Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Rovnováha spotřebitele

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5.

Rovnováha spotřebitele

- jedná se o zkoumání poptávkové strany trhu a služeb;, spotřebitel

vstupuje na trh za účelem nakoupení statků, které slouží k uspokojení

jeho potřeb; spotřebitel porovnává užitek a újmu, která je s nákupem

spojena(cena); východiskem teorie spotřebitele je kategorie

užitečnosti(je subjektivní); užitečnost ovlivňuje rozhodování

spotřebitele o tom, jak vynaloží svůj důchod

- Užitečnost = a) celková = je dána celkovým uspokojením potřeb, takže s

rostoucím množstvím spotřebovaných statků

užitečnost roste

b) mezní = vyjadřuje, jaký je přírůstek užitečnosti; čím

je statek vzácnější, tím má větší mezní užitek

- spotřebitel je v rovnováze, jestliže vydává svůj důchod na nákup určitých

výrobků a přitom platí, že :

MUa MUb MUc

= =

Pa Pb Pc

- je-li zvolena taková kombinace nákupu, tak hovoříme o tom, že spotřebitel

je v ROVNOVÁZE

Př:

Množství MU Piva MU CD MU Hamburgeru 1 20/10 = 2 20/100 = 0,2 20/20 = 1 2 10/10 = 1 20/100 = 0,2 12/20 = 0,6 3 4/10 = 0,4 20/100 = 0,2 4/20 = 0,2 4 2/10 = 0,2 20/100 = 0,2 2/20 = 0,1 5 1/10 = 0,1 20/100 = 0,2 1/20 = 0,05

P Pivo = 10,- Kč

P CD = 100,- Kč

P Hamb. = 20,- Kč

a) určete optimální stavbu nákupu pokud chcete utratit 300,- Kč (4 piva; 3

hamburgery; 1 cd)

b) 500,- Kč

Př:

x -------- 1,5 $

Y -------- 1 $

MUY ------ 30 $

MUX ------ ? $

___________________

MUX MUY MUX 30

---- = ---- ---- = ----

PX PY 1,5 1

MUX = 45 $

Indeferenční analýza

⇒ měří mezní užitečnost

- dva předpoklady: a) kardinalistický (užitečnost je měřitelná)

b) ordinalistický (je neměřitelná)

- spotřebitel je schopen rozhodnout, která kombinace

je pro něho užitečnější

- v případě, že kombinace statků přinese stejný

užitek, tak tato kombinace leží na tzv.

INDEFERENČNÍ KŘIVCE

K, L = kombinace spotřeby, které poskytují stejný užitek

R = poskytuje vyšší užitek, ale nemáme na to PRACHY

→ rovnováha spotřebitele je v bodě dotyku indeferenční křivky a linie

příjmů

Nezaměstnanost

Trh práce

Trh práce má oproti jiným trhům řadu specifických rysů, které jsou projevem zvláštního výrobního faktoru-práce. Práce je jedním ze zdrojů, ale neexistuje sama o sobě. Koupě výrobního faktoru práce se sjednává s jejím vlastníkem a cenou je mzda. K utváření mzdy je nutné, vycházet z ujasnění motivace obou stran trhu.

Co motivuje nabídku práce a poptávku po práci:

1) Poptávka po práci = je určena jako u každého výrobního faktoru

mezním produktem, tedy mezním produktem práce.

Utváří se v závislosti na množství ostatních

výrobních faktorů a jejich vzájemných poměrech.

- Podnikatel je ochoten a má zájem najímat práci,

jestliže příjem z jednoho produktu bude větší

naž náklady na její získání. Z toho plyne, že

pokud dojde k rovnosti, nnebude mít zájem o

dodatečné jednotky práce.

2) Nabídka práce = na trhu je zastoupena domácnostmi a i v tomto

Témata, do kterých materiál patří