Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
NABÍDKA,POPTÁVKA

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

NABÍDKA je množství zboží (Q) nabízeného na trhu prodávajícími při určité ceně(P) cena = hodnota zboží vyjádřená v penězích Členění a) individuální – nabídka jednoho prodávajícího (nabídka rohlíků jednoho pekaře) b) dílčí – nabídka všech výrobců 1 určitého druhu zboží (nabídka rohlíků všech pekařů v ČR) c) agregátní/celková – nabídka všech prodávajících na území daného státu (souhrn dílčích) Zákon rostoucí nabídky zvýší-li se cena nabízeného zboží, zvýší se množství zboží, které jsou prodávající ochotni prodat Křivka nabídky vyjadřuje závislost nabízeného množství zboží na jeho ceně, za předpokladu, že ostatní vlivy se nemění, změní-li se ostatní vlivy změní se nabídková křivka. Vlivy působící na nabídku 1. cena nabízeného zboží 2. ceny vstupů (zdražování surovin, energie, růst mezd) 3. změny na trhu (zákony, daně, omezení) 4. změny kapitálové výnosnosti (přesun kapitálu do výnosnějších odvětví) 5. ceny alternativních výrobků (prodáváme co je pro nás výhodnější) POPTÁVKA je množství jednotlivých druhů zboží, které jsou kupující ochotni na trhu koupit za určitou cenu. Členění a) individuální – poptávka jednoho kupujícího b) dílčí – poptávka po 1 druhu zboží c) agregátní/celková – poptávka všech kupujících na území daného státu (souhrn dílčích) d) koupěschopná – množství peněžních prostředků, které jsou spotřebitelé ochotní vydat za zboží a služby Zákon klesající poptávky zvýší-li se cena poptávaného zboží, množství, které jsou poptávající ochotni koupit klesne Křivka poptávky vyjadřuje závislost poptávaného množství zboží na jeho ceně, za předpokladu, že se ostatní vlivy nemění, změní-li se některý změní se i křivka Vlivy působící na poptávku 1. cena poptávaného zboží 2. změny důchodu (příjmu domácnosti) 3. demografické vlivy (počet a složení obyvatel, věk a preference) 4. další vlivy (reklama, informovanost, počasí, očekávání změn v cenách, necenová konkurence…….) 5. změny cen jiného zboží komplementy jsou výrobky, které se vzájemně doplňují, nemohou bez sebe fungovat (lyže a vázání, auto a benzín, apod.) vzroste-li cena výrobku, klesne poptávka i po jeho komplementu substituty jsou výrobky, které se vzájemně nahrazují (houska a rohlík, káva a čaj x káva a cola) vzroste-li cena substitutu, vzroste poptávka po základním výrobku Na poptávku působí 2 efekty 1. Důchodový efekt Jel-li důchod daný, můžeme si při nižších cenách koupit více a naopak 2. Substituční efekt Zdraží-li se výrobek, vzroste poptávka po jeho substitutu. ELASTICITA POPTÁVKY (pružnost poptávky) vyjadřuje, jak se změní poptávka po daném zboží, změní-li se jeho cena Vztah mezi změnou poptávaného množství při změně ceny zboží vyjadřuje: koeficient cenové elasticity poptávky % změna množství popt. zboží Q2– Q1 p2– p1 E = ------------------------------------- E = ----------- : ----------- % změna ceny zboží Q1p1 E = 1 =>Jednotkově elastická poptávka změna ceny vyvolává stejnou změnu popt. množství zboží E> 1 =>Poptávka elastická- změna ceny vyvolávětší změnu popt. množství zboží (cena aut, oblečení, elektroniky) E<1 =>Poptávka neelastická - změna ceny vyvolámenšízměnu popt. množství zboží (základní potraviny) krajní případy: dokonale neelastická – ať se cena jakkoli změní, poptávané množství zůstává stejné dokonale elastická – cena se nemění, mění se jen poptávané množství Příklad Určete o jaký typ pružnosti popt. se jedná, jestliže obchodník s Tv za Kč 15 000,-, přičemž, objem prodeje činil 10 000 kusů, po cenové upravě 12 000,- Kč/kus prodal 15 000 Tv. (množství) Prodej… 15 000ks – 10 000ks = 5 000ks = 50% z prodeje ( 10 000ks) (cena) Tv… 15 000,- - 12 000,- = 3 000,- = 20% z původní ceny ( 15 000,-) 50% Ed = ------ = 2,5 Jde o pružnou poptávku, elastickou. 20%

Témata, do kterých materiál patří