Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nezaměstnanost a inflace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,25 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. Pojmy nezaměstnanost a inflace u Vývoj nezaměstnanosti 9 – 10 %v roce 97 – 98 pokles 3 – 4 % nezaměstnanost dnes 9,2% Inflace dnes 1% 89 ½ 90. let 2005t Inflace v roce 1996 = 10 % v roce 2003 = 0 % Podstata nezaměstnanosti je plýtváno zdroji, které ekonomika obsahuje ztráty efektivnosti připadající na nezaměstnanost jsou vyšší než ztráty monopolů měření: náhodné výběrové šetření (reprezentativní vzorky) pravidelné zprávy Úřadů práce 3 základní skupiny lidí: zaměstnaní – práci mají nezaměstnaní – práci nemají, ale aktivně ji hledají, registrovaní na Úřadu práce ekonomicky neaktivní – práci nemají, ale nehledají ji neustálé toky mezi jednotlivými skupinami: z 2. do 1. – nalezli práci v důsledku ↑ D po práci, v důsledku ekonomického oživení z 1. do 3. – odchody do důchodu, osoby jdoucí mimo trh práce (či nalezli zaměstnání v neoficiální ekonomice) z 3. do 1. – studenti – absolventi z 3. do 2. – absolventi, kteří nenašli zaměstnání z 2. do 3. – předčasné odchody do důchodu dále toky zaměstnaných (v rámci 1. skupiny) – snaha nalézt lepší zaměstnání a) míra nezaměstnanosti, trh práce s pružnými mzdami, frikční a dobrovolná nezaměstnanost míra nezaměstnanosti u = U / L * 100 [v %] u = U / (U + E) * 100 oficiální údaje jsouzkreslené proti skutečnosti (ne všichni nezaměstnaní jsou nahlášeni na úřadech práce či naopak jsou nahlášeni a pracují načerno) neobjevuje se zde zhoršení zaměstnání (přechod na horší místo) Trh práce s pružnými mzdami a) Keynes- mzdy nepružné!!! - poptávka je odvozena z příjmu mezního fyzického produktu práce MRPL - MRPL=w - Poptávka práce: dojde-li k růstu poptávky po dané produkci, ke vzniku záporných neplánovaných zásob a k růstu zaměstnanosti na daném trhu práce, dojde též k růstu cen těchto statku LD->LD‘; podniky mohou zaměstnávat pouze při neměnném w - Nabídka práce: s růstem w roste nabízené množství práce; při poklesu cenové hladiny bude dané množství práce nabízeno při nižších nominálních mzdových sazbách při růstu naopak LS->LS‘ - keynes připouští alespoň na krátkou dobu strnulost „w“ b) Klasikové - předpoklad dokonale pružných nominálních mzdových sazeb i cenové hladiny + dokonalé informovanosti - změna cenové hladiny ovlivňuje pouze w/p, ne posun celé křivky LS a LD c) Monetaristé - nedokonalé informace o skutečných současných cenách, o růstu cenové hladiny P - zaměstnanci sledují vývoj reál. mzdových sazeb - uplatňování inflačních očekávání z předchozích let v rozhodování- trpí peněžní iluzí - předpoklad dokonale pružných mzdových sazeb Dobrovolná nezaměstnanost - trh práce se vyznačuje dokonale pružnými mzdami a nemůže vytvářet menší nabídku než poptávku - nezaměstnanost vyplývá ze samotného rozhodnutí při dané úrovni mzdy nepracovat Frikční nezaměstnanost - vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi oblastmi a pracovními místy nebo v průběhu jednotlivých stádií životního cyklu - frikčně nezaměstnaní často přecházejí z jedné práce do druhé, shánějí lepší zaměstnání jsou nezaměstnanídobrovolně - tento typ existuje z důvodu určitého času nutného k vyhledání místa. Vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí mezi oblastmi a pracovními místy nebo v průběhu jednotlivých stádií životního cyklu. Dokonce i kdyby se ekonomika nacházela ve stavu plné zaměstnanosti, byla by zde vždy určitá fluktuace - lidé kteří hledají zaměstnání po absolvování školy, nebo se stěhují do jiného města, ženy se mohou vracet do práce poté, co měly děti, lidé hledají lépe placenou práci, rovněž může dojít k dočasnému uzavření automobilky kvůli novému modelu. Protože frikčně nezaměstnaní pracovníci často přecházejí z jedné práce do druhé, nebo shánějí lepší zaměstnání, má se obvykle za to, že jsou nezaměstnaní "dobrovolně". - frikční nezaměstnanost je prakticky nevyhnutelná (vláda by musela např. nutit lidi, aby přijali první zaměstnanání). Frikční nezaměstnanost může být i žádoucí, protože nechat lidi hledat lépe placenou práci přispívá také k celkové efektivnosti ekonomiky - do frikční nezaměstnanosti zařazujeme i nezaměstnanost sezónní. Základním rysem frikční nezaměstnanosti je, že v souhrnu proto tak nezaměstnaným existují volná pracovní místa. Tzn. frikčně nezaměstnaným je člověk pouze dočasně. b) trh práce s nepružnými mzdami, strukturální, cyklická a nedobrovolná nezaměstnanost Trh práce s nepružnými mzdami W1.......fixní mzdová sazba E1……rovnováha na tomto trhu AB…..vzdálenost představující nezaměstnané pracovníky (lidé co chtějí pracovat, ale poptávka po jejich práci je příliš nízká, neexistuje pro ně volné místo W2…..po čase dojde k poklesu mzdové sazby LD<LS E2……mzda i zaměstnanost se vrátí na předchozí úroveň a ustálí v rovnováze Keynes- mzdy nepružné!!! - poptávka je odvozena z příjmu mezního fyzického produktu práce MRPL - MRPL=w - Poptávka práce: dojde-li k růstu poptávky po dané produkci, ke vzniku záporných neplánovaných zásob a k růstu zaměstnanosti na daném trhu práce, dojde též k růstu cen těchto statku LD->LD‘; podniky mohou zaměstnávat pouze při neměnném w - Nabídka práce: s růstem w roste nabízené množství práce; při poklesu cenové hladiny bude dané množství práce nabízeno při nižších nominálních mzdových sazbách při růstu naopak LS->LS‘ - keynes připouští alespoň na krátkou dobu strnulost „w“ Mikroekonomické příčiny nedobrovolné nezaměstnanosti w S … makroekonomický pohled w1L* … dáno počtem ekonomicky aktivních lidí w2S … tvořena domácnostmi, pracujícími L* - L2 … dobrovolně nezaměstnaní (nejsou ochotni pracovat při tak nízké mzdě), ↑ z L2 … dobrovolná nezaměstnanost ↓, od L * již do- L2L*brovolná nezaměstnanost neexistuje (pracují všichni, kdo mohou) w S w1 wE E- v E … pouze dobrovolná nezaměstnanost D- w1 … přebytek S práce => nedobrovolná nezaměstnanost (NN) L1 L2 L ↓ D po práci: - pokles poptávky po našem zboží na trhu výrobků a Sslužeb - mzdy nepružné směrem dolů => trh se nevyčišťuje Dw´ nelze, neboť mzda jefixována => cena práce je stále naw D´ L S w S´↑ S – příliv nových pracovních sil (absolventi škol nastupují do práce, demografické změny, imigrace, …)

Témata, do kterých materiál patří