Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Penize, vyvoj smeny, bankovní soustava, ČNB

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (524 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

e dvoustupňová: 1. stupeň ČNB působí jako ústřední banka 2. stupeň všechny komerční banky (obchodní) vykonávají obchodní činnost obchodní banky – všechny jsou PO a a. s. Centrální banka – ČNB Vznikla v r. 1993 Sídlí v Praze (naproti Prašné bráně) Právní úprava: Zákon o ČNB Nejvyšší orgán: Bankovní rada ČNB V čele: guvernér - jmenuje ho prezident ČR Členové: guvernér (Miroslav Singer) 2 víceguvernéři 4 nejvýše postavení pracovníci ČNB ČNB není podnikatelský subjekt Zisk je pro centrální banku druhotným cílem Hospodaření ČNB se kontroluje hlavním úkolem je udržet nízkou míru inflace a tím zabezpečit stabilitu měny Základní úkoly ČNB Určuje měnovou politiku státu Prosazuje vnitřní a vnější stabilitu měny Vnitřní – inflace Vnější – vývoj měnového kurzu (zejména € a $) Využití nástrojů měnové politiky Vydává bankovky a mince = Emisní funkce ČNB má výhradní právo emitovat peníze V pravomoci ČNB je i stahovat z oběhu opotřebované nebo poškozené bankovky a mince Řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank Rozhoduje o množství peněz v oběhu Řídí peněžní oběh hodnotově i počtem kusů – aby nevznikl nedostatek bankovek a mincí určité nominální hodnoty Nahrazuje necelé bankovky – natržené, jinak poškozené Má povinnost zabavit padělané peníze ČNB stanoví zásady vedení účtu klientů u bank V rámci ČNB funguje tzv. zúčtovací (clearingové) centrum Zajišťuje platební styk mezi bankami v domácí měně na území ČR Každá banka zde má otevřený účet, prostřednictvím kterého uskutečňují platby s ostatními bankami Vykonává bankovní dohled ČNB uděluje, ale také odebírá bankovní licence jednotlivým obchodním bankám Cílem je zajistit ochranu zájmů vkladatelů ČNB dohlíží na dodržování podmínek v licenci Sleduje hospodaření bank Při zjištěných nedostatcích uplatní postihy proti obchodním bankám (pokuty, odejmutí nebo omezení licence, nucená správa = změna managementu dané banky) Provádí další činnosti ČNB = banka bank vede bankám účty – přijímá jejich vklady a poskytuje půjčky, úvěry ČNB = banka státu (vlády) vede účty státního rozpočtu, může státu zprostředkovat úvěr Zastupuje ČR v Mezinárodním měnovém fondu (MMF) i ve světové bance a ostatních finančních institucích Vyhlašuje oficiální kurz (denní) Vydává cenné papíry a obchoduje s nimi Státní dluhopis Spravuje devizové rezervy Nástroje ČNB Diskontnísazba – 0,25 % (k 7.5.2010) = Základní úroková sazby v ČR v ekonomice Za tuto sazbu si obchodní banky půjčují peníze od centrální banky = úrok, za který poskytuje centrální banka peníze obchodním bankám Nepřímo ovlivňuje výši úroků pro podnikatelskou sféru Pokud je v ekonomice vysoká inflace, centrální banka udržuje vysoký diskont Pokud chce naopak centrální banka podporovat rozvoj podnikání, diskont sníží Reposazba – 0,75 % (k 7.5.2010) = úroková sazba centrální banky Týká se pouze termínovaných operací s cennými papíry ČNB přijme přebytečnou likviditu za cenné papíry Proběhne zpětná transakce → centrální banka vrátí původní částku + úrok Povinnéminimálnírezervy (PMR) – 2 % (od 7.10.1999) Centrální banka předepisuje obchodním bankám určité % z vkladů, které si musí u ní uložit ve formě PMR Tyto peníze jsou dočasně mimo oběh a působí tzv. protiinflačně Jsou úročeny PMR se zvýší – obchodní banky musí větší část peněz uložit u centrální banky, tím se sníží částka, kterou mohou obchodní banky půjčit firmám Snížení peněz v oběhu – tlumí se ekonomika PMR se sníží – obchodním bankám zůstane větší množství peněz, které mohou půjčit firmám V oběhu je více peněz – tlumí se pokles ekonomiky (používá se v době krize, deprese) Lombardnísazba – 1,75 % (k 7.5.2010) = úroková sazba na úvěry obchodním bankám se zástavou cenných papírů Pravidlalikvidity ČNB určuje bankám, jaký mají mít vztah struktury aktiv a pasiv Krátkodobé úvěry – musí být kryty krátkodobými zdroji Dlouhodobé úvěry – musí být kryty dlouhodobými zdroji Poměr mezi vklady a úvěry Podíl krytí úvěru vlastním kapitálem Operacena volném trhu Centrální banka obchoduje s cennými papíry – především se státními CP Zvýšení nebo snížení množství peněz v oběhu Při prodeji cenných papírů snižuje množství peněz v oběhu Nákupem cenných papírů množství peněz zvyšuje

Témata, do kterých materiál patří