Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


22 - Marketinogvý mix + účtování zásob

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (271,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č. 22 a) Marketingový mix Obsahuje4 základní prvky, se kterými organizace pracuje na trhu Výrobek (product)Cena (price) =4PDistribuce (place)Promoce, komunikace, propagace (promotion) Podstata marketingového mixu= najít správnou optimální kombinaci těchto 4 prvků pro dané podmínky na trhu a podmínky výrobce (ušít na míru). Toto složení se mění, co do času, předmětu a místa. 1. Výrobek Nejdůležitějším prvkem marketingového mixu jevýrobekVýrobek se vytváří podle zákazníka (kupujícího) Výrobek definujeme takto: Výrobek je cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit přání nebo potřebu. Výrobky jsou vše, co lze na trhu směnit: Fyzické výrobky (nebo zboží), např. automobily, pračky, obuv, knihy atd.Služby – např. stříhání vlasů, koncerty, rekreace, i to jsou výrobky.Osoby- např. Lucie Bílá může být prodávána, v tom smyslu, že si kupujeme její CD a navštěvujeme koncerty.Myšlenka může být také předmětem obchodování. V marketingu není výrobek vnímám jako předmět ke svému základnímu určení (tzv. jádro výrobku).Je vytvářen řadoukomponentů, které přispívají k jeho možnostem uspokojovat potřeby zákazníka.Komponenty (rozšiřující efekty výrobku)= balení, značka, kvalita, záruka, servis, dodací podmínky, instalace Komplexní výrobek - ne každý výrobek musí být komplexní (3 vrstvy), musí mít vždy ale 2 vrstvy Jádro výrobku– vyjadřuje prospěšnost výrobku, dává odpověď na otázku: „Co zákazník kupuje, co chce, k čemu mu bude výrobek sloužit.“ Pokud známe odpověď na tyto otázky, dokážeme udělat i ostatní vrstvyVlastnosti výrobku– vyjadřují, čím se jednotlivé výrobky od sebe liší. Styl– estetická charakteristika výrobku, vytváří první dojem. Může přilákat nebo odradit. Při vytváření stylu bychom měli brát ohled na vkus zákazníků, může obsahovat provokující prvky. Design – reprezentuje prospěšnost a kvalitu výrobku. Cíl je najít soulad mezi funkčností a vzhledem. Design je silný nástroj konkurenčního boje. Obal– má funkce:ochrannou, informační, podněcovací. Při uvádění nového výrobku na trh má velký význam. O použitém materiálu pro výrobu obalu musíme brát ohled na životní prostředí. Jméno (značka) – identifikuje výrobek. Vytváří věrnost zákazníka ke značce. Značka může mít různé podoby:slovo, číslo, symbol, tvar. Umožňuje zákazníkovi odlišit výrobek od výrobků konkurenčních. Kvalita– důležitá je optimální kvalita pro zákazníka (jakou si zákazník přeje a za jakou je ochoten zaplatit). Ne vždy se vyžaduje špičková kvalita. Výrobce musí vždy zachovat subjektivní úroveň kvality.Výrobek v širším pojetí– v poslední slupce jsou obsaženy výhody pro zákazníka, jako např.dodávka a úvěr, služby po prodeji, záruky, aplikace. Výhody rozšiřují efekt výrobku pro zákazníka. Ne každý výrobek je má. Stávají se stále větším nástrojem konkurence. Jsou to prvky zvyšující prospěšnost pro zákazníka.Technické služby - služby aplikační, opravy, údržba, seřizování.Obchodním služby - informační zabezpečení a poradenské služby. Životní cyklus výrobku = životnost výrobku na trhu, jak dlouho je výrobek na trhu prodáván. Firmy v průběhu života výrobku několikrát přepracují jeho marketingovou strategii.Důvodem může být konkurence, ekonomické podmínky nebo změny zájmů a požadavků zákazníků.Firma musí vytvářet úspěšné strategie pro všechny etapy cyklu, aby prodloužila působnost výrobku na trhu.Životní cyklus se skládá z několika etap, které se odlišují v prodeji výrobku a vyskytují se v nich různé příležitosti a problémy, které značně mohou ovlivnit ziskovost firmy.Výrobek vyžaduje v etapách svého života rozdílné marketingové, nákupní, prodejní a personální strategie.Když se podaří určit stadium, ve kterém se výrobek nachází, pak může firma lépe vytvářet marketingový plán. Etapy životního cyklu výrobku 0. etapa – období, kdy není výrobek na trhu. Hledá se nápad, co vyrábět, jak ho vyrábět, pro koho vyrábět, za jakou cenu. Firma nevykazuje zisk, ale s výrobkem už má náklady s vývojem a výzkumem. 1. etapa – Zaváděnívýrobku na trh: důležitá je dobrá reklama (vysoké náklady). Cílem je seznámit zákazníky s výrobkem, vzbudit zájem. Ceny jsou nižší (tzv. zaváděcí). Zisk v mínusu, na konci etapy začne prodej pokrývat náklady 2. etapa – Růst: zvyšuje se prodej a zisk. Hrozbou je konkurence, která se snaží výrobek napodobit. Důležitá tzv. "připomínací reklama" 3. etapa – Zralost: pokles prodeje, protože zákazníci si už výrobek koupili. Zisk je stabilní nebo klesá. Musíme snížit cenu. Chceme-li prodloužit životnost výrobku musíme výrobek inovovat(=změnit) (např. nový obal, nové funkce, slevy, reklama, podpora prodeje). O inovaci musíme přemýšlet už ve 2. etapě. 4. etapa – Pokles: období, kdy zisk klesá směrem k nule a začíná mizet. Výrobek je nahrazen novým výrobkem. Označení okamžiku, kdy jedna etapa končí a druhá začíná, je problematické. 2. Cena Cena= hodnota, kterou zákazník platí za výrobek či službu Marketing nechápe cenu ve smyslu maximalizaceJediný prvek, který tvoří příjmy v marketingovém mixuMěla by respektovat poptávku (zákazníka), náklady na výrobu a konkurenci Význam ceny Vytváří příjmy pro firmu, zatímco zbývající nástroje prostředky pouze čerpají.Cena a ostatní nástroje mixu musí být v souladu, ale současně musí zajistit prodej pomocí cenové strategie.Cena je také nejvíce ovlivňována vnějšími a vnitřními faktory.Je nejpružnější částí marketingového mixu, lze ji měnit ve velmi krátkém časovém úseku. Je důležitý prostředek konkurenčního boje, snížení ceny může zákazníka od konkurenční firmy odlákat.Příliš levnému výrobku lidé ale nemusí věřit, neboť ho spojují s nízkou kvalitou.Vysoká cena má psychologický efekt.Zákazník vlastnící drahý výrobek si posiluje sebevědomí, vlastnictví drahého výrobku může být životní styl.Podle ceny se zákazník rozhoduje, zda se vzdá určitého množství peněz.Cena je nejdůležitější faktor při ovlivňování zákazníků, ale ne jediným.Z hlediska zákazníka je cena nejvyšší sumou peněz, kterou je ochoten zaplatit za určitou službu. Cena nemusí být vyjádřená

Témata, do kterých materiál patří