeny Výrobce nenabízí výrobek jako souhrn užitečných vlastností, ale jako vyřešení určitého problému spotřebitele = totální výrobek 3 vrstvy výrobku JÁDRO – základní užitný efekt (dobu, po kterou se výrobek prodává na trhu) FYZICKÁ PODOBA VÝROBKU – značka, kvalita, obal, styl, design ROZŠÍŘENÉ POJETÍ VÝROBKU – záruka, úvěr, instalace, dodávka Jádro výrobku tj. užitná hodnota výrobku – hodinky měří čas, na židli se sedí, koncert umožní kulturní zážitek Životní cyklus výrobku - FÁZE Zavádění– uvádění na trh, cílem je získat zákazníky Růst –prodej a zisk roste, zvyšování poptávky, cílem je zvyšovat prodej Zralost –velikost prodeje je nejvyšší, poptávka se podporuje např. – akcemi, snižováním cen, cílem je udržet maximální objem zisku Útlum –pokles -řešením je: rychle vyprodat stávající zásoby : zastavit produkci : nalézt novou oblast užití každá fáze je charakterizována různou výší výdajů, cenou, prodejem, ziskem, distribucí reklamou atd. Fyzická podoba výrobku tj. způsob, jakým danou potřebu produkt uspokojuje – např. židle může být plastová, dřevěná, polstrovaná... obvykle zahrnuje: užitné parametry a kvalitu– spotřeba energie, rychlost ... obal – podle obalu zákazník často soudí o kvalitě a parametrech produktu, podává nutné informace např. složení produktu, jak s ním zacházet design – může být rozhodujícím faktorem Účinnost obalu: Musí upoutat pozornost – tvar, motiv, kombinace barev, materiál, … Musí vyvolat přání koupit výrobek – obrázek, stručný popis výhod, … Musí být zapamatovatelný – značka - vztah k výrobku, výrazná, grafická, estetická, … Design Výsledek technických a marketingových činností, které zajišťují soulad funkční a vzhledové charakteristiky výrobku Styl Souhrn estetických vyjádření vlastností výrobku, kombinace linií, tvarů, forem, barev Cíl = aby se výrobek zákazníkovi líbil tak, že se rozhodne jej koupit Styl je přijat – pokud přerůstá v módu Móda – všeobecně přijatý styl Kvalita Ve smyslu přání odběratele – požaduje od výrobku konkrétní stupeň užitečných vlastností Ve smyslu právním – výrobek je v souladu s právními předpisy (s techn. normami) Rozšířené pojetí výrobku zahrnuje také služby spojené s produktem nebo vylepšení produktu, dodávání doplňků, přídavných zařízení, smluvní záruku apod. Dodávka a prodejní služby Obchodně technické služby a servis, slouží zákazníkovi Při výběru a uskutečňování dodávky (prospekty, ceníky, katalogy, poradna, …) Při užívání výrobku (inspekční služby, servis, provádění oprav, …) Instalace Instalace na místě spotřeby (zapojení elektrospotřebiče, …) Záruka Odpovědnost za vady, záruka na vady Některé firmy zvyšují záruční lhůty – prodloužení bezplatných oprav Úvěr Obchodní úvěr – další možná forma převahy nad konkurencí Je to riskantní, odložené placení = nutno dobře právně opatřit *ANALÝZA BCG = Boston consulting group=matice bostonské poradenské skupiny OTAZNÍKY= Firmy zvažují, zda do tohoto podnikání vložit peníze?? HVĚZDY = Úspěšné otazníky se stávají hvězdami. Mají vedoucí postavení na trhu s prudkým růstem Většinou vyžadují další finanční podporu PENĚŽNÍ KRÁVY= Při poklesu tempa růstu pod 10 % se stává hvězda krávou (při předpokladu největšího relativního podílu na trhu) Produkují pro firmu hotovost, dosahuje vyšších podílů na celkovém zisku Když začne ztrácet podíl – je nutno ji oživit. PSI= SBU (STRATEGICKÁ OBCHODNÍ JEDNOTKA) s nízkým tempem růstu a slabým podílem na trhu Většinou produkují nízké zisky, nebo dokonce ztráty Spotřebovávají více času na řízení vzhledem k přínosu a proto by měly být omezovány či postupně zastaveny. PORTFOLIA = Typy cenných papírů se kterými obchodují Cena = price Jedním z nejdůležitějších nástrojů Základní podmínka – prodávající musí cenu stanovit Pružnost poptávky tj. čím více zákazníci na změnu ceny reagují, tím je pružnější poptávka rozlišujeme: Cenově elastická poptávka - má smysl usilovat o snížení ceny, abychom zvýšili tržby - naopak zvýšení ceny by tržby snížilo - poptávka je pružná, jestliže produkt není nezbytným statkem – obejdeme se bez něj - např. kožich, luxusní vůz, dovolená u moře Cenově neelastická poptávka -má význam pouze zvýšení ceny, protože každé snížení ceny snižuje tržby - pokud se bez něj neobejdeme - např. pečivo, oblečení Cenové úpravy Věk zákazníka – dětem levněji než dospělým (vstupenky) Čas prodeje – ráno dražší, večer levnější, po sezóně levněji, výprodeje Místo prodeje – v centru dráže než na okraji Množství prodeje – velkoobchodním odběratelům se zpravidla poskytují srážky z nákupní ceny při včasné úhradě Pohotovost při placení – při okamžitém placení poskytují prodávající slevy z cen Základní metody cenové tvorby = 3 C Cena stanovená podle nákladu(cost) Podnik stanoví kalkulaci vlastních nákladů a velikost nákladů zvýší o procento zisku, které si sám stanoví Cena = N + zisk Zisk = % z N Cena podle konkurence(competition) Na trhu se obvykle tvoří cena na základě ceny největšího podniku v daném odvětví Nejjednodušší způsob Cenu můžeme zvolit: Stejnou – spoléháme na necenovou konkurenční výhodu (lepší reklama) Nižší– pocit, že výrobek není kvalitní Vyšší – založena v přesvědčení zákazníků, že drahé zboží mu přináší mimořádné uspokojení Systémy srážek a slev z ceny Skonto – srážka při platbě v hotovosti Množstevní rabat – kvantitativní srážka, při odběru většího množství má zákazník nižší cenu Sezónní srážka – nákup mimo sezónu je levnější Funkční srážka – srážky pro distributory, přebírají určité funkce – reklama, servis, doprava Slevy pro dlouhodobé odběratele – rámcová smlouva Cena podle hodnoty vnímané zákazníkem(costumer) Základní zákonitosti, které souvisí s cenou Zákon nabídky a poptávky Cenová pružnost poptávky Nákladové křivky firmy – náklady jsou variabilní

Témata, do kterých materiál patří