Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodářský výsledek podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PODNIKU Hospodářský výsledek odráží se v něm snaha snižovat náklady a zvyšovat výnosyzjistí se porovnáním nákladů a výnosů a má podobu zisku nebo ztrátycílem je zisk = výnosy jsou větší než nákladyztráta = výnosy jsou menší než náklady Náklady = spotřeba výrobních faktorů - výdaje v souvislosti s podnikáním Druhy nákladů dle druhůprovozní náklady = náklady v souvislosti s provozem, spotřeba energie, surovin, mzdyfinanční náklady = např. vydané úroky, poplatky v bance (poplatky za vedení účtu)mimořádné náklady = manka, živelné pohromy dle vztahu k finálním výrobkůmpřímé – lze je přímo vyčíslit na kalkulační jednici, kalkulační jednice = 1 kus, 1 metr, přímo souvisejí s výrobou (svíčková – energie, práce, suroviny – to vše vidim na talíři)nepřímé (režijní) – nelze je přesně spočítat na kalkulační jednici, jsou to společné náklady na zajištění procesu výroby nebo jiné činnosti podniku jako je správa – vytápění, osvětlení, čisticí prostředky, nájem dle vztahu k objemu výroby:fixní (pevné)- musí se platit, i když nevyrábíme např. nájem, mzdy, elektrická energie, příspěvky na sociální zabezpečení, odpisy, pronájem, administrativní náklady, údržba.variabilní náklady – proměnlivé, závisí na objemu výroby (10 řízků – 1 kg masa, 50 řízků – 5 kg masa)nadproporciální (progresivní)podproporcionální (degresivní) Osobní náklady – SZ, ZP placené zaměstnavatelem Věcné náklady – všechno ostatní (mzdové náklady, energie, cestovné, telefon, internet…) Kalkulace = rozpočítáváme náklady na tzv. kalkulační jednici nebo množství. Např. 1 ks, 1t, 1 kg, 1 den atd. Je důležité rozlišit přímé a nepřímé náklady Kalkulace nákladů pracuje s variabilními a fixními náklady a s různým prodaným množstvím; fixní náklady se v základní podobě nerozvrhují na jednici, protože je pokládáme za náklady nutné k chodu celého podniku Kalkulační vzorec přímé náklady + mzdové náklady + ostatní přímé náklady + výrobní režie + správní režie (mzdy, administr. prac.) + odbytová režie (papíry, obaly) + zisk + DPH Postup: a) vykalkulujeme variabilní náklady b) zjistíme výši tržeb (cena * množství) c) zjistíme krycí příspěvek (tržby - variabilní náklady) d) celkový zisk (krycí příspěvek - fixní náklady) Druhy kalkulací předběžná – sestavuje se před provedením příslušných výkonůvýsledná – obsahuje skutečné náklady Výnosy = částky, které podnik získal za prodej svých činností, evidujeme v knize tržeb Hrubý zisk – zisk před zdaněnímČistý zisk – zisk po zdanění Členění Podle druhůprovozní výnosy – tržby z prodeje pokrmů, nápojů, ubytovánífinanční výnosy – příjmy z pronájmu, připsané úrokymimořádné výnosy – náhrady škod, např. když nás vykradou, tak od pojišťovny získáme náhradu škody, přebytek Hlavní zásady účtování nákladů a výnosů náklady účtujeme v 5. třídě zpravidla na straně MDvýnosy účtujeme v 6. třídě zpravidla na straně Dpři uzavírání se zůstatky účtů třídy 5. a 6. převádějí na účet 710 – účet zisku a ztrátztráta se značí na stranu D, zisk na stranu MD F inanční hospodářský výsledek + provozní HV = běžný HV (z běžné činnosti) Mimořádné výnosy + mimořádné náklady = mimořádný HV celkový HV (nezdaněný) Provozní HV = provozní výnosy + provozní náklady

Témata, do kterých materiál patří