Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Finanční trhy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Finanční trhy Souhrn nástrojů, institucí a vztahů mezi nimiVelmi citlivý na jakákoli rizikaČeský FT prošel řadou změn v letech 1990 – 2005Je založený na nabídce peněz a poptávce po penězíchStřetem této nabídky a poptávky se vytváří cena peněz Struktura Peněžní trh – krátkodobé vklady a úvěryKapitálový trh dlouhodobé termínované vklady a úvěry CP se splatností nad 1 rok Členění Primární SekundárníTrh drahých kovů Doplňkový trh Burza drahých kovů v LondýněDevizový trh Specifický FT kvůli různým směnným kurzům jednotlivých měn Založený na poptávce a nabídce po národních měnách Peněžní trh Zajišťuje umisťování krátkodobých finančních zdrojů (půjčky na mezibankovním trhu)Nástroje Vklady a úvěry Netermínované vklady – ukládání u banka za úrok, vyzvednutí kdykoliv Termínované vklady – ukládání u bank za vyšší úrok na určitou dobu Krátkodobé úvěry – banky půjčují na určitou dobu Krátkodobé CP Depozitní certifikát Směnky Pokladniční poukázky Bankovní akcepty Cenný papír Písemná forma právního vztahu mezi dvěma subjektyMá určité náležitostiMůže být samostatně obchodovatelnýZachycuje dlužnický vztah – majitel CP je věřitelem a vystavitel je dlužníkMajitel má právo CP před dobou splatnosti prodat Depozitní certifikáty Vystavuje ho banka a potvrzuje tím přijetí jednorázového termínovaného vkladu od klientaJsou prodávány s různou nominální hodnotou a různou dobou splatnostiMůže být vystaven na jméno nebo na doručiteleJe úročen pevnou úrokovou mírou a nominální hodnota certifikátu + úrok jsou splatné po uplynutí sjednané doby uloženíÚrok podléhá dani z příjmu Směnky Převoditelný CP, ze kterého vyplývá dlužnický závazekDává dlužníkovi povinnost zaplatit a majiteli právo požadovat zaplacení v určitém čase a na určitém místěUpravuje ho směnečný a šekový zákonSpeciální CP – může ji vystavit a použít jakýkoli podnikatelVystavení nepodléhá schválení žádné instituceMá určité náležitosti dané směnečným zákonemForma není předepsána – platná je i na ubrouskuVyužití i v mezinárodních obchodních vztazíchDruhy Vlastní Výstavce dává písemný slib, že uhradí směnečnou sumu majiteli směnky Věřitel dá dlužníkovi peníze či zboží a ten za to vystaví směnku vlastní a po určité době ji věřiteli uhradí Cizí Výstavce přikazuje třetí osobě uhradit dlužnou částku věřiteli Má 3 subjekty – Lojza prodal zboží za 100 000Kč Pepovi, který ho má uhradit do 3 týdnů. Lojza potřebuje ihned nakoupit u Fandy za 80 000 Kč, který požaduje záruku vystavením směnky cizí s dobou splatnosti 3 týdny. Pepa musí souhlasit. Použití Nákup a prodej zboží Čistě finanční transakce (půjčky) Dá se s nimi obchodovat pomocí indosamentu – rubopisu – nový vlastník je zapsán na rubu směnky) Náležitosti Označení v textu, že jde o směnku Příkaz zaplatit částku slovy i čísly Jméno směnečníka a jeho identifikace Údaj splatnosti Na viděnou (při předložení) Na určitý čas po viděné Na určitý čas po vystavení směnky (30 dní) Na určitý den Údaj místa, kde má být placeno Jméno věřitele Pojmy Akceptace – přijetí Reakceptace – posunutí splatnosti se souhlasem všech Avalizace – když někdo nezaplatí, zaplatí ručitel Indosament – rubopis – na koho převádímPostih při nezaplacení může majitel vykonat vůči kterémukoliv z předchozích majitelů, výstavci nebo ručiteliPo zaplacení směnky – opatřena kvintační doložkou „ze dne“ a podpisem přímo na směnce Pokladniční poukázka Prodávány na aukcíchJistý CP, téměř bez rizikaPodoba státní pokladniční poukázkyVyužití K vyrovnání krátkodobých schodků státního rozpočtu Nástroj měnové politikyUrčeno pro obchodování na mezibankovním trhuNominální hodnota je 1 mil. KčDoba splatnosti je od několika dní do jednoho roku Bankovní akcepty Spojení cizí směnky a nějakého úvěru (jsou vystavené klientem banky a potom akceptované bankou)Řídí se směnečným zákonemPřed poskytnutím úvěru si banka klienta prověříJen pro nejlepší klienty banky Kapitálový trh Zaměřuje se na umisťování kapitáluNástroje Středně a dlouhodobé termínované vklady Středně a dlouhodobé úvěry Emise cenných papírů Emise cenných papírů Jsou vydávány ve velkých finančních objemech s delší dobrou splatnostiMajetkové CP – majitel má právo podílet se na výnosech z podnikání, je to vlastní zdroj)Úvěrové CP – fungují na vztahu věřitel x dlužník, je to cizí zdrojTakové objemy emisí vyžadují státní dozorTen, kdo si koupil očekává zhodnocení svých peněz Akcie Práva akcionáře Podíl na zisku Podíl na řízení společnosti Podíl na likvidačním zůstatkuVlastník se stává spolumajitelem firmyNominální hodnota je uvedena na akciiSoučet všech akcií tvoří základní kapitálVystavení Na nominální hodnotu S emisním ážiem – vyšší než nominální S emisním disážiem – nižší než nominální (v ČR nemožné)Nákup na burze CP, v RM-systému nebo přímé obchody za tržní cenuDělení Kmenové Na jméno Převod probíhá rubopisem A.s. vedou přesný jmenný seznam akcionářů Na majitele Je převoditelná předáním jiné osobě Speciální Zaměstnanecké PrioritníPodoby Listinná – na papíře – plášť, kupónový arch a talón Zaknihované – údaje v paměti PC ve středisku CPDividenda – příjem kap. trhu, musí se zdanit, daň platí akciovkaForma financování firmy – zdroj vlastníPojmy Podíl – míra inflace na jmění společnosti Kontrolní balík akcií – rozhodující podíl a možnost ovládání společnosti Rezervní fond – ke krytí ztrát Ážio – rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou Emisní ážio – akciovka prodává za jinou než nominální hodnotu Emisní kurz – částka, za niž společnost dává akcie Podílové listy Dlouhodobý majetkový CPTypy Otevřené UzavřenéVydává je speciální typ společnosti – podílový fondUpravuje je zákon o investičních společnostechPodílový fond shromáždí peníze od investorů formou prodeje svých podílových listů a začne obchodovat na burzeCílem je dosažení ziskuForma kolektivního investováníVysoké rizikoV roce 2000 – 2002 prošli významnými procesy Přelicencování dozorčím orgánem kapitálového trhu U nás Komise pro CP Dělá inventuru subjektů Otevírání fondů Přeměna uzavřených fondů na otevřené Oba tyto procesy mají kapitálový trh zpřehlednit a zlikvidnit

Témata, do kterých materiál patří