Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Hospodářská politika státu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Cíle hospodářské politiky Základním cílem státu je dosáhnout harmonický a stabilní rozvoj společnosti. Optimální hospodářský růst státuPolitika tzv. plné zaměstnanostiStabilita měnového systémuVyrovnanost platební a obchodní bilance Maastrichtská kritéria rok 2008/2009 Velikost schodku veřejných rozpočtů za rok nesmí přesáhnout 3% HDPStátní dluh nesmí překročit 60% HDPMíra inflace musí být maximálně 1,5% nad úrovní průměru tří zemí EU s nejnižší inflacíÚroková míra se musí pohybovat v pásmu +2% okolo průměru tří zemí s nejlepší cenovou stabilitouZemě žádající o přijetí do měnové unie nesmí nejméně dva roky před vstupem devalvovat svou měnu Od 1. 5. 2004 jsme členem EU, proto musíme odvádět do společného rozpočtu peníze. Nyní je to 1 % HNP – daň vybíraná na vnějších hranicích EU a část odvodů DPH. Neplatí zde pravidlo vzájemnosti, což znamená, že nedostanu stejně jako odvedu. Monetární politika (měnová) – funguje Evropská centrální banka, která převzala mnohé pravomoce od centrálních bank Fiskální politika (státního rozpočtu) – každý stát EU má svůj a spravuje si ho sám Charakteristika – hospodářská politika je významně ovlivňována tím, která z politických stran se při volbách dostane k moci. Musí reagovat na vývoj našeho i světového hospodářství. Subjekty Parlament Poslanecká sněmovna a senát Volební zástupci občanů, kteří schvalují zákony této země Zákonodárný orgánVláda Nejvyšší výkonný orgán státu Zpracování návrhů zákona a předkládá je ke schválení parlamentu Základní tvůrce aktuální hospodářské politiky K dosažení svých cílů potřebuje peníze, které získává ze státního rozpočtu Každoročně připravuje návrh státního rozpočtu na další rok a předkládá ho ke schválení poslanecké sněmovně a senátuCentrální banka Státní instituce Udržuje měnovou politiku Měla by být co nejvíce samostatná, suverénní a nezávislá na vládě Cíl – dosáhnout harmonický a stabilní rozvoj společnosti Funkce státu Funkce právní jistoty a bezpečí – tvorba a dodržování práva, bezpečnosti vnitrostátní i mezinárodníFunkce sociální – transfery obyvatelstva (důchody, nemocenská), starají se o veřejné statky (školství, zdravotnictví), řeší nezaměstnanost a pohyb pracovních silFunkce hospodářská Stát podniká – za účelem zisku a rozmnožení bohatství státu Stát vytváří podmínky pro úspěšné podnikání státních subjektů hospodářství – vytváří pravidla hospodářské soutěže, garantuje stabilní měnu, musí vytvářet podmínky pro náš zahraniční obchod Nástroje Právní systém, legislativní procesMonetární systémStátní rozpočet a fiskální politikaDůchodová a cenová politikaZahraniční obchodní politika Právní systém a legislativní proces Zákony prochází schválením parlamentu a vyjadřuje se k nim prezident republikySchválené normy jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů Monetární systém Základní úlohu hraje centrální banka dané zeměRepo sazba Úrok ČNB pro termínované operace s komerčními bankami Výhodou je stabilizovaná měna Nevýhodou je horší přístup podnikatelů k úvěrůmPovinné minimální rezervy Každá komerční banka má povinnost složit u centrální banky část svých vkladůOperace na volném trhu Centrální banka prodává a nakupuje cenné papíry Zvyšuje nabídku peněz v ekonomiceOstatní nástroje měnové politiky Centrální banka může stanovovat úvěrové limity, minimální úroky u vkladů přijímaných bankami a maximální úroky u poskytovaných úvěrů Státní rozpočet a fiskální politika K plnění svých funkcí potřebuje stát peníze, čím více funkcí tím více penězRozpočet ČR Náš roční rozpočet je okolo 1 100 mld. Kč, což je necelá třetina našeho ročního HDP Přebytkový rozpočet – vytváří rezervu Schodkový rozpočet – podporuje dočasný rozvoj ekonomiky Vyrovnaný rozpočet Výdaje Státní správaObrana státu, školství, zdravotnictvíTransfery obyvatelstvaStátní zakázkyInvestice do životního prostředíOdvody do rozpočtu EU Příjmy DaněClaSociální pojištěníOstatní příjmyPříjmy z rozpočtu EU Rozpočet EU Každý členský stát odvádí do společného rozpočtu cla vybíraná na vnějších hranicích EU a část odvodů DPH Některé země do rozpočtu dávají více, než dostávají zpět a naopak Cíle Udržitelný růst Ochrana a správné hospodaření s přírodními zdroji Občanství, svoboda, bezpečnost a právo EU jako globální partner Důchodová a cenová politika Řeší příjmy a regulaci obyvatel a ceny a regulaci zboží a služeb Zahraniční obchodní politika Zahraniční obchod je pro zemi životní nutnostíTvorba kurzů koruny k zahraničním měnámCelní politika – je řízena z Bruselu pro celou EUPodpora exportu – Czech Trade, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnostUzavírání mezinárodních smluv

Témata, do kterých materiál patří