Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Penize, vyvoj smeny, bankovní soustava, ČNB

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (524 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Peníze, vývoj směny, bankovní soustava, čNB Peníze cokoliv, co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny, placení speciální druh zboží, který můžeme vyměnit za všechny ostatní druhy zboží Formy peněz: Mince – hotovostní Bankovky – papírové peníze, které jsou vydávány centrální bankou Depozita- vklady na účtech v bankách, bezhotovostní peníze Cenné papíry – představují určitou hodnotu, jsou směnitelné za ostatní formy peněz a s některými lze i platit (šek). Charakteristika Snadná přenosnost malé, lehké Dobrá dělitelnost lze rozměnit na menší části Trvanlivost hodnota peněz by měla být přibližně stejná dnes a za měsíc – aby lidé penězům věřili a byli ochotni je přijímat Snadná rozeznatelnost měly by být snadno rozeznatelné a těžko napodobitelné, aby se co nejméně padělaly Formy peněz Hotovostní peníze= bankovky a mince právo vydávat (emitovat) peníze má výhradně ČNB rozhoduje o množství emitovaných peněz, o jejich hmotnosti, rozměrech, výběru materiálu, o výtvarném řešení, ochranných prvcích bankovek… Bezhotovostní peníze vytvářeny bankovním systémem tomuto procesu se říká multiplikace bankovních depozit = navyšování peněz v ekonomice netermínovaný vklad vklad → část do minimálních rezerv → zbytek např. úvěr dalšímu klientovi → úroky → peníze zpět → … Funkce peněz Prostředek směny = schopnost peněz zprostředkovat směnu Míra hodnot = peníze oceňují statky a služby Uchovatel hodnot = uchovávají kupní sílu do budoucnosti peníze = zbožíhodnota užitná hodnota peníze slouží jako měřítko ceny = ÚJ (účetní jednotka = peníze) peníze jsou jednotkou, která umožňuje vyjádřit hodnotu téměř čehokoli v případě vysoké inflace – peníze ztrácí svou hodnotu Ochranné prvky peněz: Vodoznak – obrazec, který je zřetelný. Je vidět skrz bankovku proti světlu. Okénkový proužek – vyroben z umělé metalizované hmoty, zapuštěn do povrchu a vystupuje na povrch papírky. Ochranná vlákna – jsou zapuštěna do papíru – oranžová vlákna. Mikrotekt– je na lícní straně bankovky skryt v pruhu základní barvy, číselně označuje hodnotu bankovky. na rubové straně mikrotext slovně. Soutisková značka– obrázek, z něhož je z jedné strany bankovky vidět jedna část a z druhé strany druhá část. Proti světlu je vidět celá část a její linky na sebe navazují. Skrytý obrazec – viditelný, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti světlu. Opticky proměnlivá barva – podle toho, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti světlu, mění se barva určitého prvku bankovky takto vytištěného. Na tisícikoruně je vytištěn stylizovaný lipový list v koruně stromu a barva se mění ze zlaté na zelenou. Iridiscentní pruh – umisťuje se ke kraji bankovky. slabě okrově zbarvený, při sklopení proti světlu získá slabý barevný nádech – např. tisicikoruna modrá. Při pravém okraji pruhu je vyznačena nominální hodnota bankovky. Historický vývoj peněz = vývoj směny Naturálnísměna V minulosti se vyměňovaly statky za jiné statky V jednoduchých ekonomických podmínkách, kdy si lidé byli schopni většinu statků vyrobit sami – pokud si něco nedokázali vyrobit, chtěli to vyměnit Postupem času vznikl všeobecně přijímaný prostředek směny Všeobecný ekvivalent (např. plátno, víno, pivo, železo, olej, obilí…) Nejvzácnější byly kovy (zlato, stříbro…) Komoditnípeníze Všeobecný ekvivalent Komodita = druhy statků (v minulosti sloužící jako peníze) Postupně se začalo přecházet na drahé kovy – zejména zlato a stříbro Skladnější, snadno dělitelné, trvanlivé, v malém množství se skrývá velká hodnota Vznik prvních mincí – plnohodnotných peněz Jejich hodnota odpovídala jejich hmotnosti Nevýhoda – množství zboží rostlo, ale množství cenných kovů se nezvyšovalo a nestačilo pokrýt narůstající množství zboží Papírovépeníze Vznikbankovek peníze, které vydávala banka Státovky peníze, které vydával panovník nebo vláda Lidé potřebovali stále více peněz → směnky = obchodní úvěr Směnku bylo možné prodat bance → banka mu dala peníze nebo svoji bankovní směnku Bankovky byly kryté zlatem nebo zbožím – kdykoli směnitelné za zlato Zlatý standard V oběhu bylo mnoho různých bankovek od různých bank → stát stanovil jednu banku, která mohla vydávat bankovky a mince – kvůli věrohodnosti Centrální banka (dnes ČNB) Krytí zlatem postupně klesalo, až byla směnitelnost za zlato zrušena (dnes bankovky nejsou kryty zlatem) Státovky vznikly tehdy, když nechtěl nikdo panovníkovi půjčit na krytí státního deficitu Bankovnípeníze Bezhotovostní peníze vytlačily bankovky a mince do maloobchodní sféry Rozhodující množství peněz je vytvářeno komerčními bankami Bezhotovostní peníze jsou přijímány tehdy, když jim lidé věří Pokud věří, že má dlužník dostatek peněz na účtu, aby se mohl uskutečnit převod Bezhotovostní peníze dnes tvoří cca 90 % Finanční Trh trhy se všemi formami peněz založen na nabídce a poptávce nabídka peněz – ti co peníze mají je ukládají ( do bank) dostávají úrok z uložených peněz poptávka po penězích – po úvěrech + platí úrok VkladyÚvěry ÚrokyBANKAÚroky VkladatelŽadatel o úvěr Dělení Finančního Trhu: Peněžní trh – získávání a používání peněžních prostředků (krátkodobé – do 1 roku) obchodování s krátkodobými CP (šek, směnka) krátkodobé úvěry, vklady a devize Kapitálový trh – umisťovány střednědobé a dlouhodobé finanční zdroje a získávány finanční prostředky pro dlouhodobé investice obchodování s: dlouhodobými CP (obligace, akcie, hypoteční listy, podílové listy, dlouh. úvěry a dlouh. vklady Devizový trh – obchody s cizími měnami a trh s drahými kovy od roku 1995 nejdůležitější burza drahých kovů v Londýně Další dělení: Primární Trh prodej nových emitovaných CP obstarávají banky akcie a obligace (dluhopisy) Sekundární Trh obchodování s CP- vydanými provádějí – banky, burza, RM systém, jednotliví makléři (zprostředkovatelé) Bankovní soustava ČR, ČNB Bankovní systém =souhrn všech bankovních institucí v určitém státě =také souhrn všech vazeb mezi bankami centrum ekonomiky, základ finančního trhu banky spojují prostřednictvím peněz všechny subjekty ekonomiky - stát, domácnosti Bankovní soustava v ČR j

Témata, do kterých materiál patří