Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Marketing, zaměření, metody, význam

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MARKETING, ZAMĚŘENÍ, METODY, VÝZNAM Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka efektivním a výhodným způsobem pro firmu. Cílem je zajistit, co nejúspěšnější prodej a tím co nejvyšší zisk. Význam marketingu: zvyšování kvality podnikatelských rozhodnutí, zvyšuje prodejnostpodpora zaměstnanosti (reklamní agentury, média)podpora technického pokroku (odlišení se od konkurence)pestrá nabídka produktůdobrá informovanost Průzkum trhu Typy: Kvantitativní – rozsáhlý reprezentativní vzorek, statistické zpracování, číselné údajeKvalitativní – malý náhodný vzorek, odhalení motivů, chování zákazníka Metody: pozorování – sledování jevu, osobní či technikou, časová náročnostdotazování – nejrozšířenější metoda, kladení otázek a zachycování odpovědíOsobní rozhovor – rychlost, pružnost, nároky na tazatele, ignorace, finanční náročnostTelefonický rozhovor – nejrychlejší metoda, rychlost, nízké náklady, závislost na technice, ignorace, otázka pravdyDotazník – písemná forma, nejčastější forma, elektronická, papírová, nízké náklady, jednoduché hodnocení, pohodlí při vyplňování, nízká návratnost, otázka pravdy Uzavřené otázky – známé odpovědi ANO – NE, známka ve škole, souhl. X nesouhl. Otevřené otázky– vlastní slova, nejsou volby odpovědi, vlastní názor respondenta Experiment – navozené zkoumání situace, určení reakce, měřitelné parametry (bafnout na někoho a zjistit, jak reaguje) Zaměření marketingu požadavky na vlastnosti výrobku, požadavky na obaly, možnost určování cen, propagace a reklama, organizace prodeje, skladování hotových výrobků, průzkum trhu Činnost marketingu hlavním úkolem je uspokojení potřeb zákazníků a být lepší než konkurenceřeší vnitřní problémy firmy, propaguje, seznamuje zákazníka s produktem, stará se o reklamu, snaží se získat převahu nad konkurencí a získat pro podnik stálé místo na trhu Zaměření pozornosti zákazníka Domácnosti – složena ze skupiny spotřebitelů – o nákupu rozhoduje víc spotřebitelůJednotlivec – rozhoduje se o nákupu sám, snaží se uspokojit svou individuální potřebuFirmy – proces koupě na předepsané specifické procedury (dlouhý vývoj, je potřeba plán) Rozhodovací proces domácností: uvědomění si potřeb, získání informací o produktech, vyhodnocení variant, výběr optimální varianty, rozhodnutí o nákupu – kde to koupí, realizace nákupu, vyhodnocení koupě MARKETINGOVÝ MIX = spojení 4 základních marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů Produkt – statek nebo služba, která slouží k uspokojení potřebKvalita produktu – velká konkurence, náročnost dnešního zákazníkaObal – funkce ochranná, propagační, rozlišovací, informační, manipulačníZnačka – identifikace produktu, odlišení se od konkurence, pozitivní vnímání značky Název, symbol nebo kombinace. Logo = grafické znázornění značky Druhy značek: Kmenová – mnoho produktů pod jednou značkou (Hilton, Adidas), + nízké náklady na propagaci, - špatný produkt poškodí celou značkuIndividuální – každý produkt má svou značku (Unilever – rama), + firma nespojí své jméno s případným neúspěchem jednoho produktu, - vysoké náklady na propagaciZnačka výrobce – v obchodě pod názvem výrobce (Olma), + nízké náklady na propagaci, - špatný produkt poškodí celou značkuPrivátní – v obchodě značka obchodníka (Billa – clever, DM – Balea), + propagaci přebírá obchodník, - anonymita producentaOchranná známka – právní ochrana značky, registrovaná značka s právní ochranou, jde o jakékoliv grafické označení Registrace na národní úrovni – úřad průmyslového vlastnictví, rejstřík ochranných známek, zápis 10 let a lze dále prodlužovat, majitel výpis z rejstříku a značku ® PGI známky: chráněné zeměpisné označení (Hořické trubičky, Olomoucké tvarůžky) PDO známky: ochrana původu Celosvětová ochrana WIPO – dozor v oblasti ochrany autorských práv. Sídlem Ženeva Cena – zdroj příjmů, tvorba zisku, směnná hodnota produktu Faktory ovlivňující cenu: vnější – poptávka, konkurence, druh distribuce, sezónnost, zákony (daně)vnitřní – cenová politika, náklady Metody stanovení ceny: Kalkulace nákladů – propočet nákladů + ziskOrientace na konkurenci – srovnání ceny s konkurencíOrientace na poptávku – sledujeme prodej, podle toho zvyšování nebo snižování cenyPodle vnímané hodnoty – průzkum zákazníků Strategie stanovení ceny – u nových produktů Pronikání na trh – zaváděcí cenaSbírání smetany – unikátní produkty (vysoká cena) Zásahy tvorby ceny – přijatelný zisk, tržní podíl, věrnost zákazníků, likvidace konkurentů, návratnost investic, jedinečnost Cena v hotelu Strategická – pozice na trhu, hodnota vnímaná zákazníkem = cena na delší dobuTaktická – mění se v čase (každý den), náklady se počítají na lůžko 70% obsazenosti Distribuce – způsob, jak dostat produkt na správné místo ve správný čas, spojení producenta a spotřebitele. Cílem je vytvoření distribuční cestyKomunikace = předání informací, sdělení od zdroje k příjemci, cílem je informovat cílovou skupinu o produktu, stimulovat poptávku, odlišit produkt, vytvořit věrnou klientelu, získat zpětnou vazbu, vybudovat značku Lidé – jsou součástí služby, vliv na kvalitu poskytované služby, reprezentují firmy v očích zákazníka Nároky na pracovníka v gastronomii: znalost produktu, zdvořilost, důvěryhodnost, spolehlivost, dobré vystupování, komunikativnost, znalost prostředí Balíčky – spojení dvou a více produktů v jeden za jednu cenu, vhodné při zavádění nového produktu (zájezd, menu) Programování – navazuje přímo na balíčky, časové sladění jednotlivých balíčků (zájezd – itinerář, menu – pořadí konzumace jídla) Partnerství – vzájemná spolupráce dvou nebo více subjektů, + snížení nákladů pro partnera na propagaci, lepší uspokojení potřeb zákazníka, ochrana před konkurencí ZÁKON NA OCHRANU SPOTŘEBITELE vztahuje se na prodej výrobků a poskytování služeb Obsahuje: prodávání výrobků ve správné hmotnosti, míře, množstvípoctivost prodeje výrobků a poskytování služebpovinnosti při uplatnění a vyřízení reklamacezákaz dis

Témata, do kterých materiál patří